• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy projekt ECS - Gdańskie Wykłady Solidarności

  21.03.2011. 15:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Wystąpieniem Ryszarda Bugaja Europejskie Centrum Solidarności zainauguruje w środę w Gdańsku nowy projekt - "Gdańskie Wykłady Solidarności", poświęcone dziedzictwu ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego.


  ,,Odnosząc się do idei solidarności społecznej, zaproszeni goście będą mieli za zadanie zinterpretować współczesną sytuację, w jakiej znajduje się polskie społeczeństwo. Ta diagnoza stanowić ma punkt wyjścia do próby sformułowania propozycji rozwiązania aktualnych problemów społecznych" - poinformowała Alicja Mongird z biura prasowego ECS.

  Dodała, że drugą istotną cechą nowego projekt ECS jest podkreślenie wagi wrażliwości społecznej w refleksji nad współczesną sytuacją Polski.

  Pierwszy wykład zatytułowany ,,Czy potrafimy poradzić sobie z niesprawiedliwością społeczną?" wygłosi ekonomista Ryszard Bugaj, działacz KOR i Solidarności, a ostatnio w latach 2009-2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

  ,,Gdańskie Wykłady Solidarności" odbywać się będą na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i podzielone zostaną, zgodnie z kalendarzem akademickim, na semestr letni i zimowy. Prelegentami będą m.in.: Jadwiga Staniszkis (Czy Polska znajduje się po kryzysie czy w kryzysie?), Grzegorz Kołodko (Czy ekonomia powinna być społeczna?), Janusz Czapiński (Czy Polacy przegrywają swoją historyczną szansę?).

  Po zakończeniu cyklu ECS opublikuje wykłady w 2012 r. w formie książkowej. ROP

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Solidarność organiczna - termin wprowadzony przez É. Durkheima w dziele "O podziale pracy społecznej". Solidarność organiczna, w odróżnieniu od solidarności mechanicznej, oparta jest na różnicach między ludźmi. Różnice te pozwalają jednostkom uzupełniać się, aby lepiej osiągać swoje własne cele. Podział społeczny, który jest źródłem solidarności organicznej, umożliwia jednostkom niesamowystarczalnym wykonywanie swojego własnego zawodu. E. Durkheim formułuje zasadę podziału pracy, którą powinny się kierować jednostki w społeczeństwie. Brzmi ona: "Bądź w stanie pełnić użytecznie daną funkcję". Solidarność społeczna charakteryzuje społeczeństwa industrialne, w którym występuje wysoki stopień podziału pracy i jej wyspecjalizowania.

  Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który w danym roku jest tematem przewodnim obchodów DSS.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej.

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Dodano: 21.03.2011. 15:04  


  Najnowsze