• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na UG sympozjum o dynamicznych zmianach języka

  19.01.2011. 17:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dynamiczne zmiany we współczesnych tendencjach językowych i literackich będą przedmiotem konferencji "Konfrontacje w języku i literaturze", która odbędzie się 21 stycznia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencję organizuje Koło Naukowe Doktorantów "Epicus Furor".

  Sympozjum jest skierowane do doktorantów, pracowników uczelni wyższych, studentów oraz osób, które na co dzień zajmują się lub pasjonują lingwistyką i literaturoznawstwem. Tytułowe konfrontacje mają ukazać ścieranie się, a jednocześnie wzajemne przenikanie się określonych zjawisk w literaturze oraz języku.

  Podczas konferencji będzie mowa m.in. o agresji w gazetach codziennych, o zasadach ortofonii a wymowie młodzieży licealnej, o hybrydowym języku reklamy, o łączeniu historii i literatury w biografistyce czy o przodowniku pracy i wrogu klasowym - rozbieżnych produktach socrealistycznego mitu pracy.

  "Szeroka formuła tematyczna stwarza możliwość wymiany doświadczeń i poglądów oraz zaprezentowania aktualnych problemów językowych i literackich na płaszczyźnie konfrontacji z ich subdyscyplinami bądź pozostałymi dyscyplinami" - zapowiadają organizatorzy.

  Program konferencji można znaleźć tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Teoria literatury – nauka, której przedmiotem badań jest literatura, ale która w odróżnieniu od historii literatury nie skupia się na periodyzacji zjawisk literackich, a w odróżnieniu od poetyki nie zajmuje się samą budową dzieła literackiego. Teoria literatury badając konkretne utwory i fakty literackie próbuje wykryć pewne ogólne prawidłowości nimi rządzące oraz określające ich charakter. Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach badaczy angielskich. We współczesnej teorii literatury daje się zauważyć następujące tendencje:

  Instytut Filologii Angielskiej lub Instytut Anglistyki – jednostka wydziałowa, której przedmiotem dydaktyki i badań jest nauka o języku angielskim, literaturze angielskiej oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.

  Instytut Filologii Angielskiej lub Instytut Anglistyki – jednostka wydziałowa, której przedmiotem dydaktyki i badań jest nauka o języku angielskim, literaturze angielskiej oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.

  Dodano: 19.01.2011. 17:33  


  Najnowsze