• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy dzień informacji o przestrzeni kosmicznej w 7PR, Surrey, Wlk. Brytania

  24.05.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 21 czerwca 2012 r. w Surrey, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowy dzień informacji o przestrzeni kosmicznej w 7PR" (The International FP7 SPACE INFORMATION DAY).

  W przeszłości wydarzenia informacyjne na temat zbliżających się zaproszeń dotyczących przestrzeni kosmicznej w Siódmym Programie Ramowym (7PR) były organizowane dopiero po publikacji oficjalnego dokumentu zaproszenia. W tym roku jednak wydarzenie zostało zorganizowane przed ogłoszeniem zaproszenia.

  Spotkanie organizowane przez sieć krajowych punktów kontaktowych ds. przestrzeni kosmicznej (KPK) COSMOS+ ma szereg celów:
  - prezentację z wyprzedzeniem informacji nt. oczekiwanej treści zaproszenia;
  - przedstawienie możliwości wybranych, potencjalnych uczestników europejskich;
  - prezentację perspektyw na badania nad przestrzenią kosmiczną i działania innowacyjne po roku 2014, w ramach programu Horyzont 2020;
  - stworzenie okazji do ustrukturyzowanej kooperacji z potencjalnymi partnerami projektowymi z bezpośredniego sąsiedztwa UE i dalszych regionów;
  - sieciowanie z innymi interesariuszami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Prawo kosmiczne – dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Za najważniejszą umowę międzynarodową w obrębie prawa kosmicznego uważa się Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (zwany też w skrócie Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej) z 1967 roku. Astropolityka (z gr. ástro - gwiazda; politiká - sprawy dotyczące państwa) – wyłaniająca się ostatnio w ramach geopolityki, nowa dziedzina wiedzy traktująca o relacjach między przestrzenią kosmiczną, techniką i technologią a polityką. W węższym ujęciu oznacza planowanie, lokację zasobów i struktur w przestrzeni kosmicznej w celu osiągnięcia zamierzonych celów polityczno-ekonomicznych. Pojmuje Układ Słoneczny jako miejsce rywalizacji i ekspansji. Mottem przewodnim astropolityki jest: "Kto panuje w przestrzeni kosmicznej, ten kontroluje świat." Biuro ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej, UNOOSA (ang. United Nations Office for Outer Space Affairs) - instytucja powołana przez i działająca pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się wdrażaniem polityki Zgromadzenia odnośnie przestrzeni kosmicznej.

  Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej, został podpisany 27 stycznia 1967 r. przez przedstawicieli rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, i stał się prawomocny 10 października 1967 r. Irańska Agencja Kosmiczna (pers. سازمان فضایی ایران – Sāzmān-e Fazāyi-ye Irān, ang. Iranian Space Agency, ISA) – agencja rządowa Iranu, zajmująca się eksploracją przestrzeni kosmicznej i rozwojem związanych z tym technologii. Iran jest aktywnym uczestnikiem azjatyckiego wyścigu kosmicznego, a także członkiem Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, który został utworzony w 1958 r.

  Zjawisko astronomiczne – ogół zdarzeń zachodzących w przestrzeni kosmicznej. Do najczęściej obserwowanych i najbardziej popularnych zjawisk astronomicznych należą: Sir Harrie Stewart Wilson Massey (ur. 16 maja 1908 w St. Kilda, Melbourne lub Invermay, Wiktoria, zm. 27 listopada 1983 w Elmbridge, hrabstwo Surrey lub Cambridge, hrabstwo Cambridgeshire) – australijski fizyk matematyczny, profesor University College London, autor pionierskich prac w zakresie fizyki atomowej i fizyki atmosfery, jeden z inicjatorów i głównych realizatorów programu badań górnych warstw atmosfery, np. jonosfery, z użyciem rakiet sondażowych, założyciel i kierownik British National Committee for Space Research – brytyjskiego oddziału Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej, założonego przez Royal Society w roku 1958.

  Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency, ESA) – międzynarodowa organizacja krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Mercury-Little Joe 2 – test kapsuły kosmicznej w ramach amerykańskiego programu kosmicznego Mercury. Pierwszy amerykański lot kosmiczny z udziałem zwierzęcia. W teście został wykorzystany rezus (Macaca mulatta) o imieniu Sam. W trakcie próby sprawdzano działanie sprzętu w przestrzeni kosmicznej oraz negatywne skutki, które mogą wystąpić u człowieka przebywającego w kosmosie.

  Obserwatorium kosmiczne – urządzenie w przestrzeni kosmicznej zaprojektowane do obserwacji odległych planet, galaktyk i innych obiektów.

  Promieniowanie kosmiczne – promieniowanie złożone, zarówno korpuskularne jak i elektromagnetyczne, docierające do Ziemi z otaczającej ją przestrzeni kosmicznej. Korpuskularna część promieniowania składa się głównie z protonów (90% cząstek), cząstek alfa (9%), elektronów (ok 1%) i nielicznych cięższych jąder. Promieniowanie docierające bezpośrednio z przestrzeni kosmicznej nazywamy promieniowaniem kosmicznym pierwotnym. Cząstki docierające do Ziemi w wyniku reakcji promieniowania kosmicznego pierwotnego z jądrami atomów gazów atmosferycznych, to promieniowanie wtórne.

  Dodano: 24.05.2012. 16:17  


  Najnowsze