• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O konflikcie interesów - konferencja w Instytucie Socjologii UMK

  25.08.2010. 04:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Korupcja, nepotyzm, klientelizm, działanie nieformalnych sieci władzy oraz lobbing to najważniejsze zagadnienia poruszane podczas odbywającej się w dniach 25 - 27 sierpnia w Toruniu konferencji  poświęconej problemom związanym z konfliktem interesów.

  Konferencje organizują Zakład Interesów Grupowych Instytutu Socjologii UMK, Podyplomowe Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Podczas konferencji wykłady gościnne wygłoszą prof. Janine Wedel z waszyngtońskiego Uniwersytetu Georga Masona i prof. Andrzej Górski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Udział w konferencji zapowiedzieli specjaliści w zakresie nauk społecznych i politycznych uniwersytetów z Brazylii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

  Uczestnicy konferencji postawią pytania odnośnie uwarunkowań powstawania konfliktów interesów w krajach byłego bloku komunistycznego oraz metod zwalczania ich negatywnych skutków. Przewidziana jest także  dyskusja na temat praktycznych metod zwalczania konfliktu interesów. Udział w niej wezmą m.in. prof. György Schöpflin, deputowany do Parlamentu Europejskiego, były wykładowca Uniwersytetu Londyńskiego, prof. Antoni Kamiński, były prezes Transparency International Polska, Grażyna Kopińska, dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji Stefana Batorego oraz Marek Kaduczak z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

  Dyskusja rozpocznie się o godz.  9.50 w sali 305 w Instytucie Socjologii UMK (Harmonijka) przy Fosie Staromiejskiej 1a.

  Więcej informacji na stronie http://www.coi.conference.umk.pl/ ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Kazimierz M. Słomczyński (ur. 10 maja 1943) – socjolog, profesor na Wydziale Socjologii Ohio State University (OSU), Columbus, Ohio (USA), profesor Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT) - programu ustanowionego przez OSU i PAN, kierownik Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, kierownik Zakładu Metodologii Socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska – polska socjolog. Specjalistka w zakresie socjologii ubóstwa, socjologii i antropologii czasu, francuskiej szkoły socjologicznej oraz socjologii kultury. Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  Izabella Anna Bukraba-Rylska (ur. 1953) – socjolog, prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego: kierownik Zakładu Socjologii Kultury Instytutu Socjologii WFiS oraz wykładowca. Głównie prace z zakresu socjologii wsi i rolnictwa. Leon Szot - prof.UKSW dr hab. polski ksiądz katolicki, kapelan wojskowy, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UKSW. Od 2009 jest kapelanem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kanclerzem kurii Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Najważniejsze publikacje : - Obecni do końca. Wyd. Bonus Liber. Warszawa 2010. - Znaczenie wsparcia społecznego w pozytywnej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem. Studium z pracy socjalnej. Wyd. KUL. Lublin 2011.

  Krzysztof Przecławski (ur. 1927 zm. 15 stycznia 2014) – polski socjolog, specjalista w zakresie socjologii turystyki i socjologii wychowania, prof. dr hab., założyciel Międzynarodowej Akademii Studiów nad Turystyką oraz wieloletni dyrektor Instytutu Turystyki. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu. Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację tych interesów.

  Włodzimierz Pańków (ur. 11 maja 1946) – socjolog, profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany, kierownik Katedry Nauk Społecznych tejże uczelni oraz docent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykładał także m.in. w Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim i w Uniwersytecie w Białymstoku. Specjalizuje się w socjologii gospodarczej, instytucjonalnej oraz socjologii organizacji. Opublikował kilkaset prac (artykuły, rozdziały w książkach, raporty badawcze, referaty) w wielu językach.

  Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

  Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) - prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 240 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku. Barbara Wiśniewska-Paź (ur. 1970) - dr hab., pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych, artykułów oraz książek.

  Przemysław Wójcik (ur. 1931, zm. 18 stycznia 2008) – polski autor publikacji poświęconych socjologii elit władzy oraz problemom polityki społecznej, profesor zwyczajny doktor habilitowany, profesor UW, wieloletni wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, działacz ZHP, organizator życia społecznego młodzieży akademickiej. Mirosław Piotr Maj (ur. 31 maja 1969 w Warszawie) – polski ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego, ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wieloletni kierownik CERT Polska, fundator i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz współzałożyciel i wiceprezes zarządu ComCERT S.A., wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.

  Jolanta Bryła – polska prof. nadzw. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Ameryce Północnej w Centrum Studiów nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową UAM. Aktualnie wykłada międzynarodowe stosunki polityczne oraz negocjacje międzynarodowe. Tadeusz Antoni Gadacz (ur. 22 października 1955 w Krakowie) – polski filozof i religioznawca, były pijar, prof. dr hab., prof. Collegium Civitas, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Redaktor Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN.

  Dodano: 25.08.2010. 04:34  


  Najnowsze