• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania jakością danych i technologii semantycznych, Palermo, Włochy

  24.05.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 19 września 2012 r. w Palermo, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania jakością danych i technologii semantycznych (International workshop on data quality management and semantic technologies 2012).

  Wraz z rozwojem technologii semantycznych, ogromne ilości danych ulegają przekształceniu w "sieć danych", którą można przeszukiwać i ponownie wykorzystywać. Ten znaczący rozwój jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stają przed zarządzaniem jakością danych w sieci semantycznej.

  Technologie semantyczne mogą zapewnić nowe opcje rozwiązań w zarządzaniu jakością danych. Z tego względu, oprócz zastosowania wcześniejszych badań nad jakością danych w sieci semantycznej, istnieją możliwości opracowania nowych modeli, ram, metodologii i aplikacji jakości danych.

  Warsztaty zgromadzą społeczności prowadzące badania nad sieciami semantycznymi i jakością danych w celu identyfikacji nowych, innowacyjnych możliwości rozwiązywania problemów z jakością danych za pomocą technologii semantycznych. Posłużą również za platformę do dyskusji nad powiązanymi podejściami, modelami, wynikami, studiami przypadku, najlepszymi praktykami, technikami ewaluacji i narzędziami implementacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ) (ang.: Computer-aided quality assurance) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych. Floating Car Data (FCD) to technologia służąca do wyznaczania średniej prędkości i czasu przejazdu na danym odcinku sieci drogowej. Technologia opiera się o analizę anonimowych danych GPS pochodzących z flot pojazdów lub nawigacji samochodowych. FCD opiera się na założeniu, że obserwując próbę pojazdów oraz zaawansowane algorytmy jesteśmy w stanie oszacować śrędnią prędkość i czas przejazdu całego strumienia ruchu. Dzięki swojej charakterystyce FCD pozwala na pozyskanie danych dla całej sieci drogowej, wszędzie tam gdzie poruszają się pojazdy. Jakość danych FCD zależy od ilości i jakości próby.

  Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji. MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips.

  Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System). Księga jakości jest drugim, co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co można by przetłumaczyć jako podręcznik jakości.

  ISO 17025 – system zarządzania jakością opracowany w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

  Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania.

  Normy ISO 9000 są powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich organizacjach, bez względu na rodzaj ich działalności. Normy te zawierają terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością.

  ArcView - podstawowa licencja pakietu ArcGIS klasy desktop firmy ESRI. Zapewnia wysokiej jakości wizualizację kartograficzną, narzędzia do zarządzania i analizowania danych geograficznych oraz podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji tych danych. Najnowsza wersja - 10.0 PL. Lista systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych – zawiera zestawienie ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  System zarządzania bazą danych, SZBD (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych. System zarządzania bazą danych może być również serwerem bazy danych (SBD) lub też może udostępniać bazę danych lokalnie – na określonym komputerze.

  Dodano: 24.05.2012. 15:49  


  Najnowsze