• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O pedagogicznych aspektach sztuki cyrkowej na konferencji w Lublinie

  16.06.2010. 12:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Od inspiracji do fascynacji. Psychologiczne i pedagogiczne wymiary sztuki cyrkowej" to temat konferencji, którą 19 czerwca organizuje w Lublinie Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz firma INSPI.

  Spotkanie będzie poświęcone pedagogice cyrku - efektywnej metodzie edukacyjno-terapeutycznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

  Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat wymiaru społeczno-kulturalnego pedagogiki cyrku oraz pedagogicznych i psychologicznych korzyściach pedagogiki cyrku. Przedstawią m.in. początki pedagogiki cyrku w Polsce, pedagogikę cyrku jako alternatywną metodę pracy z osobami niepełnosprawnymi i zastosowanie sztuki cyrkowej w pracy wychowawczej.

  Spotkaniu będą towarzyszyć warsztaty metodyczne.

  Więcej informacji na temat imprezy stronie: www.kul.pl

  Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiej Jana Pawła II. ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. Wydział Pedagogiki i Psychologii – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Zlążkiem do jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Wydział jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później. Obecnie w jego skład wchodzą dwa instytuty: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii, skupiające kilkanaście katedr i zakładów. Wydział kształci studentów na kierunkach pedagogika (w specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika zdrowia, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach niestacjonarnych II stopnia) i psychologia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne jednolite magisterskie w profilach zawodowych: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia). Defektologia – subdyscyplina pedagogiki, ściśle pedagogiki terapeutycznej (leczniczej), jednym z działów pedagogiki rewalidacyjnej, będącej częścią pedagogiki specjalnej.

  Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Powstał w roku 2008 w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko, wywodzącego się z Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego, założonego w 1988 roku. Pedagogika ogólna - nauka teoretyczna będąca podstawą tworzenia się tzw. subdyscyplin pedagogicznych. O tyle o ile subdyscypliny pedagogiczne mają raczej charakter stosowany, o tyle pedagogika ogólna ma charakter nauki teoretycznej (czy też podstawowej). Jest to jakby podstawowy system pojęć i twierdzeń, wspólny dla wszystkich nauk pedagogicznych. Różni teoretycy mają na ten temat różne zdania.

  Małgorzata Kitowska-Łysiak (ur. 28 grudnia 1953 w Stalowej Woli, zm. 17 października 2012 w Lublinie) - polski historyk sztuki, teoretyk i krytyk sztuki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie kierowała Katedrą Historii Sztuki Współczesnej, wybitna znawczyni twórczości Brunona Schulza oraz powojennego malarstwa figuratywnego. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie. Redaktorka serii wydawniczej Sztuka Nowa (TN KUL), zainicjowała badania nad Grupą Zamek. Zawodoznawstwo (inaczej wiedza o zawodach) – jedno z podstawowych pojęć pedagogiki pracy, jest też dziedziną socjologii pracy.

  Ernst Meumann (1862-1915) - niemiecki psycholog i pedagog. Pionier badań nad procesami uczenia się i nauczania. Jeden z twórców pedagogiki eksperymentalnej oraz pedologii. Był profesorem uniwersytetów w Zurychu, Królewcu, Münster, Halle, Lipsku i Hamburgu. Autor pracy Wykłady wprowadzające do pedagogiki eksperymentalnej. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju - niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, założona w 2006 roku, działająca pod opieką naukowo-dydaktyczną Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nadzór nad działalnością dydaktyczną szkoły sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

  Jakub Lewicki - specjalista z zakresu architektury i historii sztuki, szczególnie okresu modernistycznego; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

  Janina Elżbieta Karney – polski psycholog i pedagog, profesor doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie psychologii i pedagogiki pracy oraz psychologii klinicznej, trener w szkoleniach kadry kierowniczej.

  Jan Paweł Władysław Dawid (ur. 26 czerwca 1859 w Lublinie, zm. 9 lutego 1914 w Warszawie) – pedagog, psycholog, pionier psychologii wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej w Polsce. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 8 zakładów i 1 pracownię naukową. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z modernizacją oświaty i szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku, procesami przystosowania i nieprzystosowania społecznego, poradnictwem i poradoznawstwem, teorią animacji kulturalnej, oświatą dorosłych i aktywnością, edukacją wielokulturową i międzykulturową, regionalizmem, edukacją obywatelską, dysfunkcjami rozwojowymi oraz pedagogiką opiekuńczą z terapią. Instytut oferuje studia na kierunku pedagogika o specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, edukacja dorosłych i marketing społeczny, organizacja edukacji i edukacja regionalna, pedagogika opiekuńcza z terapią, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, resocjalizacja oraz studia podyplomowe, a także studia doktoranckie.

  Saeculum Christianum - czasopismo naukowe (półrocznik) wydawane przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, poświęcone głównie problematyce historii, historii sztuki i archeologii. Carnaval Sztuk-Mistrzów – festiwal sztuki nowego cyrku i teatru odbywający się od roku 2008 w przestrzeni miejskiej Lublina.

  Lechosław Lameński (ur. 1949 w Bydgoszczy) - polski historyk sztuki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie kieruje Katedrą Historii Sztuki Nowoczesnej. Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Józef Półturzycki (ur. 1934) – polski pedagog, specjalista w zakresie dydaktyki, pedagogiki dorosłych, pedagogiki i oświaty dorosłych oraz teorii edukacji ustawicznej, prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego (UW), dziekan Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, były dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

  Janina Doroszewska (ur. 7 kwietnia 1900 w Łodzi; zm. 22 września 1979 w Warszawie) – polska pedagog. Doktor filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu pedagogiki terapeutycznej oraz kształcenia nauczycieli mających uczyć w szkołach specjalnych. Profesor Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej i profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Żona Witolda Doroszewskiego. Przemysław Paweł Grzybowski (ur. 1968 w Lubsku) – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koordynator „Międzyszkolnika” Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor książek i tłumaczeń o tematyce pedagogicznej i spirytystycznej. Opiekun Akademickiego Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Kierownik grupy wolontariuszy Stowarzyszenia "Dar Pomocy" przy Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Wykładowca języka esperanto prowadzący kursy dla początkujących metodą bezpośrednią. Od 1987 roku współpracuje ze środowiskiem twórców Domu Kultury Francuskich Esperantystów "Zamek Grésillon", a od 2009 roku uczestniczy w pracach ruchu doktorów klaunów Patcha Adamsa.

  Dodano: 16.06.2010. 12:18  


  Najnowsze