• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe warsztaty nt. sieci Petriego i inżynierii oprogramowania, Newcastle upon Tyne, Wlk. Brytania

  26.04.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 21 czerwca 2011 r. w Newcastle upon Tyne, Wlk. Brytania, odbędą się międzynarodowe warsztaty nt. sieci Petriego i inżynierii oprogramowania.

  W opracowywaniu złożonych systemów, na które składają się wchodzące ze sobą w interakcje, reaktywne komponenty oprogramowania i sprzętu, kluczowe znacznie ma użycie na poszczególnych etapach prac precyzyjnego języka.

  Sieci Petriego zyskują w tej dziedzinie coraz większą popularność, gdyż zapewniają jednolity język obsługujący zadania modelowania, zatwierdzania i weryfikacji. (Sieć Petriego - znana również jako sieć miejsce/przejście lub sieć P/T - to jeden z kilku matematycznych języków modelowania służący do opisu systemów rozproszonych). Ich popularność wynika z faktu, że sieci Petriego oddają podstawowe aspekty przyczynowości, współbieżności i wyboru w naturalnie i matematycznie precyzyjny sposób bez uszczerbku dla czytelności.

  W czasie konferencji poruszone zostaną następujące tematy:
  - modelowanie;
  - zatwierdzanie i wykonanie;
  - weryfikacja;
  - zastosowanie sieci Petriego w inżynierii oprogramowania;
  - otwarte problemy i nowe zastosowania sieci Petriego;
  - powiązanie sieci Petriego i inżynierii oprogramowania;
  - narzędzia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Sieć Petriego – matematyczna reprezentacja dyskretnych systemów rozproszonych. Sieci Petriego zostały zdefiniowane w latach 60. XX w. przez Carla Adama Petriego. Przez swoją zdolność do wyrażania współbieżnych zdarzeń uogólniają one teorię automatów.

  Sieć Petriego – matematyczna reprezentacja dyskretnych systemów rozproszonych. Sieci Petriego zostały zdefiniowane w latach 60. XX w. przez Carla Adama Petriego. Przez swoją zdolność do wyrażania współbieżnych zdarzeń uogólniają one teorię automatów.

  Muzeum Petriego, właściwie Muzeum Archeologii Egipskiej Petriego (ang. Petrie Museum of Egyptian Archeology) – muzeum historii starożytnej Egiptu noszące imię angielskiego egiptologa prof. Williama Flindersa Petriego. Jest muzeum uniwersyteckim pod pieczą Instytutu Archeologii Uniwersytetu College London (UCL) w Londynie.

  Szalka Petriego – naczynie laboratoryjne, cylindryczna podstawka o szerokim, płaskim dnie i niskich (w stosunku do średnicy) ścianach bocznych, wykonywane ze szkła lub przezroczystych tworzyw sztucznych. Pojęcie szalki Petriego może odnosić się zarówno do pojedynczego naczynia, jak i kompletu dwóch szalek o różnej średnicy, po złożeniu tworzących nieszczelną (a często celowo wyposażoną w żebra wentylacyjne) podstawkę z przykryciem. Nazwa pochodzi od wynalazcy, Juliusa Richarda Petriego, niemieckiego mikrobiologa, który wymyślił naczynie w 1877 roku.

  Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE.

  Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE.

  W geometrii wielokątem Petriego dla foremnego wielotopu n-wymiarowego nazywamy wielokąt skośny, którego każde kolejne (n - 1) boków (ale nie n) należy do pewnej komórki wielotopu. Wielokąt Petriego dla wielokąta foremnego to ten sam wielokąt foremny, natomiast wielokąt Petriego dla wielościanu foremnego to wielokąt skośny, którego każde kolejne 2 (ale nie 3) boki należą do pewnej ściany wielościanu. Dla każdego foremnego wielotopu istnieje jego rzut prostokątny na płaszczyznę, w którym wielokąt Petriego przechodzi na wielokąt foremny, a cała reszta jest zrzutowana do jego wnętrza. Wspominana płaszczyzna jest płaszczyzną Coxetera, będącą jedną z płaszczyzn symetrii wielotopu. Natomiast liczba ścian wielokąta (zwyczajowo oznaczana przez h) jest liczbą Coxetera z grupy Coxetera. Te wielokąty i ich rzuty są przydatne w wizualizacji struktur symetrii wielotopów z wyższych wymiarów.

  Dodano: 26.04.2011. 17:49  


  Najnowsze