• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauka na rzecz rozwoju - przykład astronomii, Bruksela, Belgia

  16.05.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 31 maja 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Nauka na rzecz rozwoju - przykład astronomii".

  Wydarzenie poświęcone będzie afrykańskim projektom astronomicznym, takim jak radioteleskop MeerKAT, planowanej Sieci Interferometrii Wielkobazowej (VLBI) oraz wspaniałym możliwościom współpracy, jakie oferują one dla Europy.

  Dyskusje skupią się nie tylko na tym, jak tego typu współpraca może znacząco wspomóc doskonałość w globalnych badaniach pionierskich, ale również na sposobie, w jaki partnerstwa w dziedzinie astronomii wnoszą wkład w rozwój kapitału ludzkiego w zakresie badań naukowych oraz wspierają zrównoważony rozwój, w tym walkę z ubóstwem w Afryce.

  W programie konferencji przewidziano także sesje plenarne na temat możliwości wniesienia przez partnerstwa astronomiczne istotnego wkładu we wdrażanie partnerstwa na rzecz nauki, przestrzeni kosmicznej i informacji w ramach wspólnej strategii Afryka-UE, a także na temat szczegółów flagowych inicjatyw astronomicznych Afryki, udanych projektów oraz nienaukowych korzyści płynących z inwestycji astronomicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Sieć VLBI (ang. European VLBI Network, EVN) – europejska sieć radiowej interferometrii wielkobazowej (VLBI), która obejmuje 12 radioteleskopów znajdujących się we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji, Włoszech, a także w Chinach, Południowej Afryce oraz w Polsce – w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach.

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Model współpracy PPP – model współpracy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesje na roboty budowlane lub usługi określa stopień prywatnej kontroli nad projektem i stopień zaangażowania finansowego partnerów.

  Epoka – w astronomii punkt w czasie, dla którego określone są współrzędne astronomiczne lub parametry orbity. W przypadku współrzędnych astronomicznych, położenie ciała dla innych czasów można obliczyć uwzględniając jego precesję oraz ruch własny.

  Epoka – w astronomii punkt w czasie, dla którego określone są współrzędne astronomiczne lub parametry orbity. W przypadku współrzędnych astronomicznych, położenie ciała dla innych czasów można obliczyć uwzględniając jego precesję oraz ruch własny.

  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Dodano: 16.05.2011. 16:17  


  Najnowsze