• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O osobowości psychotycznej na konferencji w Warszawie

  10.02.2010. 11:52
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Badania dotyczące rozumienia osób z zaburzeniami z pogranicza psychotyczności przedstawią eksperci podczas konferencji "Osobowość psychotyczna naszych czasów". Spotkanie 13 lutego w Warszawie organizuje Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii we współpracy z Katedrą Psychologii Rehabilitacyjnej i Zdrowia Wydziału Psychologii UW.

  Konferencja odbędzie się w ramach XIX Dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.

  Jak zapowiadają organizatorzy, w spotkaniu wezmą udział m.in. prof. Irena Namysłowska, prof. Małgorzata Kossut, prof. Ewa Pisula, dr Włodzimierz Szyszkowski, dr Małgorzata Szmalec i dr Sławomir Murawiec oraz specjalistka z dziedziny teorii psychozy i pracy klinicznej z tym zaburzeniem - Liliane Abensour z Paryża. Jej książka "La tentation psychotique" z 2008 r. cieszy się ogólnym światowym powodzeniem i była przedmiotem dyskusji na ubiegłorocznym Międzynarodowym Kongresie Psychoanalitycznym w Chicago. Książka stanowi prezentację teoretycznej myśli autorki oraz jej doświadczeń z pracy klinicznej.

  Konferencja odbędzie się w sali balowej w pałacu Tyszkiewiczów - Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32).

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) - założony został w celu łączenia pracy psychoanalityków i terapeutów. Stowarzyszenie IPP formalnie założone w 1990 roku w Warszawie, zrzeszone jest w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP). Placówka prowadzi podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej. Katarzyna Walewska (ur. 27 stycznia 1949 we Wrocławiu) – polska psychoanalityk, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii UW, założycielka w 1991 roku i wieloletni prezes Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Teresa Nella Rzepa (ur. 1952) – profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Instytut Psychologii) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie; doktor habilitowany, psycholog, specjalizująca się w historii psychologii, psychologii klinicznej, psychologii organizacji i zarządzania oraz psychologii pracy.

  Strukturalizacja relacji pracy z podopiecznym – podczas pracy z podopiecznym stosuje się strukturyzacje pracy, polegającą na ustaleniu częstotliwości i długości trwania spotkań, ogólnego planu dotyczącego czasu trwania pracy nad problemem, wskazanie miejsca spotkań. Przy ustalaniu klient powinien mieć duży wpływ na to gdzie każde kolejne spotkanie się odbędzie. Jan Tylka (ur. 1940) - dr hab., profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości, kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej i Socjoterapii w Instytucie Kardiologii w Aninie. Przewodniczący Krajowego Zespołu Specjalistów ds. Psychologii Klinicznej.

  Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną, jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji. Janina Elżbieta Karney – polski psycholog i pedagog, profesor doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie psychologii i pedagogiki pracy oraz psychologii klinicznej, trener w szkoleniach kadry kierowniczej.

  Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Polska Federacja Psychoterapii (PFP) to zrzeszenie mające na celu m.in. uregulowanie standardów szkolenia i wykonywania zawodu psychoterapeuty, poprzez opracowanie odpowiedniej ustawy, upowszechnienie w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii, promocję psychoterapii wszystkich modalności. Federacja współpracuje też z European Association for Psychotherapy, której przewodniczący prof. Alfred Pritz był gościem I kongresu PFP.

  Pałac Tyszkiewiczów (zwany czasem pałacem Tyszkiewiczów-Potockich) – gmach, obecnie użyteczności publicznej, znajdujący się przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie. Ewa Agnieszka Pisula (ur. 14 grudnia 1964) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej. Zajmuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, szczególnie autystycznym spektrum zaburzeń, psychologiczną sytuacją rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz stresem i radzeniem sobie ze stresem u dzieci i młodzieży.

  Beata Pastwa-Wojciechowska (ur. 1965) – polski psycholog, jej specjalności to psychologia kliniczna, sądowa i penitencjarna. Od 2008 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest profesorem UG, kierownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Współpracowała z Sam Houston State University College of Criminal Justice. W sferze jej zainteresowań naukowych leżą metodologiczne, etyczne i kliniczne aspekty opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach karnych, psychologia zaburzeń osobowości, psychologia zdrowia i kliniczna: norma vs. patologia, a także zaburzenia rozwoju psychoseksualnego osób z zaburzeniami osobowości.

  Dodano: 10.02.2010. 11:52  


  Najnowsze