• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O Alessandro Bosettim w Muzemu Etnograficznym w Warszawie

  20.09.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wykład poświęcony działalności kompozytora Alessandro Bosettiego odbędzie się 21 września w kluboksięgarni Bílý Koníček, w siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Piotr Tkacz, absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu połączy wykład z prezentacją fragmentów utworów muzycznych.

  Spotkanie pt. "Muzyka jako antropologia - próba ujęcia działalności Alessandro Bosettiego" odbędzie się w ramach cyklu "Młoda antropologia".

  "Rozpatrując różne aspekty twórczości włoskiego kompozytora Alessandro Bossetiego będę starał się odpowiedzieć m.in. na pytania czy muzyka, jej słuchanie lub tworzenie, może dać nam wiedzę, jak wiele wspólnego może mieć ze sobą nauka i sztuka?" - zapowiada prelegent. Tkacz zamierza pokazać, że w przypadku Bossetiego uprawianie muzyki jest nieodłączne od refleksji antropologicznej (albo wręcz przez nią wyzwalane).

  "Przysłuchując się jego muzyce, będziemy wypatrywać w niej obecności takich kwestii jak: dialog międzykulturowy, problem translacji, zakorzenienia, rola technologii w życiu codziennym" - dodaje kulturoznawca.

  Wykład Piotra Tkacza to kolejne spotkanie w cyklu "Młoda antropologia".

  Jak wyjaśnia Agata Pietrzyk z Muzeum Etnograficznego, cykl to przedsięwzięcie skierowane do studentów oraz absolwentów, którzy chcą podzielić się swoimi inicjatywami badawczymi z szerszą publicznością.

  "Interesuje nas, w jakich kierunkach rozwija się współczesna antropologia i jakie są jej dzisiejsze odsłony" - dodaje.

  Początek wykładu o godz. 19.30.

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Antropologia stosowana – wyspecjalizowana działalność traktowana niekiedy jako subdyscyplina antropologii, polegająca na prowadzeniu praktycznie zorientowanych studiów, których celem jest wykorzystanie ustaleń teoretycznych oraz zebranych i opracowanych źródłowych do sterowania procesami zmian społeczno – kulturowych badanych grup. Kacper Pobłocki (ur. 11 czerwca 1980 w Bydgoszczy) – polski antropolog i aktywista miejski. W 2010 wykładowca na Uniwersytecie w Utrechcie, od 2011 adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek redakcji kwartalnika Res Publica Nowa. Antropologia dźwięku jest jedną z dyscyplin podlegających rozległej nauce społecznej – antropologii. Antropologia zajmuje się człowiekiem jako jednostką w danej społeczności, natomiast antropologia dźwięku dotyka warstwy dźwiękowej oraz bada zależności i powiązania pomiędzy człowiekiem a tym co ten słyszy oraz sprawdza co się z nim dzieje gdy jego środowisko akustyczne ulega zmianie. Stawia także pytanie o to czy pejzaż dźwiękowy świata jest niezależną kompozycją, czy też ludzie mają nad nim może kontrolę i są jego twórcami.

  Antropologia seksualna (antropologia seksu) jest stosunkowo nową subdyscypliną antropologii. Przedmiotem jej zainteresowania jest życie seksualne człowieka, rozpatrywane na nieco wyższym poziomie ogólności aniżeli w ramach klasycznej seksuologii czy medycyny seksualnej. Antropologia seksualna korzysta przede wszystkim z ustaleń i metodologii takich nauk szczegółowych, jak antropologia biologiczna (fizyczna), kulturowa, antropologia filozoficzna, psychologia seksualna, socjologia seksu i płci, pedagogika seksualna, historia seksualności. Elizabeth Dunn - amerykańska antropolog. Zajmuje się antropologią ekonomiczną, znawczyni problemów socjologii pracy i zarządzania w przemyśle, zajmuje się także problemem społeczno-ekonomicznych źródeł i konsekwencji chorób związanych z odżywianiem, a także relacjami pomiędzy określonymi technikami produkcji a środowiskiem naturalnym i pozycją konsumentów. Wykłada geografię i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kolorado w Boulder.

  Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach. Jej początki jako dyscypliny uniwersyteckiej kształtowały się w latach 80. i 90. XIX wieku. Koncepcyjne założenia dyscypliny ufundował austriacki uczony, prof. Guido Adler, który pierwszy (w 1885 roku) dokonał systematyki tej dziedziny wiedzy. Od czasów Adlera zwykło się dzielić muzykologię na trzy zasadnicze działy: historyczny (historia muzyki), systematyczny (szeroko rozumiana teoria muzyki, w tym estetyka, psychologia i socjologia muzyczna) i porównawczy (dziś – etnomuzykologia i antropologia muzyczna). Przedmiotem zainteresowań badawczych Adlera była przede wszystkim historia muzyki i badania nad stylem muzycznym. Drugim badaczem, który położył podwaliny pod nowocześnie rozumianą muzykologię był niemiecki uczony Hugo Riemann. Jego działalność naukowa wiąże się przede wszystkim z teorią muzyki (nauka harmonii, nauka o składni muzycznej, nauka o muzycznych formach). Termin antropologia rzeczy – określa jeden z działów rozległego nurtu antropologii. Obejmuje szeroką tematykę stosunku człowieka do rzeczy, człowieka i jego relacji w stosunku do materialności, strefę symboliczną.

  Antropologia religii - dział antropologii kulturowej zajmujący się zależnością między cechami społeczeństw, a wyznawaną przez nie religią. Często mylona jest z antropologią religijną. Pierwszy kontakt – popularny motyw w fantastyce naukowej opisujące spotkanie ludzi z inteligentnym życiem pozaziemskim. Opisuje on kwestie ksenofobii, transcendencji i lingwistyki rozpatrując antropologiczny pierwszy kontakt w kontekście cywilizacji pozaziemskich.

  Antropologia medyczna (ang. medical anthropology) bada społeczne i kulturowe aspekty zdrowia, choroby i medycyny. Uważana jest za subdyscyplinę antropologii kulturowej lub za interdyscyplinę tworzącą pomost między antropologią kulturową i medycyną, a także antropologią kulturową i antropologią fizyczną. Jest silnie związana z socjologią medycyny.

  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  ASPEKTY - międzynarodowy festiwal filmowy odbywający się co roku w listopadzie w Toruniu. Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja filmów dokumentalnych o tematyce antropologicznej oraz promocja dziedziny jaką jest antropologia wizualna. Antropologia sportu - dział antropologii badająca zagadnienie sportu jako fenomenu kulturowego. Główne obiekty badań to:

  Ks. Tomasz Paweł Stępień (ur. 25 grudnia 1969 w Warszawie) – filozof, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajmuje się starożytną i średniowieczną filozofią Boga, antropologią filozoficzną i angelologią. Podejmuje też tematykę związaną z Bożą Opatrznością. Maite Carranza (urodzona w 1958 roku w Barcelonie) - jest znaną hiszpańską pisarką i scenarzystką. Z wykształcenia antropolog, pisze nie tylko książki dla dzieci i młodzieży, ale także scenariusze telewizyjne, wykłada również scenopisarstwo oraz literaturę na kilku prestiżowych uniwersytetach.

  Dodano: 20.09.2010. 00:19  


  Najnowsze