• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Dzień Kobiet okazją do przyjrzenia się postępom w walce z nierównością płci

  09.03.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ósmego marca na całym świecie kobiety w różnym wieku, o rożnym wykształceniu, wszystkich ras, narodowości i zawodów obchodziły 101. Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pomimo postępów, jakie dokonały się w ciągu minionych lat, kobiety wciąż zmagają się na co dzień z niezliczonymi trudnościami. Jest to marsz przeciwko nierówności - walka, której nie można ignorować.

  Z okazji Dnia Kobiet organizowano tysiące imprez, które były okazją do podsumowania działań na rzecz równości i do świętowania sukcesów. Media społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, kipiały od anegdot, wrażeń i przemyśleń, którymi dzieliły się kobiety, podkreślając ważną rolę, jaką pełnią w społeczeństwie.

  Światowi dygnitarze, w tym prezydent USA Barack Obama i premier Wielkiej Brytanii David Cameron, nawoływali za pośrednictwem serwisów społecznościowych do wyeliminowania przemocy wobec kobiet. Podkreślali, że odpowiednie działania i ciągłe wsparcie będą motorem zmian i pomogą uczyć życie kobiet o wiele lepszym. Wiele gwiazd, na przykład Reese Witherspoon i szkocka wokalistka Annie Lennox, które same są aktywistkami na rzecz praw kobiet, także uczciło ten dzień, uświetniając swoją obecnością wiele wydarzeń.

  Międzynarodowy Dzień Kobiet jest dla kobiet i dziewcząt okazją, by świętować sukcesy, a także by przypominać światu o potrzebie zmian.

  Glenda Stone, założycielka strony internationalwomensday.com, jednego z globalnych węzłów komunikacyjnych podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet, komentuje znaczenie obchodów: "W ciągu ostatnich pięciu lat aktywność związana z Międzynarodowym Dniem Kobiet ogromnie wzrosła. Zawdzięczamy to mediom społecznościowym, zaangażowaniu celebrytów oraz korporacjom, które wspierają duże imprezy. Nasza strona twitter.com/womensday, na której zarejestrowało się około 10 tys. osób, jest doskonałym miejscem do dzielenia się z innymi użytkownikami filmami, informacjami i aktualnościami. Dzięki wykorzystaniu serwisów społecznościowych uliczne marsze kobiet mają teraz jeszcze więcej uczestników. Trudno znaleźć kraj, w którym nie obchodzono by Dnia Kobiet w ten czy inny sposób".

  UE i jej obywatele wspierają kobiety w ich dążeniu do zmian. W szczególności należy wymienić pomoc udzieloną tysiącom rodzin i społeczności lokalnych oraz wielu krajom w walce z brutalnymi praktykami, takimi jak obrzezanie kobiet w Afryce. Elementem tych działań jest projekt UE-UNICEF, dofinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Współpracy i Rozwoju (EuropeAid) kwotą 3,9 mln euro. Aby wyeliminować brutalne praktyki, uczestnicy projektu opracowali ujednolicone podejście, które pozwoliło im działać na rzecz zmiany norm społecznych.

  Dzięki tej inicjatywie wiele dziewcząt w Egipcie, Erytrei, Etiopii, Senegalu i Sudanie nie jest już poddawanych praktykom powodującym ogromny ból, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Na przykład, w ciągu ostatnich 10 lat przeszło 5300 społeczności w Senegalu zaprzestało praktyk obrzezania kobiet, a specjaliści prognozują, że do 2015 roku kraj ten jako pierwszy całkowicie wyeliminuje ten zwyczaj.

  Zwiększenie świadomości na temat niebezpieczeństw związanych z obrzezaniem kobiet jest możliwe dzięki zakrojonym na szeroką skalę debatom społecznym poświęconych różnym zagadnieniom, w tym prawom człowieka.

  Unijny komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs komentuje wyniki projektu: "Uważam to za całkowicie niedopuszczalne, że w XXI wieku praktyki takie, w sposób oczywisty łamiące prawa człowieka, są nadal stosowane. Dlatego cieszę się, że pomoc ze strony UE może tak wiele zmienić w tej kwestii. Podnosząc świadomość w kwestii niebezpieczeństw związanych z obrzezaniem kobiet, pomogliśmy zapewnić młodym kobietom w Afryce możliwość wyboru, a także daliśmy im szansę, aby w przyszłości stały się aktywnymi członkiniami swoich społeczności".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku. Prawa kobiet lub prawa człowieka kobiet – uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach. Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych.

  Minister społeczności i samorządów lokalnych (en. Secretary of State for Communities and Local Government), stoi na czele resortu społeczności i samorządów lokalnych, zajmującego się tak zróżnicowanymi kwestiami jak sprawy administracji lokalnej, prawa kobiet i mniejszości oraz budownictwo mieszkaniowe. Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych.

  Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym. Klub Polityczny Kobiet Postępowych – polska organizacja feministyczna założona w 1919 roku. Statutowymi celami Klubu było "korzystanie z praw politycznych już zdobytych dla faktycznego zrównania praw mężczyzn i kobiet", "wyrabianie polityczne kobiet przez rozważanie spraw politycznych, narodowych i społecznych" oraz "wprowadzenie etyki w życie polityczne i społeczne".

  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.

  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności.

  ulike.net (dawniej: u-lik.com) - serwis społecznościowy, w ramach którego użytkownicy oceniają, a także korzystają z rekomendacji dotyczących wszelkiego rodzaju twórców, ich dzieł oraz innych zagadnień związanych z kulturą. Serwis jest współtworzony przez jego użytkowników, którzy mogą edytować już istniejące, a także dodawać nowe "kluby", reprezentujące poszczególnych artystów, czy ich dzieła. Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów. MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  Dodano: 09.03.2012. 18:26  


  Najnowsze