• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neurobiologia emocji, Stresa, Włochy

  19.10.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 14 listopada 2012 r. w Stresie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Neurobiologia emocji" (The Neurology of Emotions).

  Postrzeganie i doświadczanie emocji ma kluczowe znaczenie dla przetrwania w środowisku społecznym. W ostatnich latach naukowcy coraz bardziej interesują się neurobiologicznymi podstawami postrzegania emocji u ludzi i naczelnych. Większość naukowców przyznaje obecnie, że nieprawidłowości w postrzeganiu emocji można powiązać ze swoistymi objawami zaburzeń psychicznych, między innymi schizofrenii i zaburzeń afektywnych.

  Konferencja posłuży za forum dla naukowców zaangażowanych w rozmaite obszary współczesnej neuronauki, aby omówić aktualne koncepcje i zdefiniować wyzwania stojące przed przyszłymi badaniami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych (ang. Multiple-complex Developmental Disorder, McDD) – zaburzenie rozwoju należące do spektrum autyzmu i spektrum schizofrenii, charakteryzujące się wczesnym początkiem (niekiedy w pierwszych latach życia). Powoduje charakterystyczne dla zaburzeń związanych z autyzmem trudności w komunikacji i kontaktach społecznych oraz poważne zaburzenia emocji z nieprawidłowościami w myśleniu. Ma niekorzystny wpływ na inteligencję. Antropologia emocji – subdyscyplina antropologii kulturowej zajmująca się badaniem fenomenów związanych z ludzkimi emocjami w konkretnych kontekstach kulturowych. Dziedzina ta skupia się na różnorodności zachowań emocjonalnych w różnych kulturach i ich znaczeniu. Bada rolę emocji w politycznym dyskursie oraz tożsamości społeczno-kulturowej, jej związki z pamięcią, porusza także kwestie dotyczące emocji pojawiających się w tzw. terenie. Teoria emocji Plutchika. W latach 1960-1980 amerykański psycholog Robert Plutchik opracował teorię emocji, w której zaproponował istnienie ośmiu podstawowych emocji, ewolucyjnie naturalnie rozwiniętych. Emocje te są wrodzone i bezpośrednio odnoszą się do zachowań adaptacyjnych, które mają na celu pomoc w przetrwaniu. Z nich wynikają wszystkie inne emocje.

  Teoria Cannona-Barda, talamiczna teoria uczuć – jedna z centralnych teorii emocji. Jako podstawę emocji teoria ta wskazuje zmiany w obszarze mózgu zwanej jądrami wzgórza (łac. thalamus). Aleksytymia (łac. alexithymia, z gr./łac. stgr. λεξις, θυμος, a – przedrostek negujący, lexis – słowo, thymos – emocja) – niezdolność do rozumienia lub identyfikowania emocji oraz ich nazywania i wyrażania. Doprowadza to do braku rozładowania napięć i niepokoju. Aleksytymicy nie potrafią odróżniać pobudzenia emocjonalnego od fizjologicznego, skupiają się na fizjologicznych objawach towarzyszących przeżywaniu emocji i przypisują im zewnętrzne źródła (np. dreszcz wywołany podnieceniem jako efekt przeciągu). Nie rozumieją, że odczuwane przez nich doznania fizjologiczne są przejawem doznawanych przez nich emocji. Często jest to dla nich źródłem troski o ich zdrowie, gdyż sądzą, że te wrażenia cielesne są objawami choroby somatycznej. Osoby te nie potrafią scharakteryzować swoich uczuć i wyrazić ich słowami, mają ograniczone słownictwo określające emocje. Termin wprowadził do medycyny Peter Sifneos w 1973 roku.

  Zaburzenia nerwicowe zwane potocznie nerwicami (albo: neurozami) – grupa zaburzeń psychicznych o bardzo rozmaitej symptomatyce, definiowana jako zespoły dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania występujących w tym samym czasie i powiązanych ze sobą wzajemnie. W obecnie obowiązującej klasyfikacji ICD-10 termin zaburzeń nerwicowych został zastąpiony terminem zaburzeń lękowych. Wiązało się to z reorganizacją kategorii zaburzeń afektywnych Afekt (łac. affectus) – w psychiatrii i psychologii termin określający obserwowaną przez badającego ekspresję emocji. Ekspresja ta nie zawsze współgra z opisem emocji podawanym w wywiadzie przez pacjenta.

  Bierna agresja - metoda okazywania negatywnych emocji poprzez tłumienie emocji pozytywnych lub niepodejmowanie uzasadnionych sytuacją działań, oczekiwanych przez drugą osobę. Bierna agresja występuje w formie częściowo lub całkowicie zakamuflowanej, a pojawia się najczęściej wtedy, gdy zastosowanie agresji czynnej, zarówno fizycznej jak i językowej jest zbyt ryzykowne lub nieopłacalne. Przemytnik emocji - piąty album studyjny polskiego rapera o pseudonimie artystycznym Onar. Wydawnictwo ukazało się 6 listopada 2012 roku nakładem wytwórni Step Records. Za produkcję albumu odpowiadają Złote Twarze, Eljot, NNFOF i Pokerbeats. Gościnnie w nagraniach wzięli udział Paluch, Sitek, Te-Tris, Hudy HZD i Ekonom. W ramach promocji zrealizowano teledyski do utworów: "To jest już moje", "Miejsce w oparach absurdu", "Przemytnik emocji" oraz "Piękny dzień. .

  Zaburzenia schizoafektywne (ang. schizoaffective disorder) – grupa zaburzeń charakteryzująca się połączeniem objawów typowych dla zaburzeń afektywnych oraz schizofrenii. Objawy pojawiają się zwykle między 20. a 30. rokiem życia. Zaburzenie to objawia się nawracaniem stanów schizo-afektywnych, przedzielonych dość długimi okresami wolnymi od zaburzeń. Obniżenie zdolności przystosowania do warunków życiowych jest większe niż w chorobach afektywnych ale mniejsze niż w schizofrenii.

  Konflikt społeczny - zjawisko nieuniknione dla wszystkich grup społecznych. Wyrasta on na gruncie nagromadzonych sprzecznych emocji, a objawia się wybuchem wrogich i antagonistycznych postaw.

  Zaburzenia afektywne (nastroju) – grupa zaburzeń endogennych, w których okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności. Zaburzenia te mogą się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych.

  Dodano: 19.10.2012. 16:17  


  Najnowsze