• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O diecie - niedocenianej metodzie leczenia nadciśnienia tętniczego

  14.06.2010. 20:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW zaprasza na wykład  dr inż. Danuty Gajewskiej ,,Dieta - niedoceniana metoda leczenia nadciśnienia tętniczego". Spotkanie odbędzie się 16 czerwca.

  W Polsce na nadciśnienie tętnicze cierpi blisko 8 mln osób.  ,,W leczeniu nadciśnienia tętniczego, oprócz zażywania leków, warto zastosować terapię niefarmakologiczną - przede wszystkim właściwą dietę. Jest to bezpieczna, choć niedoceniana metoda leczenia tego schorzenia. Zaleca się ją osobom z nadciśnieniem łagodnym i niepowikłanym. U chorych z nadciśnieniem bardziej zaawansowanym warto ją stosować jako metodę wspomagającą leczenie farmakologiczne" - mówi dr inż. Danuta Gajewska z Katedry Dietetyki SGGW.

  Jak zauważa dr inż. Gajewska, powszechnie wiadomo, że modyfikacje dietetyczne zalecane przy nadciśnieniu tętniczym, polegają głównie na ograniczeniu spożycia sodu (soli) i zwiększeniu spożycia potasu. ,,Tymczasem, doniesienia naukowe z ostatnich kilku lat wskazują również na korzystną rolę wapnia i magnezu. W diecie hipotensyjnej warto ograniczać spożycie tłuszczu, zwłaszcza nasyconych kwasów tłuszczowych, ale trzeba także zadbać o odpowiedni poziom kwasów nienasyconych oraz błonnika pokarmowego" - dodaje.

  Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.15 w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159 C, na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (zielony budynek, nr 32), w Auli II.

  Więcej informacji na stronie  http://wszechnica_zywieniowa.sggw.pl/     ESZ

  PAP -  Nauka w Polsce

  bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, PTNT – stowarzyszenie medyczne zajmujące się problemami dotyczącymi patofizjologii, rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także upowszechnianiem wiedzy na ten temat i przeprowadzaniem szkoleń. Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka. Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku.

  Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension, ESH) – europejska organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie naczyniowonerkowe (NNN, ang. renovascular hypertension) – nadciśnienie tętnicze spowodowane przez niedokrwienie nerki i nadmierną aktywację układu RAA. Jest najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego wtórnego o potencjalnie odwracalnej przyczynie, odpowiadając za około 1-2% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego.

  Choroba nadciśnieniowa: Choroba nadciśnieniowa to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze), które wywołuje szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym, a także w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg i więcej. Andrzej Januszewicz (ur. 19 kwietnia 1957) – prof. dr hab. med., polski internista, specjalista w zakresie hipertensjologii, od 2000 kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Członek Polskiej Akademii Nauk, były prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

  Hipertensjologia - dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalność medyczna została wprowadzona w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych albo pediatrii. Czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata. Kaptopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany w nadciśnieniu tętniczym, zastoinowej niewydolności krążenia, po zawale mięśnia sercowego, niekiedy w zespole Barttera, także w diagnostyce naczyniowonerkowego nadciśnienia tętniczego.

  Nadciśnienie złośliwe (łac. hypertonia maligna, ang. malignant hypertension) – ciężka postać nadciśnienia tętniczego przebiegająca z wysokimi wartościami ciśnienia (zazwyczaj 120-140 mmHg rozkurczowego), uszkodzeniem małych naczyń w siatkówce i ostrą, szybko postępującą niewydolnością nerek i serca, a także innych narządów.

  Lerkanidypina: Lerkanidypina (C 08 CA) – antagonista wapnia z grupy dihydropirydyny, stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego. W badaniach lerkanidypina wykazała wysoką skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego i neutralność metaboliczną, dzięki czemu charakteryzuje się ona mniejszą ilością działań ubocznych (obrzęki kończyn dolnych, bóle głowy, uderzenia gorąca) w porównaniu do innych leków z tej grupy terapeutycznej (amlodypina, lacydypina).

  Aliskiren – organiczny związek chemiczny, lek zarejestrowany w 2007 roku przez FDA do leczenia nadciśnienia tętniczego będący niskocząsteczkowym inhibitorem reniny. Klasyfikacja Keitha-Wagenera-Barkera – klasyfikacja stosowana do oceny zmian na dnie oka w przebiegu nadciśnienia tętniczego. W klasyfikacji tej wyróżnia się cztery okresy zmian naczyniowych:

  Efekt białego fartucha – reakcja pacjenta w obecności personelu medycznego związana z nagłym wzrostem ciśnienia krwi. Obserwowana w przypadkach nadciśnienia tętniczego, w okresie ciąży, w cukrzycy II typu.

  Dodano: 14.06.2010. 20:18  


  Najnowsze