• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Można się zgłaszać do konkursu Łódzkie Eureka

  22.02.2010. 15:19
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Związani z Łodzią autorzy ciekawych odkryć, zgłoszeń patentowych lub laureaci konkursów o znaczeniu krajowym i międzynarodowym mogą zgłaszać swoje kandydatury do konkursu "Łódzkie Eureka 2010". Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 lutego. Laureatów poznamy wiosną, podczas inauguracji X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki 2010.

  Prestiżowe wyróżnienia - popularyzujące działalność łódzkich naukowców i twórców - zostaną przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Największe szanse na wyróżnienia mają zdobywcy nagrody Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyróżnień i medali zagranicznych, wynalazków i patentów o znaczeniu międzynarodowym.

  Statuetki "Łódzkie Eureka" przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy prezydencie Łodzi na wniosek Komisji ds. Promocji Nauki Łódzkiej, która pełni funkcję konkursowego jury.

  Przyznanych zostanie siedem wyróżnień w kategoriach: nauka, technika i sztuka.

  Kandydatów mogą zgłaszać uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Rada Naukowa Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk, towarzystwa naukowe albo grupy inicjatywne złożone z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.

  Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy złożyć za pomocą formularza, dostępnego na stronie: http://www.p.lodz.pl/main,item5710,wydarzenia_specjalne_index.htm, który następnie trzeba dostarczyć na adres Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 (pok. 415, 431).

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – niepubliczna wyższa szkoła zawodowa, która powstała 14 czerwca 2002 roku w Łodzi i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 96. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w dniu 1 maja 2010 dotychczasowa nazwa Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi została zmieniona na obecną.

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wybitne osiągnięcia sportowe. Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego - powstał w 2004 roku poprzez zmianę nazwy z Wydział Nauk Ścisłych na obecną. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A". Ministerstwo Edukacji Narodowej – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 roku w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki - ciało kolegialne, wybierane na czteroletnią kadencję w tajnych wyborach, spośród pracowników nauki posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W praktyce skład osobowy Polskiego Komitetu Narodowego pokrywa się ze składem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN powstał w maju 1952 jako element organizacji Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. W czasie kilkudziesięcioletniej historii zmieniała się nazwa, struktura i funkcje Komitetu. Początkowo był to Komitet Historii Nauki Polskiej, liczący zaledwie osiem osób, reprezentujących nauki społeczne. Pierwszym przewodniczącym został prof. Bogusław Leśnodorski. Nieco ponad rok później posiadał już 5 sekcji (Historii Nauk Społecznych; Historii Nauk Przyrodniczych; Historii Nauk Technicznych i Techniki; Podsekcję Historii Nauk Medycznych; Podsekcję Historii Urbanistyki i Architektury), stanowił organizację międzywydziałową, usytuowaną przy Prezydium PAN i skupiał przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. W 1956, podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (FlorencjaMediolan), Komitet Historii Nauki PAN został członkiem Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki (International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science and Technology).

  Dodano: 22.02.2010. 15:19  


  Najnowsze