• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe osiągnięcia w biologii RNA - stan obecny i przyszłe perspektywy, Algarve, Portugalia

  19.07.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1 - 4 września 2012 r. w Algarve, Portugalia, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowe osiągnięcia w biologii RNA - stan obecny i przyszłe perspektywy (New developments in RNA Biology: State of the art and future perspectives).

  Obecnie uznaje się, że kwas rybonukleinowy (RNA) - jeden z najbardziej obiecujących obszarów badawczych biologii molekularnej - pełni decydującą rolę w ekspresji informacji genetycznej i kontroli metabolizmu. Może również być z powodzeniem kluczem do poznania wielu chorób, jak i ekspresji genów, translacji i ostatecznie ewolucji.

  Warsztaty mają na celu wspomóc lepszą wymianę informacji między ekspertami zajmującymi się różnymi obszarami biologii RNA, w tym transkrypcją, rybosomalnym RNA/tRNA, budową RNA, degradacją oraz jakością RNA i wreszcie małymi RNA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ewolucjonizm – dział biologii (z pogranicza biologii środowiska i biologii molekularnej) zajmujący się badaniem procesu ewolucji, jego przebiegu i mechanizmów, co składa się na opis teorii ewolucji. Teoria ewolucji organizmów żywych jest sprzeczna z hipotezą inteligentnego projektu tłumaczącą powstanie życia na Ziemi w niektórych religiach. Procesu ewolucji nie neguje teistyczny ewolucjonizm. Ewolucyjna biologia rozwoju (ang. evolutionary developmental biology, w skrócie evo-devo) – dział biologii stanowiący nowoczesną syntezę biologii ewolucyjnej i biologii rozwoju, zajmujący się analizą i porównywaniem procesów rozwojowych organizmów żywych w celu określenia pokrewieństwa między nimi i zbadania ewolucji tych procesów. Evo-devo szuka odpowiedzi na pytania o ewolucję rozwoju embrionalnego, wpływ modyfikacji rozwoju na powstawanie nowych cech, rolę plastyczności rozwojowej w ewolucji, wpływ środowiska na rozwój i ewolucję itp. Powstała z połączenia embriologii porównawczej i genetyki ewolucyjnej. Centralny dogmat biologii molekularnej – hipoteza według której przepływ informacji genetycznej następuje od DNA poprzez RNA do białka. Hipoteza ta została sformułowana przez Francisa Cricka na corocznym spotkaniu Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej w 1957 roku

  Ekologia molekularna – interdyscyplinarna dziedzina biologii, w której metody genetyki molekularnej wykorzystywane są do badania zagadnień ekologicznych. W zależności od zakresu wykorzystuje również elementy m.in. biologii ewolucyjnej i behawioralnej. Wyróżniane są dwa różne, choć zazębiające się podejścia w ekologii molekularnej: opisowe, w którym dane o częstotliwości genów służą do opisu poziomu zmienności genetycznej w populacji, oraz mechanistyczne, zajmujące się opisem wpływających na to mechanizmów. Genetyka molekularna – dział biologii zajmujący się genetyką na poziomie biologii molekularnej. Genetyka molekularna bada złożone procesy biokatalitycznych reakcji chemicznych, dzięki którym powstają geny, dochodzi do ich ekspresji i przekazywana jest informacja genetyczna.

  Socjotyp lub femotyp w memetyce jest to wynik ekspresji memów np. utwór muzyczny, styl ubierania się, wzorzec zachowania. Socjotyp jest pojęciem analogicznym do fenotypu w biologii. Podobnie jak w biologii cecha fenotypowa jest wynikiem ekspresji genu czy genów, tak w kulturze cecha socjotypowa jest wynikiem ekspresji memu. W etologii pojęciem zbliżonym do socjotypu jest zaproponowana przez Edwarda Halla ekstensja. Biologia strukturalna – dziedzina biologii znajdująca się na pograniczu biologii molekularnej, biochemii oraz biofizyki, zajmująca się badaniem przestrzennej struktury dużych biocząsteczek, takich jak białka i kwasy nukleinowe. Badania te mają podstawowe znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmu większości procesów zachodzących w komórce takich jak oddychanie komórkowe czy obróbka informacji genetycznej, ponieważ zaangażowane są w nie cząsteczki białek, których funkcja jest ściśle powiązana z ich budową.

  Faro to miasto w Portugalii, leżące w dystrykcie Faro, w regionie Algarve w podregionie Algarve. Jest największym miastem i stolicą regionu Algarve. Puchar Algarve (Algarve Cup) – prestiżowy gościnny turniej piłki nożnej kobiet rozgrywany corocznie od 1994 roku w portugalskim rejonie Algarve. Wydarzenie to ma rangę porównywalną do Mistrzostw Świata i turnieju olimpijskiego. Nie ma odpowiednika w piłce nożnej mężczyzn.

  Vila Real de Santo António - miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Faro, w regionie Algarve w podregionie Algarve.

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych).

  Instytut Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka (ang. Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics, niem. Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik) (MPI-CBG) – instytut naukowo-badawczy w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii, genetyki oraz biologii komórki oraz rozwoju należący do Towarzystwa Maxa Plancka, zlokalizowany w Dreźnie w Niemczech. São Brás de Alportel – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Faro, w regionie Algarve w podregionie Algarve.

  Meia Praia (port: Apeadeiro de Meia Praia) – przystanek kolejowy w Lagos, w regionie Algarve, w Portugalii. Znajduje się na Linha do Algarve.

  Dodano: 19.07.2012. 15:49  


  Najnowsze