• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe warsztaty nt. genomicznego przetwarzania sygnału, Bukareszt, Rumunia

  18.01.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 28 czerwca 2011 r. w Bukareszcie, Rumunia, odbędą się międzynarodowe warsztaty nt. genomicznego przetwarzania sygnału.

  Genomiczne przetwarzanie sygnału zajmuje się mierzalnymi zdarzeniami, głównie wytwarzaniem mRNA i białka, jakie zachodzą w genomie.

  Znaczące postępy poczynione ostatnio w badaniach genomicznych zachęcają do synergicznych badań w wielu interdyscyplinarnych obszarach. Stale rosnąca ilość danych generowanych przez obecne, wysokowydajne technologie sekwencjonowania i mikromacierzy, udostępnianych ostatnio w dużych bazach danych genomicznych, wymaga specyficznych technik genomicznego przetwarzania sygnału, aby wydobyć użyteczne informacje i wiedzę.

  Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie specjalistów z różnych dziedzin inżynierii, matematyki i informatyki oraz biologii i medycyny, zainteresowanych genomicznym przetwarzaniem sygnału, genomiką funkcjonalną i biologią systemów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Cyfrowe przetwarzanie dźwięku - dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów zajmująca się przetwarzaniem sygnałów fonicznych w postaci cyfrowej. Obejmuje w szczególności:

  Cyfrowe przetwarzanie dźwięku - dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów zajmująca się przetwarzaniem sygnałów fonicznych w postaci cyfrowej. Obejmuje w szczególności:

  Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów.

  Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów.

  Przetwarzanie danych georadarowych jest to szereg metod cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowanych w celu eliminacji szumu, wzmocnienia sygnału i uporządkowania w przestrzeni zarejestrowanych wydarzeń. W jej wyniku uzyskuje się możliwie czysty i pozbawiony zniekształceń obraz budowy podłoża terenu lub innych obiektów (np. ścian) na podstawie danych georadarowych. Wiele z podanych tu metod jest także stosowanych w przetwarzaniu danych w sejsmice refleksyjnej.

  Próbkowanie (dyskretyzacja, kwantowanie w czasie) - proces tworzenia sygnału dyskretnego, reprezentującego sygnał ciągły za pomocą ciągu wartości nazywanych próbkami. Zwykle jest jednym z etapów przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy.

  Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych.

  Dodano: 18.01.2011. 16:26  


  Najnowsze