• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe publikacje o Mikołaju Koperniku

  11.12.2009. 21:01
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W Toruniu odbyła się prezentacja dwóch nowych wydawnictw tamtejszego Muzeum Okręgowego. Pierwszą z książek jest "Mikołaj Kopernik. Życie i działalność", a drugą album "Najcenniejsze kopernikana ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu".

  Prezentacja książek odbyła się w ramach XV Festiwalu Książki, który trwa w Toruniu od 1 do 13 grudnia. W niedzielę, 6 grudnia, w sali Ratusza Staromiejskiego o publikacjach opowiadali sami autorzy.

  Książka "Mikołaj Kopernika. Życie i działalność" to publikacja będąca biografią wybitnego astronoma. Jest to pozycja skierowana jest do odbiorcy ogólnego, na przykład do turysty odwiedzającego Toruń - rodzinne miasto Mikołaja Kopernika.

  "Chodziło przede wszystkim o to, aby w niewielkiej objętości przedstawić życiorys tak wybitnego człowieka. To jest może dziwne, ale trudno znaleźć takie wydawnictwo. Istnieją biografie astronoma bardzo rozbudowane, ale nie do przebrnięcia dla turysty" - powiedział autor, prof. Krzysztof Mikulski, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Książka liczy 63 strony. Została wydana na bardzo dobrym papierze, ma wiele ilustracji. Pozycję wydano w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.

  Album "Najcenniejsze kopernikana ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu", opracowany przez Magdalenę Dembek oraz Iwonę Urbańską, jest obszerniejszy niż biografia Kopernika - zarówno pod względem formatu, jak i ilości treści oraz liczby zdjęć. Książkę wydano w wersjach polskiej i angielskiej.

  W albumie znajdują się opisy unikatowych na skalę światową eksponatów związanych z Mikołaje Kopernikiem - rzeźb, medali, filateliów, grafik, malarstwa.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wydawnictwo Naukowe UMK, Wydawnictwo UMK) działa jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szymon Olszaniec (ur. 1968)- polski historyk, bizantynolog. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Badań o Kulturze Antycznej PAN.

  Maria Znamierowska-Prüfferowa (ur. 13 maja 1898 w Kibartach, zm. 20 sierpnia 1990 w Toruniu) - polska etnograf, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórca i wieloletni dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu, któremu po jej śmierci nadano jej imię. Działaczka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu gromadzi, dokumentuje i upowszechnia świadectwa materialnej historii nauki w Wilnie i Toruniu powstałe przed rokiem 1945, oraz starą i cenną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny używany po 1945 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W szczególności są to przedmioty, pamiątki osobiste, fotografie i dokumenty związane z:

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (WPiA UMK) – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współtwórcą był polski prawnik, historyk prawa karnego Karol Koranyi. W latach 1964–1973 profesorem WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Kazimierz Kolańczyk, który przyczynił się do rewindykacji rozproszonego księgozbioru Wydziału Prawa. Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” corocznie organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, ogólnopolską olimpiadę przedmiotową. Wydział posiada II kategorię jednostek naukowych. Archiwum Emigracji (The Archives of Polish Emigration) – samodzielna pracownia archiwalno-badawcza w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu jest ogólnopolskim pismem, wydawanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W skład redakcji wchodzą przedstawiciele różnych neofilologii tegoż uniwersytetu. Periodyk wychodzi od 2005 roku. Dotychczas ukazało się osiem tomów. Od 27 marca 2013 roku Rocznik publikowany jest w całości również na platformie cyfrowej czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rocznik koncentruje się na teorii, praktyce i dydaktyce przekładu i stanowi forum wymiany myśli między tłumaczami-praktykami, a przedstawicielami polskich środowisk naukowych zajmującymi się przede wszystkim teorią przekładu. Głównym punktem odniesienia jest problematyka przekładu tekstów specjalistycznych i użytkowych. Językiem pisma jest język polski, językiem streszczeń język angielski. Wilhelmina Iwanowska (ur. 2 września 1905 w Wilnie, zm. 16 maja 1999 w Toruniu) – polska astronom, profesor w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Humanistyczny powstał wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Organizatorem i pierwszym dziekanem był prof. dr hab. Konrad Górski. Rozpoczęcie wykładów na Wydziale w dniu 24 XI 1945 r. inaugurowało jednocześnie działalność dydaktyczną całego Uniwersytetu.

  Adriana Szymańska (ur. 1943 w Toruniu) – polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, autorka książek dla dzieci i dorosłych. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, żona Zbigniewa Bieńkowskiego. Debiutowała w 1968 roku zbiorem wierszy "Nieba codzienności". Mieszka w Pułtusku.

  Wojciech Hejnosz (ur. 3 kwietnia 1895 w Budach Łańcuckich, zm. 22 czerwca 1976 w Toruniu) - polski historyk prawa, archiwista, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - Powołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako jedno z pierwszych w kraju w 1990 roku. Nauka w Kolegium trwa 3 lata (6 semestrów), w trybie dziennym jest bezpłatna. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia NKJO oraz mogą uzyskać stopień licencjata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawując opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium, UMK umożliwia absolwentom kontynuację studiów w celu uzyskania stopnia magistra.

  Daniel Ludwiński (ur. 15 lipca 1987 w Toruniu) – polski dziennikarz sportowy, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno-informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945-1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które działa w strukturze Biblioteki.

  Bogusław Hładoń (ur. 5 grudnia 1940 we Lwowie, zm. 5 grudnia 2012 w Bydgoszczy) - polski farmaceuta, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry i Zakładu Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym tej uczelni, współtwórca Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

  Dodano: 11.12.2009. 21:01  


  Najnowsze