• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowe atrakcje II Chorzowskiego Festiwalu Nauki

  26.02.2010. 18:16
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Jak powstał wszechświat, czym zajmuje się apiterapia i co łączy gry komputerowe z fizyką - m.in. tego, dowiedzą się uczestnicy II Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Wykłady popularnonaukowe, pokazy, dyskusje i warsztaty czekają na uczniów i dorosłych między 8 a 13 marca w różnych miejscach Chorzowa.

  "Adresatami tego przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami przyrodniczymi, ścisłymi czy humanistycznymi. Zapewniam, że podczas kilkudniowej imprezy każdy znajdzie coś dla siebie" - deklaruje dr Joachim Otte, zastępca prezydenta Chorzowa i przewodniczący komitetu organizacyjnego Festiwalu.

  Festiwal ma promować wśród mieszkańców Chorzowa i jego okolic osiągnięcia naukowe i techniczne, a także rozbudzać ich zainteresowania edukacyjne i naukowe. W ramach Festiwalu Nauki odbędą się wykłady, warsztaty, pokazy, prezentacje, dyskusje panelowe, konkursy i wycieczki. Instytucje naukowe, badawcze i kulturalne będą miały okazję zaprezentowania uczestnikom festiwalu swojego najnowszego dorobku.

  W poprzedniej edycji imprezy wzięło udział kilka tysięcy uczestników.

  II Chorzowski Festiwal Nauki rozpocznie się 8 marca wykładem prof. Jerzego Zioło, który zaprezentuje Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Pozostałe wykłady plenarne będą poświęcone m.in. powstaniu wszechświata, przyszłości energetyki, właściwościom produktów pszczelich czy popularności suplementów diety, skuteczności antybiotyków i światłoterapii.

  W ramach warsztatów uczniowie przejdą interaktywny trening umysłu, zobaczą pokaz złudzeń optycznych i dowiedzą się jak zbudować nastrój światłem. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przyjrzą się doświadczeniom chemicznym i poznają przyprawy, które mogą być przydatne w aptece.

  Festiwalowi będzie towarzyszyło również kilka konferencji poświęconych m.in. wpływowi rozwoju energetyki na ekologię, prawom człowieka, relacjom między Rosją a Europą oraz autorytetowi nauczyciela.

  W trakcie specjalnych wycieczek uczestnicy Festiwalu będą mogli poznać zasady funkcjonowania Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice, chorzowskiej Elektrociepłowni ELCHO, Radia Katowice. Podczas wycieczki do Planetarium i Obserwatorium Śląskiego im. Mikołaja Kopernika obejrzą wystawy "Skarby Ziemi" oraz "Fromborczycy".

  Podczas imprez dodatkowych goście Festiwalu poznają zasady odżywiania się podczas podróży na Marsa, przekonają się dlaczego warto jechać do Japonii i dowiedzą się, co wspólnego mają zasady języka z matematyką, a także jakie informatyczne nowości czekają nas w przyszłości i jak działa elektrownia jądrowa.

  Patronat nad Festiwalem objął Uniwersytet Śląski oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej i Wyższa Szkoła Bankowa.

  W komitecie honorowym imprezy znaleźli się m.in. Marek Kopel - prezydent Chorzowa; prof. Wiesław Banyś - rektor Uniwersytetu Śląskiego; prof. Andrzej Klasik - rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości; prof. Lech Tomawski - rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej.

  Na większość zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, których można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.festiwalnauki.chorzow.eu. Zawiera ona również szczegółowy program Festiwalu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu techniczno-informatycznym. Dolnośląski Festiwal Nauki, do 2000 Wrocławski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się pod koniec września i w październiku na Dolnym Śląsku, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Festiwal organizowany jest od 1998 roku, a obecną nazwę ma od 2001. Pierwszy festiwal z 1998 obejmował imprezy naukowe we Wrocławiu (3 dni), Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (1 dzień). Kolejne edycje stawały się z reguły coraz dłuższe i obejmujące więcej miast, tak że XV Festiwal w 2012 trwał 22 dni i oprócz w/w miast odbywa się także w Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Bystrzycy Kłodzkiej i Ząbkowicach Śląskich. Organizatorami są uczelnie dolnośląskie i lokalne jednostki PAN, przy współudziale różnych instytucji kultury i firm. Inicjatorką powstania i głównym koordynatorem Festiwalu w pierwszych latach była prof. Aleksandra Kubicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. W edycji w 2011 roku odbyło się przeszło 1200 imprez naukowych, które łącznie odwiedziło ponad 110 tys. osób. Roman Maciuszkiewicz (ur. 1955 r. w Katowicach) – studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. Malarz, grafik, autor tekstów o sztuce publikowanych m.in. w „Opcjach”, „Exicie”, „Śląsku”, „Dysonansach”. Wykładowca (prof. UŚ) w Instytucie Sztuki, na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2002-09 wykładał w ASP w Katowicach. W latach 19932001 współredaktor „Opcji”. W 2010 r. opublikował zbór esejów pt. „Obrazy, intuicje, imaginacje” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). Autor 38 wystaw indywidualnych, brał udział w ok. 90 prezentacjach sztuki w kraju i za granicą. na których otrzymał nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Katowicach, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Muzeum Historii Katowic, Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach oraz w kolekcjach prywatnych. Jest także autorem opowiadań publikowanych w pismach literackich: „Fraza”, „FA-art.”, „Dekada Literacka”, „Akant” oraz słuchowisk radiowych (Radio Katowice, 2001 r. – udział w II Festiwalu Teatru Radia i Telewizji, Sopot 2002; Radio Rzeszów – wyróżnienie w konkursie na słuchowisko, 2001 r.)

  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna – niepubliczna szkoła wyższa mająca swoją siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 29 w Katowicach. Uczelnia powstała 24 kwietnia 2008 roku w wyniku decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 348 a założycielem była Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach. Andrzej Klasik (ur. 17 grudnia 1943 roku w Rudzie Śląskiej (dzielnica Godula) - profesor ekonomii, rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach; specjalista z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym; ekspert w zakresie przygotowania i wdrażania strategii rozwoju oraz programów operacyjnych.

  Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) - niepubliczna szkoła wyższa działająca w Polsce z siedzibą w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Uczelnia powstała 8 stycznia 2002 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 91, prowadzonym przez to ministerstwo. Utworzenie polkowickiej szkoły wyższej związane było z działaniem lokalnych władz, które chciały zapewnić kształcenie na poziomie studiów wyższych w kierunkach ekonomicznych i technicznych dla miejscowej młodzieży, która nie miała możliwości podjąć edukacji w większych ośrodkach miejskich. W skład Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach wchodzą 2 wydziały. Uczelnia kształci blisko kilka tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Oferuje ona cztery podstawowe kierunki kształcenia, po których ukończeniu absolwenci mogą uzyskać tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego) – niepubliczna szkoła wyższa, założona w Warszawie w 1993 roku, będąca jedną z najstarszych szkół niepublicznych w Polsce, która została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr DNS 3-0145/TBM/89/93. Dariusz Rott (ur. 23 maja 1965) – polski literaturoznawca i kulturoznawca, prof. dr hab. nauk humanistycznych, prof. zwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie oraz profesor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Polkowickie Dni Teatru - festiwal teatralny, odbywający się corocznie wiosną w Polkowicach, a organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji. Polkowickie Dni Teatru to festiwal, który na stałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska. A przecież powstał i rozwija się w mieście, które przez wiele lat postrzegane było, ze względu na bliskość kopalni miedzi, jako „górnicza sypialnia”. O stale rosnącej randze Festiwalu świadczą m.in. Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii: upowszechnianie teatru, którą w 2010 r. otrzymał dyrektor artystyczny Polkowickich Dni Teatru – Andrzej Wierdak, a także nominacja Festiwalu do plebiscytu Hit Dekady 2001-2010 w kategorii Teatr i Literatura, organizowanego przez „Gazetę Wrocławską”. Idea Polkowickich Dni Teatru od lat pozostaje niezmienna: krzewić miłość do Teatru oraz ukazywać różne jego oblicza w najlepszym wykonaniu. Dlatego też w repertuarze Festiwalu, obok eksperymentalnych inscenizacji Leszka Mądzika oraz dramatów współczesnych, znajdują się spektakle komediowe, muzyczne oraz farsy. Od XIII edycji Polkowickie Dni Teatru odbywać się będą pod hasłem "Oblicza Teatru", nawiązującym do założeń programowych Festiwalu.

  Festiwal Przedsiębiorczości BOSS – wydarzenie studenckie odbywające się w Polsce od 2004 roku. Podczas VI Edycji w 2009 roku, studenci z 21 miast organizują szkolenia z umiejętności menedżerskich, spotkania z przedsiębiorcami, ludźmi biznesu, politykami i dziennikarzami. Dodatkowo w ramach festiwalu można zobaczyć i usłyszeć twórczość studencką podczas organizowanych imprez w klubach studenckich oraz w centrach handlowych. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej powstał w 1993 r. z połączenia dwóch wydziałów: Mechaniczno Energetycznego i Inżynierii Środowiska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki nawiązuje do tradycji obu starych wydziałów.

  Dodano: 26.02.2010. 18:16  


  Najnowsze