• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy kongres nt. mikrobiomu człowieka, Paryż, Francja

  09.12.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 marca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowy kongres nt. mikrobiomu człowieka".

  Badania naukowe nad mikrobiomem człowieka zapewniają wgląd w relacje nie tylko między drobnoustrojami a człowiekiem, ale również w ich oddziaływanie na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Liczba wszystkich komórek drobnoustrojów odkrytych w powiązaniu z człowiekiem może dziesięciokrotnie przekraczać całkowitą liczbę komórek, z których składa się organizm człowieka. Łączna liczba genów powiązanych z mikrobiomem człowieka może stukrotnie przekraczać całkowitą liczbę genów człowieka. Wielu z tych organizmów nie udało się wyhodować, zidentyfikować czy scharakteryzować w inny sposób.

  Wydarzenie zgromadzi czołowych naukowców i interesariuszy, aby omówić nowe odkrycia, ich skutki i przyszłe trendy.

  Kongres jest organizowany w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu METAHIT (Metagenomika układu trawiennego człowieka). Projekt METAHIT poświęcony jest odkrywaniu powiązań między genami flory bakteryjnej jelita człowieka a zdrowiem i powszechnymi chorobami. Konsorcjum składa się z 13 partnerów ze środowiska akademickiego i przemysłowego, łącznie z ośmiu krajów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wzrost człowieka – parametr określający wysokość człowieka mierzoną od czubka głowy do podeszwy stopy w pozycji wyprostowanej. Rano i wieczorem wzrost może się różnić o 2-3 cm. Czasem w artykułach pojawia się zwrot "człowieka i zwierząt" albo "zwierząt i człowieka" albo "ludzi i zwierząt" albo "zwierząt i ludzi" (możliwe że jeszcze jakiś w tym stylu). Proponuje w ramach ujednolicania stosować zawsze jeden zwrot taki jak na przykład: zwierząt w tym człowieka (ewentualnie do rozpatrzenia "człowieka i innych zwierząt" albo jakiś inny - byle zawsze ten sam). Zmianę taką proponuje wprowadzać tylko przy okazji. Opinie? Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 10:54, 12 mar 2012 (CET) Geny kodujące białka mechanizmów naprawy DNA człowieka: DNA komórki jest stale narażone na czynniki uszkadzające. Sprawnie działające mechanizmy naprawy DNA funkcjonują w komórkach organizmów zarówno prokariotycznych jak i eukariotycznych. Badania genomu ludzkiego pozwoliły zidentyfikować szereg genów kodujących białka biorące udział w różnorodnych mechanizmach naprawy DNA. Poznano dotąd ponad 130 genów o takiej, udowodnionej lub prawdopodobnej, funkcji. Nowe geny naprawy DNA są ciągle odkrywane dzięki badaniom porównawczym sekwencji genów człowieka i homologów tych genów u organizmów modelowych, takich jak E. coli i S. cerevisiae. Badania te mają znaczenie dla medycyny, ponieważ do tej pory zidentyfikowano już kilkanaście chorób, w których patogenezie mają udział niesprawne mechanizmy naprawy DNA.

  Biała rasa człowieka (rasa europeidalna, kaukazoidalna) - według dawnych koncepcji jedna z trzech głównych, opartych na fenotypie ras człowieka (obok czarnej i żółtej). Żółta rasa człowieka (inaczej rasa mongoloidalna) – według dawnych koncepcji jedna z trzech głównych, opartych na fenotypie ras człowieka (obok białej i czarnej).

  Czarna rasa człowieka (rasa negroidalna) – według dawnych koncepcji jedna z trzech głównych, opartych na fenotypie ras człowieka (obok białej i żółtej). Antropochoria, hemerochoria – jeden ze sposobów rozprzestrzeniania diaspor roślin, w którym to oddziaływanie człowieka powoduje ich transport. Jeśli udział człowieka sprowadza się do transportu diaspor w sposób typowy dla zwierząt (endochoria i epichoria) to zwykle nie wyodrębnia się tego sposobu ich rozprzestrzeniania od zoochorii. Za antropochorię uważane są te sposoby rozprzestrzeniania diaspor, które są specyficzne dla człowieka i jego cywilizacji. Rozprzestrzenianie to może odbywać się świadomie – za wiedzą i wolą człowieka lub nieświadomie.

  Prawa językowe lub językowe prawa człowieka to prawa człowieka dotyczące indywidualnego i grupowego prawa do wyboru języka lub języków do komunikacji, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, bez względu na pochodzenie narodowe, etniczne albo liczbę osób posługujących się językiem na danym terytorium. Bezpieczeństwo człowieka (jednostki ludzkiej) - zajmuje się obroną człowieka, jako jednostki, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, co odróżnia je od bezpieczeństwa narodowego, które traktuje człowieka jako część zbiorowości i koncentruje się na obronie kraju przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi.

  Powrót niewidzialnego człowieka (ang. The Invisible Man Returns) - amerykański film grozy z 1940 roku. Film jest kontynuacja Niewidzialnego człowieka z 1933 roku.

  Dodano: 09.12.2011. 16:37  


  Najnowsze