• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe trendy w matematycznej edukacji specjalnej - problemy i możliwości, Kristiansand, Norwegia

  16.05.2011. 10:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 2 do 4 listopada 2011 r. w Kristiansand, Norwegia, odbędzie się konferencja pt. "Nowe trendy w matematycznej edukacji specjalnej - problemy i możliwości".

  Termin edukacja specjalna odnosi się do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach. Najczęściej potrzeby te wiążą się z trudnościami w nauce lub komunikowaniu się, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami rozwojowymi.

  Proces edukacyjny może wówczas wykorzystywać indywidualny i systematycznie monitorowany tok nauczania, dostosowane sprzęty i materiały, ułatwienia w otoczeniu i inne interwencje, których celem jest pomóc uczniowi w większym zakresie niż tylko poprzez udostępnienie mu typowego nauczania w sali lekcyjnej.

  Konferencja będzie okazją dla naukowców i profesjonalistów zajmujących się edukacją specjalną w dziedzinie matematyki do zaprezentowania i omówienia swoich badań i prac rozwojowych. Przewidziano także spotkania badaczy, nauczycieli, szkoleniowców, magistrantów i innych osób zainteresowanych badaniami i rozwojem w zakresie matematycznej edukacji specjalnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Taśma czasu jest często używana w edukacji aby pomóc uczniom zrozumieć wydarzenia i trendy dla specyficznego tematu.

  Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Psychoedukacja – metoda kształcenia edukacji adresowana do ludzi, którzy żyją z zaburzeniami psychicznymi stanu zdrowia.

  Integracja w edukacjiW pedagogice specjalnej integracja rozumiana jest jako wielokierunkowe, zespolone działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania (włączania) osób niepełnosprawnych (w miarę możliwości i w odpowiednich warunkach) w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, a także jako cel kształcenia ogólnego oraz specjalnego bądź wynik procesu rehabilitacji niepełnosprawnych. Integracja jako włączenie osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia społecznego odbywa się na różnych poziomach i w różnorodnym zakresie ludzkiej działalności, dając szansę pełnej samorealizacji dzięki umożliwieniu realizacji różnych funkcji.

  Nauczanie integracyjneW pedagogice specjalnej integracja rozumiana jest jako wielokierunkowe, zespolone działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania (włączania) osób niepełnosprawnych (w miarę możliwości i w odpowiednich warunkach) w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, a także jako cel kształcenia ogólnego oraz specjalnego bądź wynik procesu rehabilitacji niepełnosprawnych. Integracja jako włączenie osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia społecznego odbywa się na różnych poziomach i w różnorodnym zakresie ludzkiej działalności, dając szansę pełnej samorealizacji dzięki umożliwieniu realizacji różnych funkcji.

  Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, oligofrenopedagogika) (grec.: "oligos" - pomniejszenie, "phren" - umysł; pomniejszona, obniżona sprawność umysłowa) dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo, przedmiotem proces jej rewalidacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

  Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, CODN – polska publiczna instytucja edukacyjna podlegająca Ministerstwu Edukacji Narodowej mająca wspierać nauczycieli w doskonaleniu ich umiejętności pedagogicznych poprzez promocję nowoczesnych form pracy z młodzieżą.

  Dodano: 16.05.2011. 10:37  


  Najnowsze