• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neurony w stresie 2012, Dublin, Irlandia

  31.05.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 7 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się konferencja pt. "Neurony w stresie 2012" (Neurons under stress 2012).

  Zaburzenia neurologiczne wpływają na układ nerwowy organizmu. Nieprawidłowości strukturalne, biochemiczne i elektryczne w mózgu, rdzeniu kręgowym czy komórkach nerwowych mogą doprowadzić do szeregu objawów. Istnieje wiele rozpoznanych zaburzeń neurologicznych, z których pewne są stosunkowo powszechne, ale wiele z nich występuje rzadko. Można je ocenić w toku badania neurologicznego, jak również są badane i leczone w ramach specjalności neurologicznych i neuropsychologii klinicznej.

  Istnieje kilka luk w wiedzy o wielu zagadnieniach dotyczących zaburzeń neurologicznych, ale naukowcy już dysponują wystarczającą wiedzą o ich charakterze i leczeniu, aby być w stanie przygotować skuteczną strategię reagowania na niektóre z najbardziej rozpowszechnionych.

  Wydarzenie posłuży za forum do dyskusji i wymiany informacji między naukowcami i badaczami na temat najnowszych trendów i postępów w tej dziedzinie. Przykładowe tematy sesji:
  - reakcje na przeżycie i śmierć komórek w neuronach;
  - transkrypcyjne reakcje na stres i uszkodzenia neuronów;
  - niekomórkowe ścieżki autonomiczne i neurozapalenie;
  - bioenergetyka, mitochondria i transport wewnątrzkomórkowy;
  - translacyjna kontrola reakcji na stres i przeżycie;
  - powstawanie granulek stresu i metabolizm RNA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Pniowe zespoły naprzemienne – zespoły neurologiczne wynikające z ograniczonego, ogniskowego, jednostronnego uszkodzenia pnia mózgu, najczęściej pochodzenia naczyniowego. Objawy zespołów naprzemniennych wynikają z jednoczesnego uszkodzenia jądra nerwu czaszkowego oraz sąsiadujących z nim dróg piramidowych krzyżujących się poniżej, więc w przypadku nerwów czaszkowych będą one widoczne po stronie uszkodzenia, w przeciwieństwie do objawów pochodzących z dróg piramidowych, które występują przeciwstronnie. Dzięki znajomości objawów poszczególnych zespołów można dość precyzyjnie określić miejsce wystąpienia zaburzeń, nie da się natomiast dowiedzieć niczego na temat ich pochodzenia i charakteru. 51. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Brydżu Sportowym – drużynowe mistrzostwa Europy w brydżu sportowym, które odbyły się w dniach 12–23 czerwca 2012 w Dublinie (Irlandia). Zwycięzcami zawodów zostały drużyny Monako (kat. otwarta), Anglii (kobiety) i Francji (seniorzy). Osobowość typu A, WZA (wzór zachowania A), zachowanie typu A to typ osobowości, charakteryzującej się wysokim poziomem stresu, wywołanym presją czasu, tendencją do zachowań rywalizacyjnych, wysokim poziomem ambicji, agresywnością i wrogością wobec innych. Osoba z WZA postrzega otoczenie jako zagrażające i żyje w nieustannej reakcji alarmowej (fazie stresu). W kategoriach psychologicznych konstruktów teoretycznych WZA charakteryzuje neurotyczna ekstrawersja (EPQ-R) i niski poziom ugodowości (NEO-FFI).

  Mruczenie – charakterystyczny dźwięk o niskiej częstotliwości (25 do 150 Hz) wydawany przez koty domowe, stanowiący element komunikacji kotów. Przeważnie sygnalizuje dobre samopoczucie, ale może być również emitowany w stresie. Abazja (łac. abasia, gr. αβασία) – objaw kliniczny polegający na niemożności chodzenia, poruszania całością lub częścią kończyny dolnej, niedowładzie lub całkowitym porażeniu spowodowanym urazem. Objaw występuje jako element zaburzeń dysocjacyjnych lub schorzeń neurologicznych.

  SAMPLE to wyraz ułatwiający prowadzenie wywiadu ratowniczego. Rozwijając ten skrót nawet w ogromnym stresie związanym z prowadzonymi działaniami, ratownik korzystając z konstrukcji wyrazu rozwija znaczenie kolejnych liter. Wywiad ten obejmuje zebranie informacji bądź ustalenie faktów o zaistniałym zdarzeniu np. przyczynach zachorowania, mechanizmach wywołujących uraz czy też oszacowanie siły powodującej obrażenia, itp. David Kelly (ur. 11 lipca 1929 roku w Dublinie, Irlandia zm. 12 lutego 2012 roku tamże) - irlandzki aktor. Znany głównie z roli dziadka Joe w filmie Charlie i fabryka czekolady.

  Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej finałowy – ostatni, finałowy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w Bailey Allen Hall w Galway (Irlandia) w dniach 14–18 marca 2012 roku. Miejsce sinawe (łac. locus coeruleus) – jądro pnia mózgu, położone z tyłu mostu. Jego aktywację powodują stresory fizykalne (np. hipoglikemia, spadek ciśnienia krwi, objętości krwi, zaburzenia termoregulacji) oraz stresory psychologiczne. Pełni rolę w regulacji stopnia pobudzenia mózgu, fazy snu REM i niektórych funkcjach autonomicznych (np. termoregulacji). Odpowiada też za produkcję noradrenaliny. Dzięki połączeniom z podwzgórzem bierze udział w wyzwalaniu reakcji stresowej. Gra rolę w wzmacnianiu zachowań lękowych i w zespole stresu pourazowego (PTSD).

  Napadowy ból odbytu (łac., ang. proctalgia fugax) – choroba z grupy zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego objawiająca się napadowym, krótkotrwałym bólem w okolicy odbytu, występującym głównie w nocy, po narażeniu na stres oraz po defekacji.

  Sport we Wrześni – we Wrześni istnieje kilka obiektów sportowych. Działa klub piłkarski MKS Victoria Września występujący w sezonie 2011/2012 w IV lidze grupie wielkopolskiej południowej oraz kilka innych grup sportowych.

  Kwestionariusz TOMM (Test of Memory Malingering) – kwestionariusz badający symulowanie objawów zaburzeń pamięci. Służy do identyfikacji osób symulujących zaburzenia pamięci po urazach głowy (należących – obok bólu – do najczęściej symulowanych objawów somatycznych). Uzyskane wyniki porównuje się z wynikami badań przeprowadzonych w populacji kontrolnej z rzeczywistymi objawami zaburzeń pamięci (wynikami normatywnymi). Zespół Münchhausena – choroba z grupy zaburzeń pozorowanych polegająca na wywoływaniu u siebie objawów somatycznych w celu wymuszenia na personelu medycznym hospitalizacji. Pacjenci domagają się operacji chirurgicznych, aby doprowadzić do deformacji zdrowego organizmu. Zespół występuje u osób, które mają zaburzenia osobowości, zwłaszcza w psychopatii, oraz osób z tendencjami masochistycznymi lub obsesyjnymi. Celem zachowania jest wejście w rolę chorego. Zachowanie to często wiąże się ze znacznymi nieprawidłowościami w zakresie związków z innymi ludźmi.

  Typowy ból związany z układem sercowo-naczyniowym nosi nazwę bólu dławicowego lub bólu wieńcowego (łac. stenocardia). Jest najczęściej zlokalizowany za mostkiem, jest zwykle krótkotrwały, ustępuje po kilkunastu minutach lub zażyciu nitrogliceryny (dłuższe utrzymywanie się bólu lub brak reakcji na lek sugeruje zawał mięśnia sercowego), zwiększa się przy wysiłku, stresie, niskiej temperaturze otoczenia, po posiłku lub przy wystąpieniu tachykardii. Histeria – dawne określenie zaburzeń, które obecnie można zaliczyć do zaburzeń dysocjacyjnych, konwersji, ale głównie różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych. Cechuje ją nadmierna ekstrawersja, emocjonalność, płaczliwość, demonstracyjność zachowań, które są powodowane nieuzasadnionym lękiem o funkcjonowanie danej części własnego ciała. Zaburzenia te występują zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jednak dawniej histerię przypisywano wyłącznie kobietom i często wiązano jej występowanie z nieprawidłowym funkcjonowaniem macicy.

  Referendum w Irlandii w 2012 (tzw. Children’s Referendum, tłum. referendum dzieci) – referendum w Irlandii, które odbyło się 10 listopada 2012 i dotyczyło praw dzieci w Irlandii. Referendum zostało przyjęte przewagą 58% głosujących.

  Dodano: 31.05.2012. 17:37  


  Najnowsze