• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowe Lato na Politechnice Warszawskiej

  29.06.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjalną ofertę na wakacje dla najmłodszych pasjonatów nauki przygotowała Politechnika Warszawska (PW) wspólnie ze Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego PW "Klatrat" oraz Radą Kół Naukowych PW. Projekt "Naukowe Lato na Politechnice" rozpoczyna się 19 lipca, a mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Warszawy.

  W ramach projektu, na Mini Pikniku Naukowym PW dzieci będą mogły sprawdzić, jak działają roboty, lasery, symulatory lotów, modele samolotów oraz wykonać liczne doświadczenia i zadania fizyczne, chemiczne i matematyczne. Od 19 do 23 lipca animatorzy z kół naukowych działających na PW, prezentować będą najciekawsze i najbardziej atrakcyjne dla dzieci zagadnienia z obszaru nauk ścisłych i technicznych.

  Zajęcia w dniach 19 i 23 lipca będą się odbywały zgodnie z zapisami, natomiast w dniach 20 oraz 22 lipca rodzice z dziećmi mogą wziąć udział w Dniach Otwartych "Naukowego Lata na Politechnice".

  "Naprawdę warto zapisać dzieci na zajęcia na Politechnice, a miejsc jest jeszcze dużo" - zachęca w rozmowie z PAP Dariusz Kołoda, prezes Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej "Klatrat".

  "Dzięki specjalnie przygotowanej formie zajęć dzieci poprzez zabawę będą mogły poznać bardzo ciekawą wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych, przez co ich zainteresowanie tymi naukami znacząco wzrośnie" - przekonuje organizator.

  Zapisy zorganizowanych grup dzieci oraz indywidualne zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy info.klatrat@gmail.com. Zajęcia będą odbywały się w godz. 9.30-12.30 oraz 13.00-16.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy Placu Politechniki 1.

  Oprócz "Naukowego Lata na Politechnice" "Klatrat" realizuje również projekt "Letnia Szkoła Chemii na Uniwersytecie Warszawskim" dla gimnazjalistów. Pierwsza grupa zaczyna zajęcia w poniedziałek 5 lipca. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia na bezpłatne zajęcia laboratoryjne dla gimnazjalistów, jak również na organizowany w sierpniu wyjazd do Sarbinowa dla licealistów, którego koszt wyniesie 300 złotych.

  Projekty edukacyjne realizowane w okresie wakacyjnym przez stowarzyszenie "Klatrat" otrzymały dotację Biura Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.klatrat.plKOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) - jeden z najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, powstały w 1999 z rozdzielenia dawnego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) na Wydział Fizyki oraz właśnie MiNI. Siedziba wydziału mieściła się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1) do 23 kwietnia 2012, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybudowanego gmachu MiNI znajdującego się wewnątrz kampusu głównego PW. Wydział MiNI zatrudnia m.in. 29 profesorów (w tym 15 z tytułem naukowym) i 5 doktorów habilitowanych. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej – drugi pod względem wielkości wydział Politechniki Warszawskiej. Początki historii wydziału sięgają "Katedry Elektrotechnicznej" utworzonej w 1898 roku na Wydziale Mechanicznym. Dawne nazwy: "Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniczny" (od 1915 do 1921), "Wydział Elektrotechniczny" (do 1924), "Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej" do chwili obecnej. Mieści się w kilku gmachach znajdujących się na Terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej. Władze wydziału oraz dziekanat mieszczą się w Gmachu Głównym przy placu Politechniki 1. Z tego wydziału w 1966 wyłonił się późniejszy Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich "Vivat Academia" - festiwal muzyczny organizowany co dwa lata od 2007 r. przez Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej. Odbywa się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

  Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej powstał w 2008 roku i jest jednym z najmłodszysch wydziałów Politechniki Warszawskiej. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku administracja, a także organizuje i realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk ekonomiczno-społecznych i humanistycznych na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) – koło naukowe założone w 1996 r. z inicjatywy studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz profesora Piotra Wolańskiego z Instytutu Techniki Cieplnej.

  Zielona Akcja - akcja wolontariatu studenckiego zapoczątkowana w 2001 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polegała na organizowaniu przez studentów uczelni wyższych wakacyjnych zajęć z dziećmi z obszarów wiejskich. W pierwszym roku wzięło w niej udział okołu 30 studentów pracujących w trzech miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Górna i Mystków. W kolejnych latach liczba studentów i miejscowości objętych akcją stopniowo się powiększała. W roku 2003 było to około 260 studentów z kilkunastu uczelni i ponad 40 miejscowości w całej Polsce. Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK, GiK) - wydział Politechniki Warszawskiej. Najstarsza geodezyjna akademicka placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce - Wydział Mierniczy rozpoczął samodzielną działalność w Politechnice Warszawskiej z dniem 1 września 1921 roku.

  Koło naukowe Nanoin – jedno z pierwszych w Polsce studenckich kół naukowych poświęconych nanoinżynierii. Założone 25 maja 2009 roku na Politechnice Wrocławskiej przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Celem koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nanonauki oraz rozpowszechnianie jej zarówno w środowisku studenckim, jak i poza uczelnią. PŁazik - Organizacja studencka, działająca przy Politechnice Łódzkiej założona w styczniu 1967 roku przez studentów politechniki. Promuje aktywne spędzanie czasu, przede wszystkim piesze wycieczki górskie, narty śniegowe i wodne oraz wakeboard. Zrzesza licealistów, studentów łódzkich uczelni wyższych oraz ich abiturientów.

  IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) - specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, który umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie do 50% kontrolowanych zajęć. Szczegółowo organizację IOS normuje zazwyczaj regulamin IOS oraz ITS uchwalany przez radę wydziału. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi ds. dydaktycznych. Jako że IOS jest szczegółowo regulowany w odrębnych regulaminach każdego z wydziałów najpewniejsze informacje można uzyskać zapoznając się z takim regulaminem.

  Studencka Telewizja Internetowa TVPW (oficjalny skrót TVPW) – internetowa telewizja studencka założona w maju 2007 roku przez studentów Politechniki Warszawskiej z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest jednostką organizacyjną Mediów Politechniki Warszawskiej. Obok portalu internetowego Polibuda.info, internetowej rozgłośni Radio Aktywne oraz czasopisma i.pewu, TVPW należy do czterech głównych mediów tej uczelni.

  Klatracja - technika dehydratacji (odwadniania) polegająca na dodaniu do roztworu oczyszczanej substancji związku chemicznego tworzącego spontanicznie z wodą klatratowe hydraty. Hydraty te wypadają z roztworu w formie kryształów, dzięki czemu można je łatwo usuwać z końcowego produktu. Metoda ta jest m.in. stosowana przy odwadnianiu żywności. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechnika Warszawska – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy Politechnice Warszawskiej. Został założony 15 lipca 1916 roku.

  Klatrat (kompleks klatratowy, związek klatratowy, sieć typu gość-gospodarz) – struktura nadcząsteczkowa, w której występuje regularna sieć krystaliczna jednego związku chemicznego, w lukach której nieregularnie rozmieszczone są cząsteczki innej substancji.

  Dodano: 29.06.2010. 03:18  


  Najnowsze