• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neurobiologia funkcjonalna mikromózgów: od much do robotów i na odwrót - Sant Feliu de Guixols, Hiszpania

  23.09.2010. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Impreza pod hasłem "Neurobiologia funkcjonalna mikromózgów: od much do robotów i na odwrót" odbędzie się w dniach 17-22 października 2010 roku w Sant Feliu de Guixols (Hiszpania).

  Poznanie mechanizmów umożliwiających mózgom gromadzenie informacji zmysłowych oraz kontrolę zachowań adaptacyjnych stanowi jedno z największych wyzwań nauki. Celem sympozjum jest podsumowanie postępu w zakresie całościowego poznania genetycznych, molekularnych i neuronalnych podstaw zachowania powszechnie występujących muszek owocowych.

  Omówiony zostanie wpływ wiedzy w zakresie biologicznych procesów nerwowych na możliwości projektowania robotycznych systemów neuronowych, a także odwrotna zależność tych zjawisk. Konferencja ma ułatwić współpracę naukowców prowadzących badania muszek owocowych i innych owadów oraz ekspertów w dziedzinie obliczeniowych aspektów neurobiologii i robotyki.

  Jednym z najważniejszych punktów programu będzie dyskusja na temat ilościowego opisu hipotez dotyczących funkcjonowania mózgu i kontroli zachowań, a także na temat wykorzystania robotów wzorowanych na organizmach żywych do testowania zasadności i ograniczeń obecnych modeli.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  RoboCup – międzynarodowe zawody robotów odbywające się od 1997. Celem zawodów jest tworzenie autonomicznie działających robotów, z zamiarem promocji badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki. Nazwa RoboCup jest skrótem od Robot Soccer World Cup. Marc Crosas Luque (ur. 9 stycznia 1988 w Sant Feliu de Guíxols) – hiszpański piłkarz występujący najczęściej na pozycji środkowego pomocnika, obecnie zawodnik meksykańskiej Santos Laguny. Diecezja Sant Feliu de Llobregat (łac. Dioecesis Sancti Felicis de Llobregar, hiszp.: Diócesis de San Felíu de Llobregat) - katolicka diecezja hiszpańska położona w północno-wschodniej części kraju, obejmująca swoim zasięgiem zachodnią część terytorium prowincji barcelońskiej w Katalonii. Siedziba biskupa znajduje się w katedrze św. Wawrzyńca w Sant Feliu de Llobregat.

  El Baix Llobregat – comarca (powiat) w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Katalonia. Liczy 692 892 mieszkańców na powierzchni 486,5 km². Stolicą jest Sant Feliu de Llobregat, a największym miastem – Cornellà de Llobregat. Agustín Cortés Soriano (ur. 23 października 1947 w Walencji) – hiszpański duchowny katolicki, biskup Sant Feliu de Llobregat od 2004.

  Juan Carlos Navarro Feijoo (ur. 13 czerwca 1980 w Sant Feliu de Llobregat) - hiszpański koszykarz, narodowości katalońskiej. Obecnie gra w FC Barcelonie. Wielokrotny reprezentant Hiszpanii. Sarrià-Sant Gervasi - to dystrykt Barcelony noszący numer V. Znajduje się on w zachodnim krańcu miasta. Zajmuje powierzchnię 20,09 km² i liczy 140.461 mieszkańców (2005). Graniczy z dzielnicami Horta-Guinardó, Gràcia, Eixample i Les Corts oraz z miastami Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei oraz z San Cugat del Vallés. Jest to obszar miasta o najwyższym dochodzie na mieszkańca. Administracyjnie dzieli się na 6 dzielnic: Sant Gervasi-Galvany, El Putget i Farró, Sant Gervasi-La Bonanova, Les Tres Torres, Sarrià oraz Vallvidrera, El Tibidabo i Les Planes.

  Neuroestetyka – dyscyplina kognitywna, której celem jest naukowe wyjaśnienie zjawisk składających się na percepcję (lub szerzej: poznanie) dzieła sztuki. Przedsięwzięcie interdyscyplinarne, w którym uczestniczą przedstawiciele różnych tradycyjnych dyscyplin badawczych, takich jak psychologia, fizjologia czy neurobiologia. Neuroestetyka poszukuje neurobiologicznych podstaw przeżyć estetycznych, gdyż uprawianie i odbiór sztuki są warunkowane przez aktywność struktur mózgu, odpowiedzialnych za percepcję; stawia pytania: dlaczego dane wrażenie zmysłowe jest dla nas interesujące i w jaki sposób jest ono interpretowane przez mózg? Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Planowanie trasy dotyczy robotów mobilnych, opisuje sposoby na szukanie trasy od punktu startowego do punktu końcowego i podzielone jest na dwa odrębne działy. W pierwszym dziale znajduje się wiele rozwiązań dla jednej klasy robotów mobilnych (robotów holonomicznych), w drugim dziale niewiele rozwiązań dla pozostałych klas.

  Zaburzenia zachowania – występowanie nieprawidłowych zachowań nieadekwatnych do wieku dziecka, będących niezgodnymi z oczekiwaniami społecznymi. Do tych zachowań zalicza się aspołeczność, występowanie agresji oraz buntowniczość. Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka

  Geofrey "Geof" Darrow (ur. 21 października 1955) − amerykański projektant i rysownik komiksowy. Najbardziej znany ze swoich bardzo szczegółowych rysunków do komiksu Franka Millera Hard Boiled. Pracował także nad koncepcjami do filmu Matrix, jego charakterystyczny styl najbardziej rzuca się w oczy w scenie kiedy Neo budzi się z elektronicznego snu oraz w wyglądzie robotów szukających w prawdziwym świecie. Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points). Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Dodano: 23.09.2010. 15:17  


  Najnowsze