• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Najnowszy numer czasopisma Science in School

  06.01.2010. 18:24
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Dostępny jest najnowszy numer bezpłatnego czasopisma popularnonaukowego "Science in School". Periodyk przeznaczoney jest dla nauczycieli, uczniów oraz popularyzatorów nauki, a porusza zagadnienia z zakresu biologii, fizyki, chemii, astronomii, nauk o Ziemi, matematyki i medycyny.

  Pismo jest wydawane jest w wersji papierowej oraz internetowej. Wersja drukowana ukazuje się w języku angielskim, a w Internecie (www.scienceinschool.org) można znaleźć tłumaczenia wybranych artykułów na różne języki, w tym także polski.
  W najnowszym, 13 numerze (jesień 2009), opisano m.in. "Naukę na Scenie" - program CERN-u dotyczący nauczycieli. Można też dowiedzieć się, jak przebiegała kariera jednego z wydawców czasopisma "Science".

  Czytelnicy znajdą także artykuły o najnowszych osiągnięciach naukowych: satelicie CoRoT, który poszukuje planet pozasłonecznych podobnych do Ziemi czy badaniach dynamiki wody i badaniach nad systemem immunologicznym.

  Z kolei w dziale poświęconym nauczaniu, zamieszczono m.in. artykuł "Dramat nauki" dotyczący nowych pomysłów na urozmaicenie sposobu nauczania.

  Z najnowszego numeru można dowiedzieć się także więcej na temat pierwszego świetła we wszechświecie, chorób genetycznych oraz tego, jak ważny dla rozwoju uczniów jest kwas foliowy (witamina B9).

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Acta Energetica - kwartalnik, w którym publikowane są artykuły naukowe i praktyczne zastosowania rozwiązań w energetyce. Pismo jest adresowane do odbiorców w kraju i za granicą, dlatego publikowane jest po angielsku, a poglądowo także po polsku. Tematyka czasopisma związana jest z energetyką i elektroenergetyką oraz dziedzinami pokrewnymi, w tym ekonomicznymi, organizacyjnymi i prawnymi aspektami rozwoju energetyki. Każdy numer zawiera od 8 do 12 publikacji naukowych wraz z krótkimi biografiami autorów. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Wszystkie artykuły publikowane w Acta Energetica są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Kwartalnika. Chemical Communications (powszechnie znane jako ChemComm, popularnie używa się także skrótu Chem. Commun.) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z chemii. Jak sama nazwa wskazuje, w czasopiśmie tym znajdują się głównie najświeższe wiadomości ze świata chemii w postaci krótkich artykułów. Zawiera także tzw. Focus Articles (zwięzłe artykuły o tematyce interdyscyplinarnej) oraz Feature Articles (recenzowane artykuły podsumowujące najświeższe dokonania w dziedzinie chemii). Wydawane jest przez Royal Society of Chemistry. Impact factor tego czasopisma wynosił w 2012 r. 6,378. PLOS Biology (do 2012 r. PLoS Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą biologię, od poziomu biologii molekularnej po ekologię, z uwzględnieniem tematyki na pograniczu biologii, chemii, medycyny i matematyki. Publikowane artykuły indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed, MEDLINE, CAS, Web of Science. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Cladistics (ang. kladystyka) – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Willi Hennig Society. Ukazuje się co dwa miesiące od 1985 roku. Publikuje zarówno teoretyczne, jak i empiryczne prace dotyczące zoologii, botaniki, mikrobiologii, morfologii, genomiki, paleontologii, ontogenezy, biogeografii, ekologii i systematyki filozoficznej. Publikowane są artykuły regularne, przeglądowe, dyskusje, listy do edytorów oraz recenzje książek. W 2010 roku impact factor czasopisma wynosił 6,74, co na liście prowadzonej przez Institute for Scientific Information sytuowało je na czwartym miejscu spośród 45 notowanych czasopism dotyczących biologii ewolucyjnej. Wydania elektroniczne publikuje Wiley Online Library. Artykuły z „Cladistics” są indeksowane m.in. w Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Current Abstracts, Journal Citation Reports/Science Edition, Science Citation Index oraz Science Citation Index Expanded, a także w Zoological Record. Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  KWordQuiz - program, który służy głównie do nauki nowego słownictwa, będący częścią KDE Education Project, które z kolei jest częścią środowiska graficznego KDE. Program jest dostępny na licencji GNU GPL. KWordQuiz używa formatu kvtml. Można go wykorzystać do nauki słownictwa, praktycznie wszystkich języków świata, ponieważ w pełni wspiera Unicode. Po za nauką słownictwa można wykorzystać go do uczenia się terminologii z wielu innych dziedzin nauki, np. do nauki stolic państw świata. Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka

  Muzeum Rybołówstwa Morskiego – przedstawia zbiory dotyczące historii miasta oraz dzieje połowów ryb. Można zobaczyć też wystawę poświęconą florze Bałtyku, a także dowiedzieć się jakich narzędzi używali dawniej rybacy do łapania ryb. Przedruk (ang. reprint) – dosłowne lub tylko nieznacznie zmienione, ponowne opublikowanie utworu. Z reguły przedruk jest objętościowo większy niż cytat, i obejmuje cały utwór lub z niewielkimi skrótami. W formie przedruku publikowane są książki lub całe artykuły, także artykuły internetowe. Czasem przedruk artykułu polega na jego przetłumaczeniu i wydaniu w innym języku. W przypadku przedruku konieczne jest zamieszczenie nazwiska autora (autorów) oraz danych pierwotnego druku (nazwa czasopisma, i inne dane bibliograficzne). W odróżnieniu od cytatu, prawo przedruku skierowane jest wyłącznie do prasy, radia i telewizji. Jeżeli z tego uprawnienia będzie chciał skorzystać inny podmiot, konieczne jest uzyskanie zgody wydawcy (lub samego autora).W przeciwnym razie twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Niektóre wydawnictwa i czasopisma automatycznie zezwalają na bezpłatne przedruki, z różnymi zastrzeżeniami technicznymi lub formalnymi.

  Nauka obywatelska (ang. citizen science, franc. sciences citoyennes, ros. гражданская наука) to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, a także (szczególnie od lat 1990.) forma edukacji naukowej, forma współpracy w badaniach naukowych oraz ruch społeczny.

  Szkolne Wieści - Pismo Przyjaciół Oświaty - dwumiesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, założony w 1991 roku. Inicjatorem utworzenia tytułu i wieloletnim redaktorem naczelnym był dr Andrzej Dyło. Przez kilka numerów kierował Szkolnymi Wieściami Marek Durda. Redaktorem naczelnym od 89 numeru (z III-IV 2007 roku) jest Mirosław Pisarkiewicz. Składu komputerowego większości numerów dokonał Andrzej Leśniewski. Czasopismo ukazuje się na 32 stronach formatu A4. Drukowane jest w "Intrografie" w Łasku. "Szkolne Wieści" są periodykiem oświatowym, zamieszczającym prócz scenariuszy lekcji, także materiały z współczesności i dziejów oświaty siedmiu powiatów, związanych z Sieradzem. Po ukazaniu się 106 numeru czasopisma w październiku 2010 r. "Szkolne Wieści" zostały zawieszone. W 2007 roku, z okazji 15-lecia czasopisma, na łamach "Zeszytów Prasoznawczych", nr 1/2(189/190) z 2007, wydawanych przez Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się artykuł monograficzny prezentujący "Szkolne Wieści" w latach 1991 - 2006.

  Dodano: 06.01.2010. 18:24  


  Najnowsze