• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O psychologii sądowej i resocjalizacji na konferencji w Lublinie

  19.11.2009. 23:15
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Aktualne zagadnienia i procesy w zakresie psychologii sądowej i resocjalizacji będą tematem Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Sądowej i Resocjalizacji, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Lublinie. Spotkanie organizuje Koło Naukowe Psychologów UMCS.

  Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. na temat psychologii i psychiatrii w postępowaniu karnym, o psychologicznych aspektach przesłuchań nieletnich, psychologii zeznań, wiktymologii w opiniowaniu sądowym, profilowaniu psychologicznym, o izolacji i resocjalizacji więźniów oraz o wykorzystywaniu diagnozy w resocjalizacji.
  W sympozjum będą uczestniczyć m.in. psychologowie ze Straży Granicznej w Szczecinie oraz Warszawie, założyciele portalu opiekarownowazna.pl, psychologowie z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Tarnobrzegu, studenci z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Więcej informacji na stronie: www.knp.umcs.lublin.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych. Miasteczko akademickie w Lublinie – baza budynków uczelni oraz kompleks domów studenckich UMCS w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - część Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Został powołany w 1972 roku.

  Andrzej Rzepliński (ur. 26 listopada 1949 w Ciechanowie) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR, były dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, sędzia, a od 3 grudnia 2010 także prezes Trybunału Konstytucyjnego. Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS – drugie najstarsze prawnicze koło naukowe w Polsce i najstarsze koło naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

  Marceli Jan Klimkowski (ur. 16 stycznia 1937 w Hayange we Francji) – polski psycholog kliniczny oraz neuropsycholog, twórca polskiej szkoły neuropsychologii klinicznej w Lublinie, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, rozwijanej i kształtowanej od 1996 roku przez profesor Annę Herzyk. Uczeń Aleksandra Romanowicza Łurii, profesor UMCS i AM w Lublinie, specjalista psychologii klinicznej i neuropsychologii drugiego stopnia. Jan Tylka (ur. 1940) - dr hab., profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości, kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej i Socjoterapii w Instytucie Kardiologii w Aninie. Przewodniczący Krajowego Zespołu Specjalistów ds. Psychologii Klinicznej.

  Ławeczka Henryka Raabego, pierwszego rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, znajduje się w Lublinie na placu noszącym imię patronki Uniwersytetu, na terenie miasteczka akademickiego UMCS. Autorem rzeźby pomnikowej jest rzeźbiarz Benedykt Popek z Mazur w województwie podkarpackim. Psychologia sądowa – dział psychologii ściśle związany z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą - ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii). Istnieje też odmiana psychologii sądowej - naukowa (eksperymentalna) testująca nowe założenia psychologii, odnajdująca mechanizmy w zaistniałych już przypadkach. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest więc w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej i resocjalizacji. Psychologia sądowa obejmuje również psychologię zeznań świadków, psychologiczne orzecznictwo cywilne (ZUSowskie), postępowanie adopcyjne. Psycholog sądowy posiłkuje się także zdobyczami dziedzin pokrewnych, m.in.: kryminologii oraz kryminalistyki.

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

  Andrzej Potocki (ur. 26 lipca 1947 w Warszawie)– socjolog, teolog, dominikanin. Profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

  Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4 w Lublinie. Powstał w 1990 roku.

  Dodano: 19.11.2009. 23:15  


  Najnowsze