• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Monitoring ptaków - warsztaty OTOP w Gdańsku

  29.07.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dlaczego ptaki ginące w Europie są nadal pospolite w Polsce? To tylko jedno z wielu pytań, na które odpowiedź znajdą uczestnicy programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych podczas warsztatów finansowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Na Wyspę Sobieszowską (Gdańsk) 21 i 22 sierpnia przyjadą naukowcy i wysoko wykwalifikowani obserwatorzy ptaków, uznawanych za doskonałe wskaźniki stanu całego środowiska przyrodniczego. Do 2 sierpnia można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu.

  Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska organizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

  Długofalowy program pozwala co roku ustalać wskaźniki liczebności populacji najbardziej rozpowszechnionych ptaków lęgowych w Polsce. Akcje liczenia ptaków dostarczają informacji o występowaniu i liczebności około stu gatunków.

  "Ptaki są doskonałymi wskaźnikami stanu całego środowiska przyrodniczego. Stąd też indeksy wykorzystujące dane o liczebności pospolitych ptaków są obecnie używane do mierzenia zmian różnorodności biologicznej w krajach Unii Europejskiej. Dane () są wykorzystywane m.in. do tworzenia Farmland Bird Index, unijnego wskaźnika +stanu zdrowia+ ekosystemów użytkowanych rolniczo" - wyjaśniają eksperci OTOP na stronie internetowej programu.

  Program prowadzony jest od 2000 roku. OTOP współpracuje z 17 koordynatorami regionalnymi ponad 300 wysoko wykwalifikowanych obserwatorów ptaków, tworząc krajową sieć monitorowania różnorodności biologicznej.

  Ze słuchaczami sierpniowych warsztatów spotkają się uznani eksperci OTOP i instytucji współpracujących z towarzystwem. Schemat i założenia programu "Monitoring Ptaków Polski" omówi Tomasz Chodkiewicz. "Monitoring ostoi ptaków IBA w perspektywie globalnej i regionalnej przedstawi dr Tomasz Wilk.

  Dr Przemysław Chylarecki z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN wskaże wyzwania i pułapki analiz danych MPPL, powie też, jak można wykorzystać takie dane do inwentaryzacji pod wiatraki. Dr Michał Żmihorski z tego samego instytutu omówi metody szacowania bogactwa gatunkowego z uwzględnieniem gatunków niewykrytych w trakcie kontroli.

  Odpowiedzi na pytanie, dlaczego ptaki ginące w Europie są nadal pospolite w Polsce, udzielą dr Lechosław Kuczyński i dr Jakub Kosicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu (UAM), którzy podadzą wyniki modelowania rozmieszczenia gatunków krajobrazu rolniczego. Dr Michał Skierczyński z tej samej uczelni mówił będzie o zastosowaniu metod predyktywnych w modelowaniu rozmieszczenia wyspecjalizowanych gatunków leśnych.

  "Czy liczebności ptaków pomagają w zrozumieniu zmian klimatu?" - tę kwestię poruszy prof. dr hab. Piotr Trojanowski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu oraz UAM.

  "Taktyki rozrodcze mewowców na Środkowej Wiśle zdradzi dr Dariusz Bukaciński z Centrum Badań Ekologicznych PAN. Naukowiec odniesie się też do zagadnień monitoringu, statusu i aktywnej ochrony mewowców na ciekach wodnych.

  Z kolei tajniki monitoringu sów w kontekście ekologii rozrodu puchacza, włochatki i sóweczki zdradzi dr Romuald Mikusek reprezentujący Park Narodowy Gór Stołowych.

  Spotkania obejmą też szkolenie z GPS i warsztat fotograficzny w terenie. Laureaci konkursu rozpoznawania ptaków odbiorą nagrody od firm Opticron i Swarovski. Koszt udziału w warsztatach pokrywa OTOP.

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.otop.org.pl . Koordynatorem Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych jest Barbara Archiwa.KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/kap/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 29.07.2010. 04:18  


  Najnowsze