• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe sympozjum nt. ultradźwięków w sterowaniu procesami przemysłowymi, Madryt, Hiszpania

  28.03.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 20 kwietnia 2012 r. w Madrycie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe sympozjum nt. ultradźwięków w sterowaniu procesami przemysłowymi".

  Ultraakustyka to termin odnoszący się do zastosowań ultradźwięków. Stosuje się go często w branży jako skrótowe określenie na wszelkiego rodzaju sprzęt wykorzystujący zasady działania ultradźwięków. Na przykład technologia ultradźwiękowa była kiedyś wykorzystywana w przemyśle stalowym do wykrywania wad i pomiaru grubości ścian. Obecnie ultradźwięki są wykorzystywane w wielu dziedzinach, począwszy od zastosowań przemysłowych w przemyśle petrochemicznym, poprzez zastosowania biomedyczne, takie jak nieinwazyjne narzędzia diagnostyczne, po zastosowania w nauce o żywności czy mikroskopii akustycznej.

  Konferencja poświęcona będzie nowym zastosowaniom ultradźwięków i nowym danym na temat charakterystyki ultradźwiękowej mediów, a także postępom w ultradźwiękowych systemach pomiarowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zastosowanie ultradźwięków w medycynie – metody diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystujące ultradźwięki mają szerokie zastosowanie w medycynie. Metody te upowszechniły się od początku lat 70. XX wieku. Fonochemia, sonochemia – dział chemii fizycznej obejmujący całokształt zagadnień dotyczących zastosowania ultradźwięków (i ewentualnie krótszych fal głosowych) w chemii. Fonochemia opisuje reakcje chemiczne inicjowane, katalizowane lub modyfikowane ultradźwiękami i efekty mechaniczne działania tych fal na środowisko. Nauka ta obejmuje również niezwykle ważne dla badań struktury zagadnienie zależności niektórych właściwości ultradźwięków od fizykochemicznych własności środowiska. Defektoskopia ultradźwiękowa - jedna z nieniszczących metod badania materiałów. Pozwala wykrywać niejednorodności materiału (np. pęknięcia). Metoda ta polega na emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję. Zapewnia ona bezpieczną eksploatację urządzeń przemysłowych. Badania wykonywane tą metodą powinny być wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi badań ultradźwiękowych: PN-EN 583, PN-EN ISO 11666, PN-EN ISO 23279, PN-EN ISO 17640, PN-EN 10228, PN-EN 12680.

  Łaźnia ultradźwiękowa – urządzenie kształtem przypominające wanienkę, za pomocą którego generowane są ultradźwięki. Ultradźwiękowa łaźnia jest niezbędna dla oszczędnego czyszczenia delikatnych części, takich jak sita analityczne, precyzyjne mikrosita, filtry, części szklane i sprzęt laboratoryjny. Jest również niezbędna do przyspieszenia reakcji chemicznych i do dyspergowania zawiesin. Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz.

  Ultradźwięki – fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa. Za umowną, górną, granicę ultradźwięków przyjmuje się częstotliwość 1 GHz. Zaczyna się od niej zakres hiperdźwięków Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy nietoperz. Ultrasonografia, USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego (opisanego przez braci Curie na przełomie lat 1880-1881). Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX wieku (jednym z pierwszych klinicznych zastosowań była diagnostyka płodu)

  Przepływomierz ultradźwiękowy – rodzaj przepływomierza, który do pomiaru prędkości przepływu płynu wykorzystuje ultradźwięki. Grubościomierz ultradźwiękowy (ang. ultrasonic thickness gauge) – zegarowy lub elektroniczny przyrząd pomiarowy służący do nieniszczącego badania grubości materiałów za pomocą fal ultradźwiękowych.

  Betonoskop – rodzaj urządzenia, które służy do określania właściwości betonu przez pomiar prędkości rozchodzenia się w nim fali ultradźwiękowej. Podczas badań wykorzystuje się ultradźwięki o częstotliwościach np. 24 kHz, 37 kHz, 54 kHz (jako typowych), oraz 82 kHz i 150 kHz.

  Dodano: 28.03.2012. 15:37  


  Najnowsze