• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe warsztaty nt. innowacyjnej symulacji w opiece zdrowotnej, Wiedeń, Austria

  20.01.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 września 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. innowacyjnej symulacji w opiece zdrowotnej".

  Technologia symulacji w medycynie znajduje coraz szersze zastosowanie dzięki zmianom w praktyce medycznej, które redukują czas szkolenia i wymaganej dostępności pacjenta, poszerzając opcje diagnostyczne i zarządcze oraz dzięki postępom w technologii. Wielkoskalowe symulacje, obok zaawansowanych metod modelowania, przynoszą nową wiedzę na temat ogromnego zróżnicowania opieki zdrowotnej.

  Warsztaty zgromadzą naukowców z dziedziny nauk przyrodniczych i inżynierii, aby wywołać dyskusję nad nowymi metodami i zagadnieniami pojawiającymi się w opiece zdrowotnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uniwersytet Erazma w Rotterdamie (skrót EUR) jest uniwersytetem w Holandii. Specjalizuje się on w zarządzaniu, organizacji, politologii, jak również medycynie i opiece zdrowotnej. Roczny budżet uczelni sięga €542 milionów. Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Informatyka medyczna - dział informatyki, zajmuje się przetwarzaniem, przechowywaniem, przesyłaniem oraz metodami tworzenia systemów przetwarzających informacje wykorzystywane w opiece zdrowotnej.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Dodano: 20.01.2012. 16:26  


  Najnowsze