• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O nowych trendach w obrazowaniu medycznym

  07.11.2008. 22:58
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Konferencja Obrazowanie medyczne - najnowsze trendy w technologii i polskim prawodawstwie, która odbędzie się 20 listopada br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ma na celu uświadomienie praktykom medycyny korzyści z użycia najnowszych rozwiązań teleinformatycznych. Spotkanie jest skierowane do radiologów oraz przedstawicieli firm zajmujących się sprzedażą i integracją rozwiązań medycyny cyfrowej. Uczestnicy, oprócz szansy na wymianę poglądów z wybitnymi postaciami polskiej radiologii, wezmą udział w europejskiej premierze monitora medycznego Barco.

  Oprócz pokazu możliwości najnowszych monitorów medycznych w radiologii i diagnostyce obrazowej firm Barco oraz NEC Display Solutions, uczestnicy spotkania będą mieli okazję dowiedzieć się o trudnościach prawnych w rozwoju radiografii cyfrowej w Polsce. Dla wszystkich obecnych, konferencja będzie okazją do wymiany poglądów z wybitnymi postaciami polskiej radiologii, m.in. z prof. Olgierdem Rowińskim, Konsultantem Krajowym ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

  "Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką obrazowania medycznego, zarówno lekarzy radiologów, jak i przedstawicieli firm oraz mediów medycznych", - powiedział Adam Koźbiał, menadżer ds. medycyny cyfrowej w Veracomp SA, jednego z organizatorów konferencji. "Korzyści z przejścia na radiologię cyfrową są oczywiste - zwiększa się dokładność i szybkość diagnostyki radiologicznej oraz komfort pracy radiologów. Nieporównywalnie większe jest także bezpieczeństwo i wygoda pacjentów. Zyskują wszyscy, dlatego okazji na podkreślanie atutów cyfrowej radiologii nigdy za wiele".

  Konferencja jest bezpłatna, a warunkiem obecności jest rejestracja na stronie konferencji. Udział w spotkaniu odpowiada uzyskaniu 3 punktów edukacyjnych.

  Spotkanie rozpocznie się 20 listopada 2008 r. o godzinie 9.30 w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Ks. Trojdena 2a w Warszawie.

  Organizatorami konferencji są: II Zakład Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Pracownia MR Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego CZT BIM, specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT Veracomp SA, oraz wiodący na świecie producenci monitorów medycznych Barco i NEC Display Solutions.

  Głównym patronem medialnym jest Openmedica.pl, pozostałymi zaś Medicina Futura, PrawoiMedycyna.pl, Servis.pl, oraz Wydawnictwo Termedia.

  zobacz także:

  program konferencji - Servis.pl
  Oficjalny serwis konferencji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Diagnostyka obrazowa (obrazowanie medyczne, obrazowanie radiologiczne) – dział diagnostyki medycznej zajmujący się obrazowaniem zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim za pomocą różnego rodzaju oddziaływań fizycznych. Znajduje się ona na pograniczu radiologii oraz medycyny nuklearnej. Teleradiologia (radiologia na odległość) wchodzi w skład telemedycyny – jest to najnowsza forma radiologii. Łączy w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny, a w szczególności radiologii. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Muzeum Uniwersytetu Medycznego – dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (w skrócie MuzeUM Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia lub MuzeUM, inna nazwa – Muzeum Historii Medycyny UM) – muzeum w Łodzi poświęcone historii medycyny i Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia oraz polskiego szkolnictwa wojskowo-medycznego. Funkcjonuje przy Zakładzie Historii Nauk i Medycyny Wojskowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wojciech Tomasz Chruścielewski (ur. ?, zm. 2008) – polski fizyk, specjalista w dziedzinie radiologii i ochrony środowiska pracy. Kierownik Laboratorium Wzorców Wtórnych w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi. Sekretarz Zespołu ds. implementowania Dyrektywy 97/43/Euroatom w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych.

  Technik elektroradiologii - osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii (wykorzystujących promieniowanie X, promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki), diagnostyki elektromedycznej (np. odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych. Rejestracja – proces przenoszenia kilku zbiorów danych do jednego układu współrzędnych. Wykorzystywana w obrazowaniu medycznym, computer vision, automatycznym wykrywaniu celu w systemach wojskowych, przetwarzaniu i analizie danych i obrazów z satelitów. Rejestracja jest konieczna aby porównać lub połączyć dane otrzymane w różny sposób (np. w dwóch różnych modalnościach obrazowania medycznego, np. CT i PET).

  Termedia – wydawnictwo medyczne zajmujące się publikacją czasopism i książek o charakterze naukowym i edukacyjno-poglądowym dla środowiska medycznego. Organizuje również zjazdy, kongresy i konferencje. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Marek Antoni Pertkiewicz (zm. 5 grudnia 2013) – polski lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny, twórca polskiej szkoły żywienia pozajelitowego, oganizator i wieloletni kierownik Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

  DICOM, Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie) - norma opracowana przez ACR/NEMA (American College of Radiology / National Electrical Manufacturers Association) dla potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie. DICOM znajduje zastosowanie głównie w przetwarzaniu obrazów tomografii komputerowej (TK/CT), tomografii rezonansu magnetycznego (MRI), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA), cyfrowej radiografii konwencjonalnej (CR), radiografii cyfrowej (DR) oraz wszystkich wykorzystujących technologie cyfrowe badań o wysokiej rozdzielczości obrazu. Dane w formacie DICOM mają dużą objętość, wymagają specjalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego a także łączy o wysokiej przepustowości, za to pozwalają zachować wysoką jakość obrazu. Stosowanie normy DICOM umożliwia m.in. funkcjonowanie teleradiologii.

  Marek Leszek Kowalski (ur. 30 czerwca 1952 roku w Tomaszowie Mazowieckim) - polski lekarz-naukowiec, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii oraz Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii, dyrektor Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Dodano: 07.11.2008. 22:58  


  Najnowsze