• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy tydzień mikro- i nanotechnologii w zastosowaniach kosmicznych 2010, Noordwijk, Holandia

  24.06.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13-17 września 2010 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowy tydzień mikro- i nanotechnologii w zastosowaniach kosmicznych 2010".

  Program został pomyślany jako seria warsztatów i dyskusji przy okrągłych stołach poświęconych zastosowaniom kosmicznym. Wydarzenie będzie kontynuacją wcześniejszych spotkań sponsorowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną i Caneus International, organizację non-profit działającą na rzecz rozwoju mikro- i nanotechnologii do zastosowań w przestrzeni powietrznej i kosmicznej.

  Mikro- i nanotechnologie przynoszą znaczące korzyści zastosowaniom kosmicznym w takich obszarach jak obserwacja Ziemi, nawigacja, komunikacja i misje naukowe. Wśród konkretnych zalet wymienić można wspomaganie nowych typów misji i przyrządów, ograniczanie kosztów, rozmiarów, masy i czasu wymaganych od koncepcji misji do jej uruchomienia oraz podwyższoną wydajność, niezawodność i nadmiarowość.

  Okrągły stół skupi się na mikro- i nanotechnologiach na potrzeby zastosowań kosmicznych, takich jak obserwacja Ziemi, nawigacja, komunikacja i misje naukowe.

  Warsztaty skoncentrują się na promowaniu międzynarodowej współpracy w zakresie opracowywania zaawansowanych mikro- i nanotechnologii dla systemów lotniczych i kosmicznych. Szczególny nacisk położony będzie na wymierne wyniki o trwałej wartości dla branży.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Panagrellus redivivus - gatunek nicienia z rodziny Panagrolaimidae. W akwarystyce znany pod nazwą "nicienie mikro" lub "węgorki mikro". Kino Mikro – krakowskie kino mieszczące się przy ul. Lea 5, działające powszechnie od 1959 roku. Od 7 kwietnia 1984 funkcjonujące jako Klub Sztuki Filmowej "Mikro&mikroffala". Jego obecnym kierownikiem jest Iwona Nowak. New Millennium Program – program misji kosmicznych NASA, którego zadaniem było przetestowanie nowych technologii na potrzeby przyszłych misji. NASA anulowała program w 2008 r., przeznaczając otrzymane w ramach budżetu na rok fiskalny 2009 środki finansowe na inne cele. Statki kosmiczne i eksperymenty programu New Millenium początkowo nosiły nazwę „Deep Space” (dla misji planetarnych) i „Earth Observing” (misje na orbicie Ziemi). W 2000, wraz ze zmianami w samym programie, Deep Space otrzymały nazwę „Space Technology”.

  mikro – przedrostek jednostki miary w układzie SI, oznaczający mnożnik 0,000 001 = 10 (jedna milionowa). Do oznaczenia symbolu używa się greckiej litery my (μ). Prefiks pochodzi od greckiego μικρός (mikros), oznaczającego coś bardzo małego. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Rapid Action Electronic (Rapatronic) – rodzaj aparatów fotograficznych skonstruowanych przez Harolda Edgertona (pracującego wówczas dla firmy EG&G) w latach 40. XX wieku do wykonywania zdjęć o ekstremalnie krótkich czasach naświetlania, do 10 nanosekund, koniecznych przy fotografowaniu wczesnych faz wybuchów jądrowych. Posiadały migawki magneto-optyczne. Typowy czas naświetlania wynosił 3 μs. Używane do 1962. Sentinel (pol. strażnik, wartownik) – seria europejskich misji kosmicznych o charakterze teledetekcyjnym. Wspólną nazwą „Sentinel” objęte są zarówno całe satelity (np. Sentinel-1), jak i pojedyncze instrumenty satelitarne (np. Sentinel-4). Misje Sentinel są częścią programu Copernicus, zainicjowanego i finansowanego przez Unię Europejską. Nadzór technologiczny nad budową satelitów i instrumentów Sentinel sprawuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

  Peroksysom (peroxysomum, dawniej mikrociałko, mikrociało) – organellum komórki eukariotycznej o średnicy 0,2-1,8 μm, otoczone jedną błoną, o kształcie owalnym bądź sferycznym. W komórce roślinnej peroksysomy znajdują się w bezpośrednim kontakcie z chloroplastami i mitochondriami i stykają się z powierzchniami ich błon. Lista załogowych lotów kosmicznych według programów: Chronologiczny wykaz załogowych lotów kosmicznych oraz składy załóg i daty misji znajdują się na liście załogowych lotów kosmicznych.

  Rolnictwo zrównoważone (ang. sustainable agriculture) – alternatywna koncepcja dla modelu intensywnego rozwoju rolnictwa, zakładająca realizowanie wszystkich działań w zakresie rolnictwa z uwzględnieniem dobra przyszłych pokoleń. Zasady tego rozwoju są rozważane w skali mikro i makro. Z analizy rozwiązań propagowanych w Unii Europejskiej wynika, że rolnictwo zrównoważone należy rozumieć jako koncepcję, która kojarzy cele produkcyjne z wymaganiami środowiskowymi (tzw. ekorozwój), co wymaga znacznej ingerencji w gospodarkę ze strony państwa. W tym wypadku należy uznać niedoskonałość gospodarki, wynikającą przede wszystkim z problemów związanych z określeniem praw właścicielskich do dóbr środowiska, jak i potrzebę koordynowania działań w ujęciu mikro i makro.

  Robonaut – humanoidalny robot zaprojektowany i zbudowany przez Centrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona B. Johnsona. Prace nad nim rozpoczęły się w 1997 roku, gdy przed inżynierami z Centrum postawiono zadanie stworzenia robota, który pomoże ludziom w przestrzeni kosmicznej, będzie z nimi współpracował i wyręczy ich w najbardziej ryzykownych zadaniach. W roku 2006 powstał Robonaut 1, testowany następnie przez kilka lat na Ziemi. Ulepszona wersja robota – Robonaut 2 – od lutego 2011 roku znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

  Jerzy Rużyłło (ur. 27 czerwca 1947) – prof. dr hab. inż. elektronik, absolwent i były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, od 1984 roku pracuje w Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych, obecnie jako Distinguished Professor of Electrical Engineering oraz Professor of Materials Science and Engineering, ekspert w dziedzinie mikro i nanotechnologii materiałów i przyrządów półprzewodnikowych, prowadzi Semiconductor SurfaceProcessing and Characterization Laboratory w Pennsylvania State University; twórca i autor portalu półprzewodnikowego semi1source.com, członek honorowy (ang. Fellow) IEEE oraz Electrochemical Society, gdzie pełni szereg kierowniczych funkcji. Europejska Organizacja Badań Kosmicznych (ang. European Space Research Organization, ESRO) – istniejąca w latach 1964-1974 organizacja zajmująca się badaniami przestrzeni kosmicznej i astronautyką, utworzona przez osiem krajów Europy Zachodniej. W 1974 została połączona z Europejską Organizacją Rozwoju Rakiet Nośnych w Europejską Agencję Kosmiczną.

  MEMS (ang. Micro Electro-Mechanical Systems), lub też Mikrosystemy, określenie zintegrowanych układów elektro-mechanicznych, których co najmniej jeden wymiar szczególny znajduje się w skali mikro (0,1 - 100 μm).

  Dodano: 24.06.2010. 17:12  


  Najnowsze