• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O dnie Bałtyku w Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki

  21.01.2010. 01:19
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Czym charakteryzuje się dno południowego Bałtyku i co mu zagraża ze strony działalności człowieka - m.in. tego dowiedzą się goście XLIV Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Spotkanie odbędzie się 28 stycznia w Sopocie.

  Wykład pt. "Czy dno Bałtyku jest pod kontrolą?" wygłosi dr hab. Andrzej Orłowski, profesor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.

  Jak zapowiada pomysłodawca Bałtyckiego Festiwalu Nauki, dr Tadeusz Zaleski, słuchacze poznają charakterystykę dna południowego Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z działalnością człowieka i zmienności klimatycznej. Przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych metodami hydroakustycznymi, pozwalającymi na kontrolowanie zmienności dna Bałtyku. Uczestnicy spotkania wysłuchają też komentarza, analizującego różne scenariusze, związane z wpływem omówionych czynników.
  Prowadzący spotkanie dr hab. Andrzej Jerzy Orłowski ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Systematycznie prowadził pomiary akustyczne dna morskiego według oryginalnej własnej metody. Stała się ona tematem rozprawy doktorskiej przeprowadzonej Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1981). Rozwiązanie zostało opatentowane, a metoda ta do dziś jest stosowana w większości systemów profesjonalnych (m.in. w systemie RoxAnn).

  W roku 1989 naukowiec zakończył przewód habilitacyjny na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie. W latach 1990/91 docent Orłowski objął stanowisko eksperta FAO w Projekcie UNESCO w Adenie w Republice Jemenu. Po powrocie do kraju współuczestniczył w instalacji i uruchamianiu systemu hydroakustycznego na nowym statku badawczym MIR-u r/v "Baltica" oraz w badaniach tego statku w rejonie Morza Bałtyckiego.

  Prof. Orłowski jest autorem ponad 200 publikacji i patentów.

  XLIV spotkanie Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki rozpocznie się o godz. 18.00 w sopockim Hotelu Rezydent przy Placu Konstytucji 3 Maja 3. Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

  Do tej pory gośćmi kawiarni naukowej byli m.in.: prof. Michał Błażejewski i dr hab. Jan Ciechowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej, prof. Marek Latoszek z Akademii Medycznej w Gdańsku.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 2002 roku. Wydział został powołany w wyniku wydzielenia Instytutu Techniki Mikrosystemów (dawniej: Instytut Technologii Elektronowej) z Wydziału Elektroniki.
  Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A+". Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) – niepubliczna wyższa uczelnia z siedzibą w zamku suskim zwanym Małym Wawelem. Powstała w 2001 roku i prowadzi studia na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel, kanclerzem Maria Grzechynka. Wśród kadry dydaktyczno-naukowej są m.in. prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, prof. dr hab. Jan Rusek, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz (do 2011 roku, zmarł).

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 roku w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki, do tej pory pełniący funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej. Uniwersytet posiada 10 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 15 tys. studentów . Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1306. pośród wszystkich typów uczelni. Jan Tomasz Hołowiński (ur. 1 stycznia 1924 w Krośnie, zm. 6 maja 2011) – polski ekonomista, prof. dr hab., specjalista w zakresie ekonomii i prawa morskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Instytutu Morskiego w Gdańsku, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.

  Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker. Józef Chmiel (ur. 14 lutego 1926, zm. 22 sierpnia 2013 w Gdańsku) – polski architekt, profesor Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, założyciel Autorskiej Pracowni Architektonicznej "TEATR".

  Stanisław Michałowski (1915, Wilno - 1980, Gdańsk) – polski artysta malarz. W l. 1939-1944 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie u Tymona Niesiołowskiego i Kazimierza Kwiatkowskiego. W 1945 r. osiedlił się w Gdańsku. W latach 1950-1953 był pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Sopocie, gdzie prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i rysunek na Wydziale Architektury. Bóm Wakacje w Rzymie – zespół rockowy założony w Trójmieście w 1984. W 1985 wystąpił na festiwalu "Róbrege", co zostało udokumentowane na kasecie pochodzącej z festiwalu. W 1986 nagrał singla dla Tonpressu. Zakończył działalność ok. 1988 roku. Zespół jest zaliczany do kręgu Gdańskiej Sceny Alternatywnej.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  Przemysław Urbański (ur. 1925, zm. 31 maja 2008) – docent doktor inżynier, nauczyciel akademicki i wieloletni były kierownik w Katedrze Siłowni Okrętowych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej.

  Marian Soiński urodził się 3 maja 1950 r. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra w roku 1973. Następnie podjął pracę w charakterze asystenta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. W latach 1977-81 był słuchaczem stacjonarnego studium doktoranckiego w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. W roku 1979 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności Matematyczne metody techniki. Pod kierunkiem profesora Zbigniewa Matheisela w roku 1981 uzyskał stopień doktora nauk technicznych (tytuł rozprawy Zależność pomiędzy anizotropią składowej prostopadłej magnetyzacji oraz anizotropią charakterystyki magnesowania, mocy magnesowania i stratności blachy elektrotechnicznej walcowanej na zimno). Od roku 1981 jest wykładowcą na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (Instytut Elektrotechniki). Jerzy Dobrzycki (ur. 8 kwietnia 1927, zm. 1 lutego 2004) – historyk nauki, specjalizował się w dziejach astronomii, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN. Był jednym z jego twórców i pierwszym z wyboru dyrektorem (w latach 1989-1995). Od 1983 roku aktywnie działał w Towarzystwie Naukowym Warszawskim (w latach 1992-1995 jako sekretarz generalny, po 1995 roku jako sekretarz Wydziału III i członek Komisji Rewizyjnej). Był pochodzącym z wyboru członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Nauki (Académie Internationale d’Histoire des Sciences), Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki (International Union of the History and Philosophy of Science) oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej (International Astronomical Union). Jako członek komitetów redakcyjnych „Studi Galileani” (Castel Gandolfo) i „Journal for the History of Astronomy” (Cambridge) przyczynił się do trwałej obecności polskich badań z zakresu historii nauki w kręgu zachodnioeuropejskim. Przez wiele lat (1976-1997) wykładał historię nauki w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem licznych komitetów naukowych: Komitetu Historii Nauki i Techniki, Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej, następnie Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Komitetu Astronomii, a także rad naukowych: Instytutu Historii Nauki, Archiwum i Muzeum Ziemi PAN.

  CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej.

  Dodano: 21.01.2010. 01:19  


  Najnowsze