• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O dynamicznej Ziemi w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie

  28.10.2010. 21:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Dynamiczna Ziemia: zrozumieć aby przetrwać" - to tytuł otwartego wykładu, który 9 listopada w Centrum Badań Kosmicznych PAN wygłosi prof. Marek Lewandowski, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

  Będzie to pierwszy po letniej przerwie wykład organizowany w ramach konwersatorium uruchomionego w tym roku przez Centrum Badań Ziemi i Planet - GeoPlanet. Jest ono adresowane do pracowników i doktorantów instytutów GeoPlanet, a także studentów i wszystkich zainteresowanych badaniami Ziemi i kosmosu.

  Centrum GeoPlanet powstało wiosną 2009 roku, a utworzyły je cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk - Instytut Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN oraz Instytut Oceanologii PAN. Jednym z zadań Centrum jest działalność edukacyjna i popularyzatorska.

  Cykliczne, różnotematyczne wykłady otwarte prowadzone przez specjalistów z PAN oraz zaproszonych gości z innych ośrodków naukowych będą się odbywać raz w miesiącu. Początek najbliższego spotkania o godz. 16.30.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (Instytut Geofizyki PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.
  Jest członkiem Centrum Badań Ziemi i Planet – GeoPlanet.
  GeoPlanet (Centrum Badań Ziemi i Planet) – konsorcjum naukowe powołane w celu integracji badań związanych z Ziemią prowadzonych na terenie Polski. Dalsza tematyka działań ma dotyczyć również innych planet. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytutów Polskiej Akademii Nauk Studia Copernicana – seria powołana do życia w 1970 roku w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (obecnie: Instytut Historii Nauki PAN) w Warszawie; od tomu 42. jej współwydawcą jest Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską. Jan Hanasz (ur. 29 lipca 1934 w Toruniu) – polski astronom, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN w Toruniu. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych organizacji astronomicznych. Były pracownik Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk (PAN) i kierownik Pracowni Astrofizyki. Opozycjonista w czasach PRL.

  Centrum Badań Kosmicznych PAN – instytut badawczy III Wydziału Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18 A w Warszawie. Powołany został decyzją Prezydium PAN 29 września 1976 roku, a działalność rozpoczął 1 kwietnia 1977 roku. W 2010 zatrudniał 180 osób, w tym 13 Profesorów i 15 profesorów nadzwyczajnych różnych specjalności, bardzo często technicznych. Od 1991 roku współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Moskiewski Instytut Badań Mózgu W. I. Lenina (ros. Институт Мозга) powstał decyzją Rady Komisarzy Ludowych 13 listopada 1928 roku. Instytut istnieje do dziś, od 1950 roku jako instytut Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Status instytutu definiował go jako "instytut badań naukowych [...] ze wszystkimi prawami i przywilejami najwyższych naukowych instytucji Związku Radzieckiego". Pierwszym dyrektorem Instytutu został niemiecki neurobiolog Oskar Vogt. Obecnie nosi nazwę Instytut Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk.

  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Instytut Energii Atomowej POLATOM – instytut badawczy działający w latach 1982 – 2011 znajdujący się w ośrodku badawczym w Otwocku-Świerku. Od 2011 działa w nowej formie organizacyjnej jako część Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

  Weneda Dobaczewska z domu Rudzińska (ur. 1 września 1926 w Wilnie, zm. 22 czerwca 2007) – pionierka geodezji satelitarnej w Polsce, była Przewodnicząca Komisji Geodezji Satelitarnej KBKiS PAN, oraz wieloletni kierownik Zakładu Geodezji Planetarnej Instytutu Geofizyki, a następnie Centrum Badań Kosmicznych PAN. Członek i Sekretarz Naukowy, Komitetu Geodezji PAN oraz Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

  Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN – studium doktoranckie utworzone w 2003 przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Centrum Badań Ekologicznych PAN oraz Instytut Paleobiologii PAN, kształcące w dyscyplinach: zoologia, ekologia i paleobiologia.

  Główną instytucją naukową w Wietnamie jest Unia Towarzystw Naukowych i Technologicznych Wietnamu w Hanoi (założona w 1983), która pełni funkcję akademii nauk i jest organem doradczym rządu. Organem rządowym ds. nauki jest Komitet Rady Ministrów do spraw Nauki, któremu podlega Narodowe Centrum Badań Naukowych Wietnamu, obejmujące 12 instytutów badawczych z zakresu nauk ścisłych oraz instytut badań atomowych. Poszczególnym ministerstwom i departamentom podlegają 72 instytuty, prowadzące badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe. W Wietnamie działają 4 uniwersytety: w Hanoi (założony w 1956, kształcący 31 tys. studentów - 2003), w Cần Thơ (założony w 1966, kształcący 14 tys. studentów - 2003) i w Ho Chi Minh (założony w 1977, kształcący 8 tys. studentów - 2003). Ponadto są 2 politechniki: w Hanoi (założona w 1966, kształcąca 14 tys. studentów - 2003) i w Ho Chi Minh (założona w 1962, kształcąca 16,6 tys. studentów - 2003) oraz 40 wyższych szkół zawodowych - technicznych, medycznych, ekonomicznych i innych. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa – naukowo-badawczy instytut Oddziału informatyki Narodowej akademii nauk Ukrainy. Tomasz Ganicz (ur. 27 sierpnia 1966) – polski chemik, specjalizujący się w chemii organometalicznej, zwłaszcza w polimerach ciekłokrystalicznych oraz krzemoorganicznych, pracownik Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk.

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Dodano: 28.10.2010. 21:04  


  Najnowsze