• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mikołaj Kopernik w grafice i malarstwie

  09.01.2010. 16:35
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Grafikę i malarstwo związane z postacią Mikołaja Kopernika można oglądać na wystawie w Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oprócz licznych wizerunków Kopernika prezentowane są również prace przedstawiające m.in. miejsca związane z życiem uczonego.

  "Niewątpliwie najciekawsze obiekty stanowią trzy najstarsze portrety Mikołaja Kopernika wykonane techniką graficzną. W 1587 roku znany malarz i grafik szwajcarski Tobiasz Stimmer (1539-1584) sporządził portret Kopernika opublikowany w dziele Mikołaja Reusnera "Icones sive imagines virorum literis illustrium". Kilka lat wcześniej Stimmer namalował obraz umieszczony w obudowie zegara katedry w Strasburgu. Według tradycji oba portrety zostały wykonane na podstawie autografu, czyli wizerunku (niekoniecznie autoportretu) wykonanego za życia Kopernika" " mówi Iwona Urbańska, kurator wystawy.

  Jak podkreśla, obraz ze Strasburga został gruntownie przemalowany w czasie przeróbki zegara w pierwszej połowie XIX wieku, dlatego nie może stanowić źródła informacji na temat rzeczywistego wyglądu astronoma.

  Dla sporego grona uczonych grafika Stimmera uchodzi za najbardziej wiarygodny wizerunek Kopernika. W oparciu o drzeworyt szwajcarskiego grafika, powstał miedzioryt wykonany przez leodyjskiego artystę Jana Teodora de Bry, zamieszczony w dziele Jean-Jacques Boissarda "Icones virorum illustrium" w 1597 roku. Wizerunek Kopernika z obu portretów wykazuje wiele podobieństw. Trzecia grafika została wykonana na przełomie XVII i XVIII wieku przez I. A. Scharffena. Ukazany na niej astronom trzyma w prawej dłoni otwartą księgę, natomiast w lewej, wzniesionej do góry, symbol heliocentryzmu składający się z tarczy Słońca z orbitą Ziemi i okołoziemską orbitą Księżyca.

  Za najbardziej oryginalny, daleko odbiegający od stereotypu funkcjonującego w świadomości społecznej, wizerunek Kopernika można uznać litografię wykonaną przez jednego z najbardziej kontrowersyjnych artystów polskich XX wieku Stanisława Szukalskiego (1893-1987).

  "Pokazany na niej Kopernik ma obcisłą bluzę z szerokim rozcięciem u szyi, podkreślającym atletyczną budowę ciała astronoma. Półdługie włosy układają się w dwa pukle przywodzące na myśl rogi. W dłoniach uczony trzyma przyrząd, przypominający swym kształtem cyrkiel, który miał służyć do mierzenia odległości od serca - Ziemi do mózgu - Słońca. Prezentowana grafika została wykonana w grudniu 1940 roku, jednak sam wizerunek został przez artystę stworzony w 1936 roku przy okazji Projektu na dnie Smoczej Jamy - monumentalnego dzieła rzeźbiarskiego projektowanego dla miasta Krakowa" " opowiada kurator wystawy.

  Ekspozycja zamyka cykl wystaw o tematyce kopernikańskiej, które przez cały 2009 rok odbywały się w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Wcześniej prezentowane były trzy wystawy: "Mikołaj Kopernik w rzeźbie", "Mikołaj Kopernik w medalierstwie" i "Mikołaj Kopernik w filatelistyce".

  Wystawa czynna jest w Domu Mikołaja Kopernika (oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, ul. Kopernika 15/17) do 28 lutego 2010 r.

  Źródło:
  PAP " Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Pomnik-popiersie Mikołaja Kopernika – popiersie polskiego astronoma Mikołaja Kopernika przed Szpitalem im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Twierdzenie Kopernika w geometrii zostało sformułowane przez polskiego astronoma Mikołaja Kopernika w dziele De revolutionibus orbium coelestium (1543). Kopernik sformułował to twierdzenie prawdopodobnie nie wiedząc, że zostało ono co najmniej dwukrotnie odkryte i opublikowane wcześniej. Po raz pierwszy sformułował je około 461 r. n.e. Proklos w swoim Komentarzu do pierwszej księgi Elementów Euklidesa, a następnie w 1254 r. ponownie opublikował je perski astronom i matematyk Nasir ad-Din Tusi (stąd w twierdzenie to jest szerzej znane jako Tusi-couple).

  Szymon Olszaniec (ur. 1968)- polski historyk, bizantynolog. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Badań o Kulturze Antycznej PAN. Convallaria Copernicana - wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika za wybitny wkład naukowy lub szczególne zasługi dla rozwoju uczelni.

  Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika – rękopis Mikołaja Kopernika zawierający tekst sześciu ksiąg dzieła De revolutionibus przechowywany w czasach współczesnych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, oznaczony sygnaturą 10 000. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wydawnictwo Naukowe UMK, Wydawnictwo UMK) działa jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Humanistyczny powstał wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Organizatorem i pierwszym dziekanem był prof. dr hab. Konrad Górski. Rozpoczęcie wykładów na Wydziale w dniu 24 XI 1945 r. inaugurowało jednocześnie działalność dydaktyczną całego Uniwersytetu. Pomnik Mikołaja Kopernika we Frankfurcie nad Odrą – pomnik Mikołaja Kopernika na zachodnim krańcu Bischofspromenade we Frankfurcie nad Odrą.

  Pomnik Mikołaja Kopernika – pomnik upamiętniający Mikołaja Kopernika, zlokalizowany w Poznaniu, na skwerze przed zabudowaniami Zespołu Szkół Łączności na Wilczaku (ul. Przełajowa 4).

  Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu gromadzi, dokumentuje i upowszechnia świadectwa materialnej historii nauki w Wilnie i Toruniu powstałe przed rokiem 1945, oraz starą i cenną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny używany po 1945 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W szczególności są to przedmioty, pamiątki osobiste, fotografie i dokumenty związane z:

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Filologiczny jako jednostka występująca pod tą nazwą jest jednym z najmłodszych wydziałów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Powstał 1 września 1999 roku na podstawie uchwały Senatu UMK z dnia 26 stycznia 1999 o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny. Archiwum Emigracji (The Archives of Polish Emigration) – samodzielna pracownia archiwalno-badawcza w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu jest ogólnopolskim pismem, wydawanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W skład redakcji wchodzą przedstawiciele różnych neofilologii tegoż uniwersytetu. Periodyk wychodzi od 2005 roku. Dotychczas ukazało się osiem tomów. Od 27 marca 2013 roku Rocznik publikowany jest w całości również na platformie cyfrowej czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rocznik koncentruje się na teorii, praktyce i dydaktyce przekładu i stanowi forum wymiany myśli między tłumaczami-praktykami, a przedstawicielami polskich środowisk naukowych zajmującymi się przede wszystkim teorią przekładu. Głównym punktem odniesienia jest problematyka przekładu tekstów specjalistycznych i użytkowych. Językiem pisma jest język polski, językiem streszczeń język angielski. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z nieistniejących wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi istniał w latach 1951-2012. Wcześniej nauki biologiczne i geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który został utworzony w 1945 r. w momencie powołania do życia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego był prof. dr Jan Pruffer. W 1951 r. z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego został wyodrębniony Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Jego pierwszym dziekanem został Prof. dr Henryk Szarski. W obrębie Wydziału istniały dwa Instytuty: Biologii i Geografii.

  Dodano: 09.01.2010. 16:35  


  Najnowsze