• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Młodzi farmaceuci spotykają się w Białymstoku

  18.02.2010. 20:06
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  "I Weekend Białostocki" to ogólnopolski zjazd delegatów Młodej Farmacji w Białymstoku. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Głównym punktem programu jest konferencja naukowa, która odbędzie się 20 lutego.

  Konferencję organizuje Młoda Farmacja i Studenckie Koła Naukowe przy Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podczas spotkania wykłady wygłoszą: prof. dr hab. Jerzy Pałka i prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak.

  Konferencja odbędzie się w godz. 9.00-14.00 w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich, ul. Kilińskiego 1).

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Pogodna 65 w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku.

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Sosnowej 64 w Białymstoku.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku - polska fundacja założona w 2004 w celu wspierania rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i studenckiej.

  Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Chór UMB) istnieje od 1951 r. Śpiewają w nim studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 1991r. kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru jest Bożenna Sawicka – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Od 2003 r. funkcję II dyrygenta pełni Anna Moniuszko. Ewa Monika Guzik-Makaruk (ur. 11 listopada 1971 w Jaworznie) – profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalistka w zakresie prawa karnego, medycznego prawa karnego, międzynarodowego prawa karnego. Prodziekan do spraw Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek wielu towarzystw naukowych m. in. Stowarzyszenia Popularyzacji Wiedzy Prawnej (pełni funkcję prezesa), Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii.

  Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku – pieszy znakowany szlak turystyczny w Białymstoku utworzony i zorganizowany z inicjatywy grupy doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku – wolontariuszy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Otwarcie szlaku miało miejsce 20 czerwca 2008 roku. Wydarzenie to poprzedzało przygotowanie ścieżki i mapy szlaku oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych związanych z historią Żydów w Białymstoku.

  Hotel Ritz – jedna z najbardziej reprezentacyjnych budowli przedwojennego Białegostoku. Mieścił się w samym centrum miasta, na rogu ulic Niemieckiej i Instytuckiej pod numerem 680a (obecnie ul. Kilińskiego i Pałacowa), pomiędzy pałacem Branickich, a pałacykiem gościnnym.

  Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej - powstał z inicjatywy profesor Violetty Bieleckiej i dyrektora Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego w marcu 2006 roku. Po przesłuchaniach konkursowych, ze stu sześćdziesięciu kandydatów wybrano ponad pięćdziesięciu profesjonalnie przygotowanych muzyków. Zakwalifikowani chórzyści wywodzą się z białostockich chórów m.in.: Schola Cantorum Bialostociensis, Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Trzon składu chóru OiFP stanowią artyści śpiewający przez wiele lat w Białostockim Chórze Kameralnym Cantica Cantamus, prowadzonym przez obecnego dyrygenta i kierownika chóru Violettę Bielecką. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana - mieszczące się przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

  Teatr Palace – nieistniejący już teatr działający w Białymstoku w latach 1912–1939. Mieścił się za Pałacykiem gościnnym Branickich przy ul. Kilińskiego 6. Grzegorz Zackiewicz (ur. 1971) – historyk dziejów najnowszych. Absolwent historii (1996) Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doktorat (2002) i habilitacja (2014) na Uniwersytecie w Białymstoku. Adiunkt w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Główne zainteresowania badawcze to historia polityczna i historia idei I połowy XX wieku oraz stosunki polsko-rosyjskie i polsko-radzieckie XIX-XX w.

  Areszt Śledczy w Białymstoku – znajduje się na ul. Kopernika 21 w Białymstoku. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku - wydział zamiejscowy, jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Kalvarjiu 143 w Wilnie.Powstał w roku 2007.

  Wydział Administracji w Siedlcach Uniwersytetu w Białymstoku – wydział zamiejscowy, jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Sokołowska 172 w Siedlcach. Powstał w roku 2009 Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów.

  Dodano: 18.02.2010. 20:06  


  Najnowsze