• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O różnorodności biologicznej na UW

  05.02.2011. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  7 lutego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Joanna Pijanowska, dziekan Wydziału opowie o różnorodności biologicznej. Wykład pt. "Różnorodność biologiczna - pradzieje, teraźniejszość, przyszłość" odbędzie się w ramach cyklicznych Spotkań z biologią XXI wieku.

  Jak zapowiada dr hab. Pijanowska, wykład będzie o tym, skąd się bierze tyle gatunków, dlaczego jest ich tyle, ile jest, ani więcej, ani mniej. Będzie też mowa o specjacji, czyli procesie powstawania gatunków oraz tempie ekstynkcji, czyli wymierania i zanikania gatunków. Nie zabraknie też informacji o współczesnych zagrożeniach i tzw. szóstej, współczesnej nam ekstynkcji, a także o tym, jaki ma w niej udział Homo sapiens.

  Obecna edycja Spotkań jest piątą z kolei. Do końca roku akademickiego pozostały jeszcze dwa wykłady o neurogenetyce i genetyce, które odbędą się w marcu i w kwietniu. Wszystkie wykłady przeznaczone są głównie dla uczniów szkół średnich i studentów oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami biologii.

  Najbliższy wykład rozpocznie się na Wydziale Biologii UW o godz. 16.00.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Wyka (Vicia L.) – rodzaj roślin zielnych należący do rodziny bobowatych. Rodzaj liczy ok. 200 gatunków występujących w większości na półkuli północnej, w strefie klimatu umiarkowanego. Należy do niego ok. 140 gatunków. Wiele gatunków to rośliny uprawne, w tym pastewne. Gatunkiem typowym jest Vicia sativa L..

  Różnorodność genetyczna – jedna z trzech form różnorodności biologicznej wyróżnianych przez IUCN. Określa, mierzony na różne sposoby, poziom zmienności genetycznej w obrębie populacji. Najczęściej jest wyrażana jako różnorodność alleliczna, czyli średnia liczba i względna częstość alleli na locus. Jest podstawowym źródłem różnorodności biologicznej.

  Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) – polska organizacja gromadząca dane przyrodnicze. Działa od 2003 w ramach międzynarodowego systemu GBIF, w którym Polska ma status członka stowarzyszonego. KSIB to sieć naukowa skupiająca większość wiodących polskich ośrodków naukowych, w tym 21 instytucji członkowskich (samodzielne instytuty naukowe oraz uczelnie) oraz współpracujące z siecią 4 instytucje i jedną organizację pozarządową. Pracami Sieci kieruje Rada Koordynacyjna. Węzeł koordynujący pracę sieci mieści się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Dorota Kozicka – dr hab. nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (pracuje jako adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki). Krytyk literacki. Publikuje w „Dekadzie Literackiej”, „Odrze”, „Przeglądzie Politycznym”, „Pamiętniku Literackim” i „Ruchu Literackim”. Pracę doktorską, której przedmiotem było podróżopisarstwo dwudziestolecia międzywojennego, pisaną pod kierunkiem prof. Marty Wyki, obroniła w 2002 roku, wydana jako książka pt. Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży.

  Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.

  Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Dodano: 05.02.2011. 12:33  


  Najnowsze