• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Historii Polski na 15. Pikniku Naukowym w Warszawie

  26.05.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W sobotę w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Warszawie odbędzie się Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jednym z wystawców będzie Muzeum Historii Polski. Przygotowuje ono wystawę pt. "Wolne elekcje królów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów".

  Wystawa nawiązywać ma do hasła przewodniego pikniku. "W tym roku takim hasłem jest wolność" - poinformowała PAP Anita Celarska z Agencji Promocji Polskiego Radia.

  Jak wyjaśnił kierownik Działu Badawczego Muzeum Historii Polski, dr hab. Michał Kopczyński, placówka chce ukazać wolne elekcje "jako manifestację wolności wyboru panującego, a nie anarchii - jak najczęściej przedstawia się w podręcznikach wybieranie królów Polski przez szlachtę".

  Przygotowana przez muzeum prezentacja ma ukazać historyczne tło i mechanizmy, które doprowadziły do zmiany systemu sprawowania władzy z dziedzicznego na elekcyjny. Szczegółowo przedstawiony będzie przebieg pierwszej elekcji, która wyniosła na tron Polski króla Francji Henryka Walezego.

  Wśród przygotowanych przez muzeum atrakcji będzie m.in. gra dla widzów "Wolna elekcja". Jej uczestnicy wcielą się w postaci polskich szlachciców. Każdy dostanie kartę z krótkim opisem postaci pretendentów do tronu i celów, jakie dany szlachcic chciał osiągnąć na Sejmie Elekcyjnym. Graczom zaprezentują się trzej kandydaci do tronu polskiego podczas pierwszej wolnej elekcji w roku 1573: Henryk Walezy, Ernest Habsburg i Iwan Groźny. Uczestnicy muszą wybrać jednego z nich na tron Rzeczpospolitej kierując się zarówno argumentami przedstawianymi przez kandydata, jak i własnym interesem.

  Goście będą mogli także ułożyć wielkie puzzle przedstawiające dwie wersje obrazu Canaletta, różniące się szczegółami, i wskazać te różnice.

  Kolejną atrakcją będzie kiosk multimedialny z grą strategiczną "Osamotnieni". Celem gracza, który ma wcielić się w postać polskiego dyplomaty, będzie uzyskanie pomocy militarnej państw zachodnich w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

  Piknik zorganizowany został po raz pierwszy w 1997 roku z inicjatywy prof. Łukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz ówczesnych pracowników Polskiego Radia: Krystyny Kępskiej-Michalskiej i Roberta Firmhofera, który obecnie jest dyrektorem Centrum Nauki Kopernik. Piknik ma na celu upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin nauki za pośrednictwem pokazów, wystaw i eksperymentów, a prezentacje dotyczyć będą zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Jest to największa impreza popularnonaukowa w Europie.

  W tym roku na 237 stanowiskach zaprezentuje się 230 instytucji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Wśród wystawców znajdą się także goście z innych krajów, m.in. z Czech, Belgii, USA, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii. Gościem specjalnym pikniku będą Włochy.

  Piknik rozpoczyna się o godzinie 11 i potrwa do godziny 20.   MAZ

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Małopolski Piknik Lotniczy to największy organizowany w południowej Polsce pokaz lotniczy. Pierwszy raz został zorganizowany w 2004. Impreza odbywa się na terenie jednego z najstarszych lotnisk w Europie – Rakowice-Czyżyny, które znajduje się w Krakowie. Lotnisko, rozformowane, z 1900-metrową betonową drogą startową przedzieloną ulicą i częściowo wkomponowaną z teren osiedla mieszkaniowego, zostało ponownie uruchomione jako lądowisko o wymiarach 720 x 60 m z betonową nawierzchnią m.in. na potrzeby pikniku. Piknik jest organizowany przez Krakowskie Muzeum Lotnictwa Polskiego, które znajduje się na terenie dawnego lotniska. Jego celem jest przybliżenie odbiorcom historii i tradycji polskiego lotnictwa.

  Piknik Naukowy – największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę, organizowana przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Odbywał się corocznie od 1997 roku na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie. Od roku 2010 odbywa się w Parku Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na Powiślu.

  Artykuły henrykowskie (łac. Articuli Henriciani) – polskie akty prawne sformułowane w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta, spisane na sejmie elekcyjnym 1573 roku, którego głównym zadaniem było wybranie monarchy. Były prawami niezmiennymi, zawierającymi najważniejsze uregulowania dotyczące sprawowania władzy w państwie oraz określały stosunki między sejmem walnym a monarchą. Był to zbiór przepisów prawnych, których przestrzegać musiał każdy król Polski wybrany w drodze wolnej elekcji. Poprzez podpisanie tych artykułów król uzależniał się od szlachty. Wraz z pacta conventa stanowiły podstawę ustroju Rzeczypospolitej w dobie wolnych elekcji. Nazwa pochodzi od imienia pierwszego władcy, który musiał ten dokument podpisać, by wstąpić na tron – Henryka Walezego.

  Historia Polski (1572–1697) – historia Polski od objęcia tronu przez wybranego w drodze wolnej elekcji Henryka Walezego do śmierci Jana III Sobieskiego i objęcia tronu przez Augusta II Mocnego. W tym okresie Rzeczpospolita Obojga Narodów, złożona z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, była jednym z największych państw Europy, osiągając w 1634 powierzchnię ok. 990 tysięcy kilometrów kwadratowych. Pierwszym królem elekcyjnym został francuski książę Henryk Walezy (panował 1573-1574), który po kilku miesiącach panowania uciekł do Francji, by objąć tamtejszy tron. Stefan Batory, panujący w latach 1576-1586, odniósł sukces w wojnie z Rosją o Inflanty. Przeprowadził też reformę wojskowości. Kolejni władcy elekcyjni, pochodzący ze szwedzkiej dynastii Wazów: Zygmunt III Waza (1587-1632) oraz jego synowie – Władysław IV (1632-1648) i Jan Kazimierz (1648-1668) prowadzili wojny ze Szwecją, Rosją, Turcją oraz podległymi jej Tatarami. Kraj wyniszczały też powstania kozackie. Doprowadziło to do wyniszczenia i spadku międzynarodowej pozycji państwa, utraty wielkich terytoriów oraz narastającej anarchii, wewnętrznego chaosu i samowoli magnatów. Prawdziwym, ale krótkotrwałym sukcesem tamtego czasu było zdobycie Moskwy (1610).

  Historia Polski (1572–1697) – historia Polski od objęcia tronu przez wybranego w drodze wolnej elekcji Henryka Walezego do śmierci Jana III Sobieskiego i objęcia tronu przez Augusta II Mocnego. W tym okresie Rzeczpospolita Obojga Narodów, złożona z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, była jednym z największych państw Europy, osiągając w 1634 powierzchnię ok. 990 tysięcy kilometrów kwadratowych. Pierwszym królem elekcyjnym został francuski książę Henryk Walezy (panował 1573-1574), który po kilku miesiącach panowania uciekł do Francji, by objąć tamtejszy tron. Stefan Batory, panujący w latach 1576-1586, odniósł sukces w wojnie z Rosją o Inflanty. Przeprowadził też reformę wojskowości. Kolejni władcy elekcyjni, pochodzący ze szwedzkiej dynastii Wazów: Zygmunt III Waza (1587-1632) oraz jego synowie – Władysław IV (1632-1648) i Jan Kazimierz (1648-1668) prowadzili wojny ze Szwecją, Rosją, Turcją oraz podległymi jej Tatarami. Kraj wyniszczały też powstania kozackie. Doprowadziło to do wyniszczenia i spadku międzynarodowej pozycji państwa, utraty wielkich terytoriów oraz narastającej anarchii, wewnętrznego chaosu i samowoli magnatów. Prawdziwym, ale krótkotrwałym sukcesem tamtego czasu było zdobycie Moskwy (1610).

  Krakowski Piknik Archeologiczny – cykliczna impreza o charakterze edukacyjnym organizowana co roku w sobotę od 2003 roku na przełomie maja i czerwca. Impreza utrzymana w konwencji rodzinnego pikniku. Organizatorem jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Odbywa się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach. W trakcie pikniku czynna jest wystawa prezentująca naczynia gliniane odkryte na terenie Nowej Huty. Zrekonstruowane są groby sprzed 6000 i 2500 lat "pierwszych mieszkańców Branic". Można wziąć udział w wykopaliskach archeologicznych na zaimprowizowanym stanowisku archeologicznym. Repliką sierpa krzemiennego można ściąć trawę. Można zemleć ziarno w żarnach, skleić gliniane skorupy garnków. Do makiet renifera i mamuta można rzucać oszczepem lub do tarczy strzelać łukiem. Piknik urozmaicają pokazy walk i szyków bojowych historycznych oddziałów zbrojnych: wojów, rycerzy, żołnierzy.

  Centrum Dialogu „Przełomy” – multimedialne muzeum historyczne wojennego i powojennego Szczecina i Pomorza Zachodniego, dział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Pomysłodawczynią i kierownikiem Centrum jest Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Otwarcie ekspozycji stałej jest przewidziane na sierpień 2014 r. Budowa pawilonu wystawowego na placu Solidarności w Szczecinie rozpoczęła się w 2012 r.
  Celem ekspozycji jest pokazanie przełomowych momentów historii miasta oraz ziem zachodnich od roku 1939 (okres niemiecki), przez 1945 (przejęcie władzy przez stronę polską), po rok 1989 na tle wydarzeń ogólnopolskich i europejskich. Obok zagadnień politycznych będzie pokazany proces tworzenia się po 1945 r. nowego, polskiego społeczeństwa, życia codziennego oraz wydarzeń przełomowych – budujących drogę do wolności.
  Ważną część działalności Centrum Dialogu „Przełomy” stanowią przedsięwzięcia edukacyjne. Misją placówki jest przywracanie pamięci, pomoc w budowie tożsamości regionalnej, propagowanie idei wolności i solidarności, budowanie sprzeciwu wobec totalitaryzmów i nacjonalizmów.

  Dodano: 26.05.2011. 00:11  


  Najnowsze