• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy dyskutują o nauce języka polskiego za granicą

  19.11.2010. 23:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego za granicą - twierdzą uczestnicy konferencji "Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy", która rozpoczęła się w piątek w Białymstoku.

  W trzydniowej konferencji, odbywającej się w Bibliotece im. Jerzego Giedroyca w Białymstoku, biorą udział nauczyciele akademiccy zarówno z Polski, jak i z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji.

  Jak powiedział PAP prof. Jan Mazur z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie obserwuje się większe zainteresowanie nauką języka polskiego za granicą, a decydują o tym względy "pragmatyczne i praktyczne". Według niego, na chęć nauki języka polskiego za granicą wpływają również różne wydarzenia w Polsce, np. po wyborze Jana Pawła II więcej osób chciało uczyć się polskiego, a podczas stanu wojennego zainteresowanie było mniejsze.

  Według prof. Mazura, obecne zainteresowanie nauką języka polskiego związane jest z "otwarciem się Polski" na inne kraje, dzięki czemu coraz więcej firm zakłada swoje filie za granicą, a także coraz więcej przedsiębiorców przyjeżdża do Polski.

  To także szansa dla młodzieży, która wyemigrowała z Polski do innych państw europejskich. "Studiują slawistykę, polonistykę, bo liczą na to, że powstaną tam szkoły polskie i będą mogli w nich uczyć" - powiedział naukowiec. Dodatkowo, dzięki ukończonym studiom, coraz więcej ludzi pracuje w radiu czy telewizji, gdzie współtworzą programy dla Polonii.

  Podobnego zdania jest prof. Swietłana Musijenko z Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Podczas wykładu o edukacji polonistycznej na Białorusi powiedziała, że mimo coraz większego zainteresowania językiem angielskim, studia polonistyczne są nadal popularne.

  Poinformowała, że obecnie filologię polską na Uniwersytecie w Grodnie studiuje około stu osób. Absolwenci grodzieńskiej polonistyki znajdują zatrudnienie m.in. w mediach i polskich szkołach, a ostatnio także w firmach, gdzie oprócz języka białoruskiego i rosyjskiego, wymagana jest znajomość języka polskiego.

  Język polski za granicą promują także cieszące się dużym zainteresowaniem inicjatywy - dyktando i olimpiada polonistyczna. Organizowane są one we współpracy ze Wspólnotą Polską, działającą na rzecz Polaków za granicą.

  Jak powiedziała PAP Anna Kietlińska, prezes oddziału Wspólnoty Polskiej w Białymstoku, dyktanda już od kilku lat odbywają się na Białorusi i Litwie. W tym roku, we wrześniu, Wspólnota zorganizowała pilotażowe dyktando na Łotwie, gdzie jest kilka miejscowości skupiających środowiska polskie. Dodała, że dyktando w Daugavpils cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 80 osób. Dlatego w kolejnych latach planowane są na Łotwie następne "klasówki ortograficzne".

  Konferencja potrwa do niedzieli. Wystąpienia dotyczyć będą m.in. roli literatury w kształtowaniu tożsamości polskiej i problemów nauczania języka polskiego w ramach kursów językowych.

  PAP - Nauka w Polsce, Sylwia Wieczeryńska 

  rof/ hes/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 19.11.2010. 23:19  


  Najnowsze