• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe podejścia do ogrzewania korony, Buckinghamshire, Wlk. Brytania

  10.01.2013. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 3 września 2013 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowe podejścia do ogrzewania korony" (New Approaches in Coronal Heating).

  Od ponad pół wieku wiadomo, co zaskakujące, że atmosfera Słońca jest cieplejsza od jego powierzchni. Korona - rozległa, cienka warstwa atmosfery widoczna z Ziemi w czasie całkowitego zaćmienia, w której plazma może osiągnąć temperaturę ponad jednego miliona kelwinów (MK). Naukowcy starają się ustalić mechanizm ogrzewający koronę słoneczną. Kilka alternatywnych wyjaśnień i teorii rywalizuje o palmę pierwszeństwa w wyjaśnieniu powodu, dla którego korona jest nieoczekiwanie ponad 200 razy cieplejsza od widzialnej powierzchni Słońca, czyli fotosfery.

  Konferencja stworzy naukowcom okazję do przedyskutowania kwestii ogrzewania korony. Spodziewany jest udział teoretyków, specjalistów od modelowania i obserwatorów, którzy ocenią bieżący stan wiedzy i przedyskutują najbardziej obiecującą strategię zapewnienia dalszego postępu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Warstwa przejściowa w atmosferze Słońca jest cienkim obszarem rozgraniczającym chromosferę od korony. Grubość warstwy przejściowej nie przekracza kilku kilometrów i w tym wąskim obszarze następuje silna zmiana warunków fizycznych. Temperatura materii zmienia się w bardzo szerokim zakresie, od około 30000 K w górnej chromosferze do około miliona kelwinów w koronie. Charakterystyczna temperatura plazmy w warstwie przejściowej to kilkaset tysięcy kelwinów. Przewody grzejne (ang. heating cables, zwane także kablami grzewczymi) - oporowe przewody elektryczne stosowane do ogrzewania przemysłowego rurociągów i zbiorników (ang. trace heating), a także ogrzewania w budownictwie np. ogrzewania ramp, rynien, schodów, podjazdów oraz ogrzewania podłogowego (np. łazienki).Stosowane są również do ogrzewania roślin ogrodowych np. palm, które rosną w klimacie umiarkowanym. Korona – najbardziej zewnętrzna część atmosfery słonecznej, rozciągająca się miliony kilometrów od Słońca, najlepiej obserwowana podczas całkowitego zaćmienia Słońca.

  Korona Wysp Owczych – jest to waluta obowiązująca razem z koroną duńską na Wyspach Owczych. Emitowane są tylko banknoty. Korony Wysp Owczych nie są przyjmowane w Danii. Można je wymieniać na korony duńskie w stosunku 1:1. Ślęża (łac. Monte Silentii XIII w., w latach 1945-1948 Sobótka, niem. Zobtenberg – dokładne tł. Góra Sobótka) – najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszący się na wysokość 718 m n.p.m. Mimo niewielkiej wysokości bezwzględnej, masyw ma imponujący wygląd ze względu na znaczną wysokość względną (ponad 500 m). Ślęża należy do Korony Gór Polski, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów.

  Korona Europy – spis najwyższych szczytów poszczególnych państw Europy, powstały przez analogię do Korony Ziemi czy Korony Himalajów. Herb Luksemburga przedstawia na płaszczu czerwonym podbitym gronostajami zwieńczonym koroną wielkoksiążęcą tarczę, na której na pasach srebrnych i błękitnych lew wspięty czerwony z koroną i orężem złotym. Nad tarczą korona. Tarczę okala wstęga trójkolorowa złoto-czerwono-zielona z Orderem Korony Dębowej. Tarczę podtrzymują ukoronowane lwy stojące na podstawie.

  Koronograf – przyrząd astronomiczny służący do obserwacji korony słonecznej. Jest wyposażony w przesłonę odcinającą światło pochodzące z tarczy Słońca. Dzięki koronografowi możliwa jest obserwacja korony słonecznej niezależnie od momentów całkowitych zaćmień Słońca. Może on także służyć do obserwacji komet znajdujących się blisko Słońca. Korona (błędnie potocznie zwana koronką) – stałe uzupełnienie protetyczne odtwarzające znaczny ubytek korony klinicznej zęba. Korony mogą być wykonywane ze stopu metalowego, akrylu, stopu metalowego licowanego (pokrywanego od widocznej strony licowej korony) akrylem, kompozytem lub ceramiką; stosuje się również korony pełnoceramiczne bez podbudowy metalowej, wytwarzane za pomocą technologii CAD/CAM. Korona protetyczna bywa również częścią mostu protetycznego, którego wykonanie umożliwia uzupełnianie braków międzyzębowych.

  Öre – moneta zdawkowa w Szwecji, 1/100 korony szwedzkiej. Jej odpowiednikami w Danii i Norwegiiøre - odpowiednio 1/100 korony duńskiej i norweskiej.

  Koronalny wyrzut masy (ang. coronal mass ejections – CMEs) – olbrzymi obłok plazmy, w którym pole magnetyczne jest bardziej intensywne, przyspieszane w obszarze korony słonecznej i wyrzucane w przestrzeń międzyplanetarną. Masa materii skupionej w ukształtowanym plazmoidzie sięga miliardów ton, a składa się głównie z elektronów i protonów z niewielkim dodatkiem jonów cięższych pierwiastków, jak hel, tlen i żelazo. Obłoki wyrzuconej plazmy osiągają prędkość od prawie 200 do ponad 2000 km/s. Wyrzuty koronalne są skutkiem rekoneksji magnetycznej podczas rozbłysków słonecznych i protuberancji. Częstość ich występowania zmienia się w zależności od fazy cyklu aktywności słonecznej. Podczas minimum aktywności zjawisko zanika, a podczas maksimum częstość wzrasta do 4 – 5 dziennie. W przestrzeni międzyplanetarnej plazma ta rozchodzi się w postaci stosunkowo dobrze ukierunkowanego i wąskiego wyrzutu rozszerzającego się do średnicy np. 50 milionów km na odległości orbity Ziemi.

  TRACE (ang. Transition Region and Coronal Explorer) – teleskop kosmiczny NASA służący do badania związku pomiędzy polem magnetycznym Słońca a strukturami plazmy, na podstawie zdjęć wysokiej rozdzielczości i obserwacji fotosfery oraz obszarów przejściowych do korony słonecznej. Misja odbyła się w ramach programu Small Explorer (SMEX), stanowiącego część programu Explorer. Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów – symbol unii Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czterodzielny herb o czerwonym tle zawierał dwa pola przedstawiające białego Orła w koronie, czyli symbol Korony i dwa z wizerunkiem Pogoni - herbu Litwy. Na tarczy sercowej znajdował się najczęściej herb rodowy panującego monarchy.

  Dodano: 10.01.2013. 16:26  


  Najnowsze