• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neurony w stresie 2012, Dublin, Irlandia

  31.05.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 7 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się konferencja pt. "Neurony w stresie 2012" (Neurons under stress 2012).

  Zaburzenia neurologiczne wpływają na układ nerwowy organizmu. Nieprawidłowości strukturalne, biochemiczne i elektryczne w mózgu, rdzeniu kręgowym czy komórkach nerwowych mogą doprowadzić do szeregu objawów. Istnieje wiele rozpoznanych zaburzeń neurologicznych, z których pewne są stosunkowo powszechne, ale wiele z nich występuje rzadko. Można je ocenić w toku badania neurologicznego, jak również są badane i leczone w ramach specjalności neurologicznych i neuropsychologii klinicznej.

  Istnieje kilka luk w wiedzy o wielu zagadnieniach dotyczących zaburzeń neurologicznych, ale naukowcy już dysponują wystarczającą wiedzą o ich charakterze i leczeniu, aby być w stanie przygotować skuteczną strategię reagowania na niektóre z najbardziej rozpowszechnionych.

  Wydarzenie posłuży za forum do dyskusji i wymiany informacji między naukowcami i badaczami na temat najnowszych trendów i postępów w tej dziedzinie. Przykładowe tematy sesji:
  - reakcje na przeżycie i śmierć komórek w neuronach;
  - transkrypcyjne reakcje na stres i uszkodzenia neuronów;
  - niekomórkowe ścieżki autonomiczne i neurozapalenie;
  - bioenergetyka, mitochondria i transport wewnątrzkomórkowy;
  - translacyjna kontrola reakcji na stres i przeżycie;
  - powstawanie granulek stresu i metabolizm RNA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 31.05.2012. 17:37  


  Najnowsze