• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O ewolucjonizmie biologicznym u oo. franciszkanów

  04.11.2009. 14:57
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Cykl seminariów "Filozoficzne podstawy paradygmatu ewolucyjnego" rozpocznie się 6 listopada u oo. franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Pierwsze spotkanie pt. "Wprowadzenie do ewolucjonizmu biologicznego" poprowadzą: dr Marek Kaczmarzyk, dr Bogdan Ogrodnik i o. dr Kleofas Gródek.

  Seminaria organizuje Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada Sekcja Filozofii Przyrody oraz Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych.
  Jak informują organizatorzy, uczestnicy najbliższego spotkania będą się koncentrować na ewolucjonizmie obecnym w naukach biologicznych i w fizyce kwantowej. Do fizyki kwantowej ewolucjonizm wprowadziły prace prof. Wojciecha Żurka - tegorocznego laureata nagrody im. Mariana Smoluchowskiego, w których bada on możliwość wyjaśnienia zagadki pochodzenia świata klasycznego przy założeniu, że fizyka kwantowa zawiera wszystkie wystarczające do tego pojęcia i prawa.

  Dyskusja rozpocznie się o godz. 17.00 w Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach (ul. Panewnicka 76).

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Katowicach mieści się, w klasztorze oo. Franciszkanów w katowickiej dzielnicy Panewniki przy ul. Panewnickiej 76. Jest domem formacyjnym Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Sebastian Andrzej Jasiński, OFM (ur. 4 października 1953 w Bytomiu) – polski duchowny katolicki, franciszkanin, profesor doktor habilitowany biblistyki, kierownik katedry egzegezy Starego Testamentu Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Śladami Patriarchy – kwartalnik seminaryjny wydawany przez studentów Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych w Katowicach.

  Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Łodzi – seminarium duchowne Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Kościoła rzymskokatolickiego w Łodzi przy ulicy Okólnej 185. Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – neoromański kościół klasztorny w Katowicach Panewnikach z początku XX wieku, centrum pielgrzymkowe w okresie Bożego Narodzenia ze względu na budowaną rokrocznie Panewnicką Szopkę. Wraz z przyległą kalwarią miejsce kultu Męki Pańskiej. Jest kościołem parafialnym dla prowadzonej przez franciszkanów z Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach parafii.

  Wilhelm Bolesław Rogosz, OFM (ur. 9 lipca 1865 w Wierzchu, zm. 3 lutego 1939 w Panewnikach) – budowniczy Bazyliki św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP i klasztoru franciszkanów w Panewnikach, komisarz prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce w latach 1926-1929. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów ("Antonianum") – uczelnia wyznaniowa, należąca do Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych zlokalizowana przy alei Jana Kasprowicza 26 we Wrocławiu, przygotowująca kleryków na sześcioletnich studiach filozoficzno-teologicznych do pracy kapłańskiej w zakonie.

  Marian Henryk Jankowski (ur. 22 lipca 1956 w Tychach) − polski teolog, franciszkanin, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych w Katowicach w latach 1991–1998. Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach − jedna z pięciu aktualnie istniejących prowincji Zakonu Braci Mniejszych − franciszkanów − w Polsce.

  Klasztor Franciszkanów w Starych Panewnikach − dom zakonny franciszkanów wraz z kościołem pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, znajdujący się na terenie Katowic, w województwie śląskim, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

  Szkoła Seraficka − seria wydawnicza (ISSN 1898-7842), w ramach której ukazują się materiały z sympozjów organizowanych przez afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Katowicach.

  Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów (OFM) pw. św. Bonawentury w Krakowie przy parafii pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, przynależące do zakonnej Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Izydor Bernardyn Grzyśka OFM (ur. 4 kwietnia 1906 w Halembie, zm. 19 października 1973 w Katowicach) – polski franciszkanin, misjonarz ludowy, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Panewnikach, prowincjał, więzień polityczny.

  Klasztor franciszkanów w Kobylinie – klasztor franciszkanów, na terenie diecezji Kaliskiej, w województwie Wielkopolskim, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Przyklasztorny kościół jednonawowy pw. Matki Bożej przy Żłóbku. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów (OFMConv.) im. św. Maksymiliana M. Kolbe w Krakowie przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie.

  Dodano: 04.11.2009. 14:57  


  Najnowsze