• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Monitorowanie promieniowania kosmicznego i środowiska plazmowego, Noordwijk, Holandia

  23.02.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 11 maja 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Monitorowanie promieniowania kosmicznego i środowiska plazmowego".

  Liczba latających lub gotowych do lotu europejskich instrumentów pomiaru promieniowania i plazmy znacząco wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Jednocześnie w ramach programów badawczych poczyniono postępy w pracach nad innowacyjnymi technologiami i projektami nowych koncepcji, które umożliwią znaczne obniżenie współczynników budżetowych na masę, energię i dane w porównaniu z tradycyjnym oprzyrządowaniem, zapewniając przy tym taką samą lub wyższą sprawność detekcyjną.

  Zważywszy na fakt, że wiele przyszłych misji kosmicznych zaplanowano w środowiskach o silnym promieniowaniu, istnieje duże zapotrzebowanie na oprzyrządowanie do pomiaru promieniowania. Precyzyjne pomiary środowiska kosmicznego odgrywają kluczową rolę w doskonaleniu modeli środowiska promieniowania i opracowywania serwisów pogody kosmicznej.

  Wydarzenie posłuży za forum do dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami w środowiskach plazmy i promieniowania kosmicznego oraz nad oprzyrządowaniem efektowym. Poświęcone będzie także analizie możliwości lotów i zarysowaniu kierunku w analizie danych, baz danych, wymiany danych i wniosków z doświadczeń zebranych w czasie lotów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Bioastronautyka – jeden z działów astronautyki. Bada wpływ warunków lotu rakietowego i kosmicznego, środowiska przestrzeni kosmicznej (nieważkości, przeciążenia, promieniowania kosmicznego, długotrwała izolacja) na organizmy. Dziedziną bioastronautyki jest medycyna kosmiczna, która bada wpływ powyższych czynników na organizm ludzki. Detekcja promieniowania jądrowego – metody i przyrządy do detekcji promieniowania jądrowego i innych rodzajów promieniowania jonizującego, jak promieniowanie X, γ, neutrony, protony itp. W detektorach wykorzystujących oddziaływanie danego rodzaju promieniowania z materią. Detektor cząstek elementarnych jest szczególnym przypadkiem detektora promieniowania jądrowego, służącym do wykrywania obecności i badania własności indywidualnych cząstek elementarnych o wysokich energiach, z reguły przekraczających kilka MeV. Najczęściej detektory cząstek elementarnych wykorzystywane są do detekcji produktów zderzeń cząstek rozpędzonych w akceleratorze lub pochodzących z promieniowania kosmicznego.

  Izokosma – linia na mapie łącząca punkty o tym samym natężeniu promieniowania kosmicznego, czyli promieniowania złożonego, zarówno korpuskularnego jak i elektromagnetycznego, docierającego do Ziemi z otaczającej ją przestrzeni kosmicznej. Strumień promieniowania – energia niesiona przez promieniowanie przechodzące w jednostce czasu przez określoną powierzchnię. Definiuje się go w odniesieniu do fal elektromagnetycznych w tym i światła. Strumień określa się nie tylko dla promieniowania przechodzącego, lecz również dla źródła emitującego. Tak zdefiniowany strumień nazywany jest energetycznym strumieniem promieniowania i jest nazywany również mocą promieniowania.

  Kosmos 53 – radziecki satelita technologiczny, piąty z serii DS-A1, a trzeci który osiągnął orbitę. Służył do testowania systemów komunikacji i łączności na użytek radzieckich wojsk jądrowych. Urządzenia te użyto później w satelitach typu Uragan. Oficjalnie służył do badania promieniowania kosmicznego, promieniowania z wybuchów jądrowych, oraz badań pasów radiacyjnych. Przybliżenie dwustrumieniowe transportu promieniowania – przybliżenie równania transportu promieniowania, w którym zakłada się, że promieniowanie propaguje się tylko w wzdłuż jednej prostej w przeciwne strony.

  Pyrgeometr – przyrząd służący do pomiaru natężenia podczerwonego promieniowania ziemskiego oraz promieniowania atmosfery. Diałanie pyrgeometru oparte jest na wykorzystaniu zjawiska Seebecka. Pyrgeometr na ogół mierzy promieniowanie w zakresie 4 – 50 μm. Erich Rudolf Alexander Regener (ur. 12 listopada 1881 w Schleusenau, zm. 27 lutego 1955 w Stuttgarcie) – niemiecki fizyk; konstruktor przyrządów do wysokościowych pomiarów promieniowania kosmicznego, w tym pierwszego przyrządu naukowego przeznaczonego do wystrzelenia rakietą. Sugerował istnienie kosmicznego promieniowania tła.

  Obserwatorium Pierre Auger – sieć detektorów przeznaczonych do rejestrowania wysokoenergetycznch cząstek promieniowania kosmicznego.

  Kosmos 70 – radziecki satelita technologiczny, siódmy i ostatni z serii DS-A1; czwarty który osiągnął orbitę. Służył do testowania systemów komunikacji i łączności na użytek radzieckich wojsk jądrowych. Urządzenia te użyto później w satelitach typu Uragan. Oficjalnie służył do badania promieniowania kosmicznego, promieniowania z wybuchów jądrowych, oraz badań pasów radiacyjnych.

  W teorii fal radiowych, antenowy szyk fazowany jest matrycą (macierzą) anten, w których względne fazy odpowiednich sygnałów zasilających anteny różnią się od siebie w taki sposób, że skuteczna charakterystyka promieniowania szyku jest wzmocniona na pożądanym kierunku a wytłumiona na kierunkach niepożądanych. Olbrzym - krótkotrwałe stadium ewolucji gwiazdy mającej średnią masę. Moc promieniowania takiego olbrzyma jest kilkaset razy większa od mocy promieniowania Słońca (nasza gwiazda za około 5 mld lat stanie się olbrzymem i jego średnica wzrośnie ponad stukrotnie, a moc promieniowania tysiąckrotnie).

  MIDAS 5 – amerykański satelita obrony przeciwrakietowej. Piąty statek wysłany w ramach programu MIDAS (ang. Missile Defense Alarm System, czyli system ostrzegawczy obrony rakietowej) należącego do US Air Force. MIDAS 5 prowadził testy związane z obserwacjami Ziemi w promieniach podczerwonych w celu wykrywania startów radzieckich rakiet balistycznych. Drugorzędnymi celami misji były pomiary promieniowania kosmicznego, cząstek energetycznych i wpływu środowiska przestrzeni kosmicznej na wybrane substancje.

  Dodano: 23.02.2012. 16:37  


  Najnowsze