• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MOBIP 2010 - zawiązywanie partnerstw i inwestycje na rzecz usług mobilnych, Walencja, Hiszpania

  27.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydarzenie pt. "MOBIP 2010 - zawiązywanie partnerstw i inwestycje na rzecz usług mobilnych" odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2010 r. w Walencji, Hiszpania.

  Konferencja potrwa dwa dni i poświęcona będzie przede wszystkim nowym możliwościom otwierającym się przed zainteresowanymi podmiotami z branży. Program wydarzenia obejmie wystawy, warsztaty partnerów i dyskusje na bieżące tematy.

  Pierwszego dnia uczestnicy wydarzenia będą mieć okazję do wysłuchania prezentacji doświadczonych podmiotów z branży na temat nowych trendów biznesowych w sektorze oraz zwiedzenia terenów wystawienniczych, na których przedsiębiorstwa promować będą nowe technologie i aplikacje.

  Drugiego dnia odbędą się prezentacje na temat możliwości inwestycyjnych w sektorze. W ich ramach szybko rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa przedłożą przygotowane do inwestycji przedsięwzięcia doświadczonej grupie inwestorów i ekspertów ds. kapitału podwyższonego ryzyka.

  Konferencja MOBIP 2010 jest organizowana w ramach projektu MOBIP (Innowacyjna platforma usług mobilnych), który jest finansowany z inicjatywy Europa INNOVA Komisji Europejskiej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Separacja funkcjonalna – jeden ze sposobów oddzielania pewnych elementów przedsiębiorstwa, w celu zwiększania konkurencji na rynku – obok: separacji strukturalnej (fizyczny podział na dwa odrębne przedsiębiorstwa, należące do jednego właściciela) i separacji własnościowej (sprzedaż części przedsiębiorstwa innemu właścicielowi). Separacja funkcjonalna polega na wydzieleniu w ramach tego samego przedsiębiorstwa co najmniej dwóch jednostek organizacyjnych, z których każda zajmuje się świadczeniem innych usług. Program Strukturalnego Rozwoju Wybranych Regionów - jeden z głównych programów Phare, który powstał w 1993 roku w celu wspierania restrukturyzacji gospodarki lokalnej. Jego budżet wynosił 76,7 mln ecu. Środki z funduszu przeznaczono dla województw uznanych za regiony problemowe, na pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych służących tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym, a także na niektóre inwestycje w infrastrukturze, pośrednio ułatwiające rozwój przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich. Subsydiowanie krzyżowe (ang. cross-subsidy) – zwane też skrośnym, występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo osiąga duży zysk w jednym sektorze gospodarki i przeznacza go na inwestycje w innym sektorze w celu umocnienia swojej pozycji (wtedy wyższe ceny dla jednych odbiorców rekompensują niższe dla innych) lub też, jeśli zysk idzie na pokrycie strat w innej dziedzinie, wynikających na przykład z grabieżczych praktyk cenowych, których celem jest wyeliminowanie konkurencji. Subsydiowanie krzyżowe jest stosowane przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa. Jeżeli na przykład państwo stosuje restrykcyjną politykę pieniężną, ma ona niekorzystny wpływ na małe przedsiębiorstwa, które z reguły płacą wyższe stopy procentowe, mają ograniczony dostęp do kredytu i ograniczony zakres korzystania właśnie z subsydiowania krzyżowego działalności oraz samofinansowania.

  Finanse przedsiębiorstwa (ang. corporate finance) – to specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami pomagającymi podjąć owe decyzje. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie można podzielić generalnie na decyzje długo- i krótkoterminowe. Inwestycje są zaliczane do decyzji długoterminowych, natomiast decyzje krótkoterminowe to np. uregulowanie aktualnych należności, czy wypłacenie dywidendy. Głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest maksymalizacja dochodów właścicieli. Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron.

  Audioriver – cykliczny festiwal muzyki elektronicznej typu open-air, organizowany od 2006 roku na plaży nad Wisłą w Płocku. Przez pierwsze dwie edycje z bezpłatnym wstępem, zmienionym w 2008 roku. W 2009 roku wydarzenia festiwalowe po raz pierwszy zaistniały na rynku Starego Miasta, przeobrażone w 2010 roku w projekt towarzyszący o nazwie Rynek Niezależny, składający się z darmowych Targów i Warsztatów Muzycznych, odbywających się w ciągu dnia poprzedzającego drugą noc Audioriver. Od 2011 roku każdego kwietnia odbywa się Konferencja Muzyczna - otwarty program paneli dyskusyjnych z udziałem osób z branży, spotkań i wykładów. Przedsięwzięcie każdego roku przenoszone jest do innego miasta, dotychczas zorganizowane w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. W ramach wszystkich edycji, poza czwartą, działa kino festiwalowe, przeniesione w 2009 roku z plażowego namiotu do kina na ulicy Tumskiej. Datą pierwszych trzech odsłon Audioriver był koniec pierwszego tygodnia sierpnia, kolejne dwie miały miejsce w końcu drugiego tygodnia sierpnia, by od 2011 roku przenieść się na koniec ostatniego tygodnia lipca. Renault R30 – bolid teamu Renault na sezon 2010. Został on zaprezentowany 31 stycznia 2010 w Walencji (Hiszpania) na torze Circuit Ricardo Tormo, gdzie następnego dnia odbyły się jego pierwsze testy.

  BMW Sauber C29 – bolid teamu BMW Sauber na sezon 2010. Został on zaprezentowany 31 stycznia 2010 w Walencji (Hiszpania) na torze Circuit Ricardo Tormo, gdzie następnego dnia odbyły się jego pierwsze testy. Majątek przedsiębiorstwa – majątek trwały i obrotowy ujęty w zapisie bilansu przedsiębiorstwa po stronie aktywów. Aktywa firmy pomniejszone o zobowiązania są nazywane zwykle kapitałem własnym lub majątkiem netto. Majątek netto razem ze zobowiązaniami tworzy w zapisie bilansu przedsiębiorstwa pasywa, które są źródłem pokrycia majątku trwałego i obrotowego. Majątek jest własnością przedsiębiorstwa i nie ma bezpośredniego przeniesienia na właścicieli kapitału.

  Kapitał ludzki: Teoria kapitału ludzkiego powstała w latach 70. XX wieku, została stworzona przez G.S. Beckera na podstawie prac m.in. Schultza. Zakłada ona, że człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów przedsiębiorstwa. Wydatki na podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego traktuje się w kategoriach czysto ekonomicznych. Inwestycje w ten czynnik, to ogół działań, które wpływają na fizyczny i pieniężny dochód oraz powiększenie zasobów w ludziach. Prowadzą one do zmiany wartości nagromadzonych zdolności pracowników i w efekcie do zmiany jakości. Inwestycje są ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują.

  Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o (KLA) – przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Kaliszu powstałe 1 czerwca 1994. Do września 2010 spółka joint venture z udziałem miasta Kalisza i angielskiego przedsiębiorstwa Southern Vectis.

  Mercedes MGP W01 – bolid teamu Mercedes GP na sezon 2010. Barwy samochodu zostały zaprezentowane 25 stycznia 2010 w muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie. Bolid został zaprezentowany 1 lutego 2010 w Walencji (Hiszpania) na torze Circuit Ricardo Tormo, gdzie tego samego dnia odbyły się jego pierwsze testy. Williams FW32 – bolid teamu Williams na sezon 2010. Bolid został zaprezentowany 1 lutego 2010 w Walencji (Hiszpania) na torze Circuit Ricardo Tormo, gdzie tego samego dnia odbyły się jego pierwsze testy.

  Groupe Doux – francuskie przedsiębiorstwo drobiarskie, utworzone w 1955 w Bretanii. Jest największym przedsiębiorstwem europejskiej branży drobiarskiej. 90% akcji przedsiębiorstwa należy do członków rodziny Doux. Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

  COMES Spółka Akcyjna – przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i dystrybucji urządzeń mobilnych. Firma jest: Toro Rosso STR5 – bolid teamu Scuderia Toro Rosso na sezon 2010. Bolid został zaprezentowany 1 lutego 2010 w Walencji (Hiszpania) na torze Circuit Ricardo Tormo, gdzie tego samego dnia odbyły się jego pierwsze testy.

  Dodano: 27.04.2010. 17:12  


  Najnowsze