• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy w Poznaniu o sposobach komunikowania się z urządzeniami

  26.11.2011. 14:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  O sposobach komunikowania się użytkowników z otoczeniem technologicznym rozmawiają w Poznaniu naukowcy z całego świata na konferencji naukowej "Język i Technologia: technologie języka naturalnego jako wyzwanie dla informatyki i lingwistyki". Konferencja zakończy się w niedzielę 27 listopada.


  Konferencja jest spotkaniem środowiska informatycznego i lingwistycznego a także środowisk pokrewnych. Bierze w niej udział ok. 150 osób z ponad 30 krajów świata. Wygłoszonych zostanie ok. 100 referatów.

  Otoczenie technologiczne to środowisko człowieka, które złożone jest z narzędzi, maszyn i systemów. Informatycy i lingwiści szukają sposobów na lepszą komunikację z tym otoczeniem i za pomocą niego. Badania powiązań technologii i języka naturalnego prowadzone są od 60 lat.

  Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji jest kierownik Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Zygmunt Vetulani.

  "Chodzi nam o technologie i systemy przy pomocy których człowiek może wchodzić w interakcję ze środowiskiem technologicznym: +porozmawiać+ z robotem, uruchomić pralkę, uzyskać informacje z internetu. Z typową sytuacją komunikacyjną mamy do czynienia chociażby w przypadku korzystania z bankomatu: użytkownik wchodzi w dialog z systemem. Dialog odbywa się poprzez naciskanie przycisków czy ekranu dotykowego. Docelowo klient będzie się zwracał do systemu tak, jak zwraca się do osoby z drugiej strony okienka kasowego" - powiedział PAP prof. Vetulani.

  Jak stwierdził, naukowcom chodzi o stworzenie systemów, dzięki którym urządzenia będą reagowały na polecenia wydawane przez ludzi w sposób potoczny, nawet bez zwracania uwagi na poprawność.

  "Chodzi nam o to, by system z którym komunikuje się użytkownik był przyjazny i tolerancyjny i by użytkownik nie musiał się uczyć jakiegoś specjalnego, sztucznego języka" - stwierdził.

  Międzynarodowa konferencja odbywa się po raz piąty, pierwsza miała miejsce w 1995 roku. Tegoroczna konferencja odbywa się pod patronatem polskiej prezydencji.

  PAP - Nauka w Polsce

  rpo/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zygmunt Władysław Vetulani (ur. 12 września 1950 w Poznaniu) – polski matematyk i informatyk, profesor nauk technicznych, profesor oraz kierownik Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Poznań Linguistic Meeting - cykliczna międzynarodowa konferencja językoznawcza organizowana przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Zygmunt Władysław Vetulani (ur. 12 września 1950 w Poznaniu) – profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, syn Tadeusza Vetulaniego.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski. Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek.

  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu. Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną.

  USER, w systemie CP/M, to dyrektywa rezydenta ustalająca numer bieżącego (aktualnego) użytkownika systemu komputerowego. Nazwa polecenia jest słowem z języka angielskiego "user" – użytkownik.

  DebConf - to coroczna konferencja informatyczna dotycząca systemu operacyjnego Debian GNU/Linux. Spotykają się na niej deweloperzy projektu ustalając między innymi szczegóły na temat jego dalszego rozwoju. DebConf zwykle odbywa się w czerwcu, a pierwsza konferencja miała miejsce w roku 2000 w Bordeaux we Francji.

  Konferencja w Rambouillet – konferencja przeprowadzona pod auspicjami Grupy Kontaktowej w lutym i marcu 1999 roku, w celu zakończenia wojny w Kosowie i wynegocjowania planu pokojowego dla prowincji. W konferencji wzięły udział delegacja państwa Jugosławii oraz reprezentacja kosowskich Albańczyków. Rozmowy, prowadzone za pośrednictwem dyplomatów zagranicznych, zakończyły się fiaskiem i odrzuceniem przez stronę serbską zaproponowanego dokumentu. Bezpośrednim skutkiem niepowodzenia konferencji było rozpoczęcie zbrojnej interwencji NATO w Jugosławii. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób.

  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) – interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego przez komputer. System generujący język naturalny przekształca informacje zapisane w bazie danych komputera na język łatwy do odczytania i zrozumienia przez człowieka. Zaś system rozumiejący język naturalny przekształca próbki języka naturalnego na bardziej formalne symbole, łatwiejsze do przetworzenia dla programów komputerowych. Wiele problemów NLP wiąże się zarówno z generacją, jak i rozumieniem języka np. model morfologiczny zdania (struktura słów), który komputer powinien zbudować, jest potrzebny zarazem do tego by zdanie było zrozumiałe, jak i gramatycznie poprawne.

  Dodano: 26.11.2011. 14:19  


  Najnowsze