• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe warsztaty na temat planowania i szeregowania zdarzeń dotyczących przestrzeni kosmicznej, Fryburg, Niemcy

  17.03.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Warsztaty na temat planowania i szeregowania zdarzeń dotyczących przestrzeni kosmicznej odbędą się w dniach od 8 do 10 czerwca 2011 roku we Fryburgu w Niemczech.

  W ciągu ostatnich kilku lat zaawansowane rozwiązania w zakresie planowania i szeregowania zdarzeń zostały zastosowane w systemach wykorzystywanych w wielu misjach naziemnych, jak i kosmicznych.

  We wszystkich przypadkach podczas wdrażania wzięto pod uwagę potrzeby projektu lotniczego, w tym redukcję kosztów, większe korzyści naukowe oraz umożliwienie nowych rodzajów obserwacji naukowych. Mimo to występują głosy wzywające do przyspieszenia procesu badawczego. Jest to spowodowane zapotrzebowaniem na wsparcie coraz liczniejszych i bardziej złożonych misji technologiami z zakresu planowania i szeregowania zdarzeń.

  Tematy poruszane w czasie warsztatów obejmą:
  - najnowsze odkrycia w zakresie planowania i szeregowania zdarzeń oraz realizacji planów;
  - wyzwania operacyjne związane z zastosowaniami w przestrzeni kosmicznej;
  - problemy dotyczące wdrażania;
  - doświadczenia operacyjne i zdobytą wiedzę.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zdarzenie losowe pewne (zdarzenie pewne) – zbiór składający się ze wszystkich zdarzeń elementarnych danej przestrzeni zdarzeń elementarnych. Jest ono interpretowane jako zdarzenie, które musi zajść.

  Zdarzenie losowe pewne (zdarzenie pewne) – zbiór składający się ze wszystkich zdarzeń elementarnych danej przestrzeni zdarzeń elementarnych. Jest ono interpretowane jako zdarzenie, które musi zajść.

  Round robin (algorytm karuzelowy) to najprostszy algorytm szeregowania dla procesów w systemie operacyjnym, który nadaje każdemu procesowi odpowiednie przedziały czasowe, nie uwzględniając żadnych priorytetów. W związku z tym wszystkie procesy mają ten sam priorytet. W mechanizmach szeregowania używających priorytetów, często mechanizmu round robin używa się w stosunku do procesów o tym samym priorytecie.

  Zjawisko astronomiczne – ogół zdarzeń zachodzących w przestrzeni kosmicznej. Do najczęściej obserwowanych i najbardziej popularnych zjawisk astronomicznych należą:

  Inwersja priorytetów – zjawisko mogące występować w wielozadaniowych systemach operacyjnych takie, że w danej chwili wykonuje się inne zadanie niż powinno się wykonywać zgodnie z regułami algorytmu szeregowania.

  Ochrona z kontrolą dostępu (ang. Controlled Access Protection) – według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą C2. Udostępnia prowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnie dziennika zdarzeń, związanych z bezpieczeństwem oraz środki do określania zakresu rejestrowanych zdarzeń (podsystem Audit). Systemy tej klasy posiadają rejestrację zdarzeń i rozszerzoną identyfikację użytkowników. Podsystem Audit tworzy zapisy za bazie zdarzeń spowodowanych akcjami użytkownika, mający wpływ na bezpieczeństwo. Zakres tych zdarzeń może określić administrator systemu dla każdego użytkownika oddzielnie. Poziom C2 stawia też dodatkowe wymagania dotyczące szyfrowania haseł, które muszą być ukryte w systemie (niedostępne dla zwykłych użytkowników).

  Pamięć epizodyczna - system pamięci długotrwałej, inaczej pamięć zdarzeń. Przechowuje epizody, czyli ślady pamięciowe na temat zdarzeń, posiadających swoją lokalizację przestrzenną i czasową. W tym systemie pamięci przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami.

  Dodano: 17.03.2011. 16:37  


  Najnowsze