• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O romantycznych związkach, seksuologii i inteligencji emocjonalnej na UG

  08.07.2011. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Tworzenie związków romantycznych, seksuologia społeczna, inteligencja emocjonalna, to zagadnienia nad którymi debatują uczestnicy międzynarodowej konferencji "Powstawanie, rozwój i rozpad związków międzyludzkich". Do 9 lipca odbywa się ona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

  Współorganizatorem konferencji jest stowarzyszenie International Association for Relationship Research (IARR). Jednym z patronów medialnych serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

  "Stowarzyszenie IARR każdego roku rozpisuje konkurs na organizację dorocznej konferencji. Powierzenie organizacji tegorocznej konferencji Wydziałowi Nauk Społecznych UG, który ten konkurs wygrał, jest ogromnym wyróżnieniem" - podkreśla rzecznik UG Beata Czechowska-Derkacz.

  Jak zapowiada, warsztaty i wykłady dotyczą bardzo aktualnych tematów dotykających współczesnych międzyludzkich relacji - m.in. tworzenia się związków romantycznych, czynników sprzyjających czerpaniu większej satysfakcji z życia rodzinnego, ról płciowych i równouprawnienia, seksuologii społecznej, inteligencji emocjonalnej, empatii, a także problemów związanych z rozpadaniem się związków i kłopotów ze współczesnymi międzyludzkimi relacjami.

  W konferencji uczestniczą światowej sławy naukowcy z USA, Europy i Izraela oraz grono uznanych specjalistów z Polski, zajmujących się relacjami międzyludzkimi. "Problematyka ta jest dyskutowana w szerokiej perspektywie psychologii społecznej, psychologii rodziny, psychologii rozwojowej, psychologii różnic międzypłciowych, oraz seksuologii i - co istotne - badacze przez badaczy prezentujących różne postawy wobec tych problemów" - zapewnia rzecznik UG.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie: http://www.iarrgdansk2011.ug.edu.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). George Weinberg (ur. w 1935 r. w Nowym Jorku) – amerykański psycholog i gejowski aktywista. Wprowadził do psychologii określenie homofobia. Jego zainteresowania naukowe obejmują problemy psychologii społecznej i seksuologii, głównie związane ze społecznym postrzeganiem homoseksualizmu oraz analizą stereotypów i uprzedzeń względem mniejszości seksualnych. Ida (Idalia) Maria Kurcz (ur. 13 września 1930 w Łodzi) - psycholog, profesor zwyczajny doktor habilitowany. Od 1951 roku jest związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w Instytucie Psychologii PAN i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Również redaktor czasopism i podręczników. Współpracuje z magazynem psychologicznym Charaktery.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Edward Nęcka (ur. 5 lutego 1953) – polski psycholog, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek senatu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami psychologii ogólnej i poznawczej, m.in. problematyką inteligencji oraz uwarunkowaniami procesów twórczych.

  Transwestytyzm (eonizm, metatropizm) – polega na upodobnianiu się do osoby płci przeciwnej poprzez ubiór i zachowanie w celu osiągnięcia satysfakcji emocjonalnej (transwestytyzm podwójnej roli) bądź seksualnej (transwestytyzm fetyszystyczny). Jest przedmiotem badań seksuologii, seksuologii klinicznej, psychologii oraz psychiatrii. Na podstawie danych klinicznych można oszacować liczbę transwestytów na nie więcej niż 1% populacji mężczyzn (nie ma prawie żadnych danych dotyczących transwestytyzmu u kobiet). Tomasz Żyro (ur. 1955 w Warszawie) - profesor doktor habilitowany nauk politycznych i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej . Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał i obronił rozprawę doktorską: - Myślenie utopijne w amerykańskiej tradycji i współczesności społeczno-politycznej (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1986. W latach 1987-1989 był redaktorem PWN. W 1989 został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. W 1990 i 1991 w Committee on Social Thought (Chicago University). Od 1992 do 1995 był dyrektorem programowym fundacji - Instytut Polityczny. W 1995 konsultant dla Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.). W roku 2002 napisał i obronił rozprawę habilitacyjną:- Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 1997 adiunkt Instytutu Nauk Politycznych UW. Aktualnie jest także profesorem zwyczajnym (tytuł odebrany w dniu 9 czerwca 2010 r. z rąk pełniacego obowiązki prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (SWPS) w Warszawie.

  Syndrom celibatu (jap. sekkusu shinai shokogun, ang. Celibacy syndrome) – zjawisko społeczne dotyczące osób obu płci i przejawiające się niechęcią do zawierania bezpośrednich związków, gdzie związki te zastępowane są związkami pośrednimi (głównie przez internet) lub występuje całkowita rezygnacja z tych związków, a czas wolny, pozwalający na tworzenie tych związków przeznacza się głównie na wielogodzinne korzystanie z komputera. Ewa Lidia Nowicka-Rusek – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 1995-1998 przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

  Wiesław Łukaszewski (ur. 9 września 1940 w Poznaniu) – profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy w Sopocie i we Wrocławiu).

  SECAM - Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru) - struktura Kościoła katolickiego w Afryce, powołana do życia w r. 1969 podczas wizyty papieża Pawła VI w Ugandzie. Obejmuje krajowe Konferencje Episkopatów, dziewięć Regionalnych Związków Konferencji Episkopatów i zgromadzenia hierarchów katolickich obrządków wschodnich obecnych w Afryce. Posiada stałą Radę, składającą się z Przewodniczącego, dwóch Zastępców oraz członków z każdego z Regionalnych Związków Konferencji Episkopatów.

  Dodano: 08.07.2011. 10:19  


  Najnowsze