• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O stosunkach polsko-rosyjskich na kongresie w Krakowie

  04.10.2010. 00:41
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Stosunkom polsko-rosyjskim będzie poświęcony Międzynarodowy Kongres Naukowy "Polska-Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film", który odbędzie się w dniach 5-7 października na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

  Kongres jest kontynuacją projektu, którego pierwsza część odbyła się 22-24 października 2009 roku w Moskwie w ramach konferencji "Polska i Rosja. Dług pamięci i prawo do zapomnienia".

  Jak podkreślają organizatorzy, celem kongresu jest stworzenie płaszczyzny dla integracji środowisk naukowych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Do udziału w obradach zaproszono m.in. naukowców, studentów, działaczy społecznych, politycznych, dziennikarzy, nauczycieli i młodzież szkolną.

  W organizację kongresu zaangażowało się wiele instytucji naukowych z Polski i z Rosji: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej; Polskie Towarzystwo Historyczne; Rosyjski Instytut Kulturoznawstwa; Muzeum Historii Polski; Stałe Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk; Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny; Instytut Humanistyczno-Społeczny w Moskwie, Katedra UNESCO przy Wydziale Sanktpetersburskiego Instytutu Kulturoznawstwa w Moskwie.

  Więcej informacji na stronie: www.ap.krakow.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Jerzy Stanisław Gołębiowski (ur. 10 kwietnia 1943 r. w Kielcach; zm. 3 listopada 2010 r. w Krakowie) – polski profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładał historię na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Był autorem wielu naukowych prac z zakresu historii gospodarczej Polski okresu II Rzeczypospolitej.
  Akademicki Instytut Prawa (ros. Академический правовой институт (АПИ) API) – rosyjski prywatny instytut naukowy w Moskwie. Akademicki Instytut Prawa jest częścią Instytutu Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk. Powstał w 1993 roku. Katedra Ekonomii (Katedra Ekonomii Politycznej) powstała 1 października 1951 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym). W 1970 roku została przekształcona w Zakład Ekonomii w ramach Instytutu Nauk Ekonomiczno-Rolniczych, a w 1973 włączona w skład Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych. Od 1990 roku jest ponownie samodzielną jednostką naukową - początkowo na Wydziale Rolniczym, następnie od utworzenia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w 2007 roku na tymże wydziale.


  Instytut Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk (ros. Институт государства и права РАН ИГП РАН) – rosyjski instytut naukowy w Moskwie i przynależy do Rosyjskiej Akademii Nauk. Powstał w 1925 roku. Piotr Dobrowolski (ur. 26 kwietnia 1938 w Borowinie, zm. 6 sierpnia 2005 w Katowicach) - polski politolog, profesor zwyczajny dr hab. nauk politycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan tegoż wydziału, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest autorem publikacji i opracowań z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, historii Górnego Śląska. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego.

  Moskiewski Instytut Badań Mózgu W. I. Lenina (ros. Институт Мозга) powstał decyzją Rady Komisarzy Ludowych 13 listopada 1928 roku. Instytut istnieje do dziś, od 1950 roku jako instytut Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Status instytutu definiował go jako "instytut badań naukowych [...] ze wszystkimi prawami i przywilejami najwyższych naukowych instytucji Związku Radzieckiego". Pierwszym dyrektorem Instytutu został niemiecki neurobiolog Oskar Vogt. Obecnie nosi nazwę Instytut Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w zaskresie historii, nauk o polityce i filozofii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Marek Jan Wilczyński (ur. 25 września 1959) - dr hab., polski historyk, były dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

  Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Doktoraty honoris causa nadane w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Akademii Pedagogicznej i Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Adam Korzeniowski (Adam z Duckich-Korzeniowskich herbu Nałęcz; ur. 1 czerwca 1960 roku w Krośnie) – chórmistrz, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 1996–1999 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Edukacji Muzycznej AMuz, w latach 2004–2008 był dyrektorem Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, a od roku 2008 jest dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego AMuz. W grudniu 2009 roku uzyskał tyuł profesora sztuk muzycznych.

  Boris Dmitrijewicz Griekow (ros. Борис Дмитриевич Греков; ur. 21 kwietnia 1882 w Myrhorodzie k. Połtawy, zm. 9 września 1953 w Moskwie) – historyk radziecki. Studiował na uniwersytecie w Warszawie (1901-1905) i Moskwie (1905-07). Badał dzieje Rusi Kijowskiej i Rosji, zwłaszcza pod kątem ich ustrojów społecznych. W latach 1937-1953 był profesorem uniwersytetów w Moskwie i Leningradzie. Od roku 1937 dyrektor Instytutu Historii ZSRR, a w latach 1947-1951 Instytutu Słowianoznawstwa Akademii Nauk ZSRR. Odznaczony dwukrotnie Orderem św. Stanisława, Orderem św. Anny, trzykrotny laureat Nagrody Stalinowskiej. Był członkiem Akademii Nauk ZSRR, od 1947 roku także PAN oraz Bułgarskiej Akademii Nauk. Najbardziej znane prace Griekowa to: Ruś Kijowska (1939, wyd. pol. 1955), Chłopi na Rusi od czasów najdawniejszych do XVII w. (t. 1-2 1946, wyd. pol. 1953-57), był współautorem pracy Złota Orda i jej upadek (1950, wyd. pol. 1953), a także wydawcą źródeł. Joanna Schiller de Schildenfeld (ur. 8 stycznia 1957 r. w Krakowie) – historyk. Ukończyła XLXIX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Modzelewskiego (obecnie Johanna Wolfganga Goethego) w Warszawie. W latach 1975-1979 studiowała w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po stażu w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, od 1980 r. pracuje w Instytucie Historii Nauki PAN – od 2003 r. jako kierownik Sekcji Dziejów Oświaty; od 2008 r. na stanowisku docenta. Od 2002 r. wykłada w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydziale Nauk Pedagogicznych – od 2009 r. na stanowisku profesora. Jest członkiem-założycielem Towarzystwa Historii Edukacji; członkiem Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN–RAN; Komisji Badań nad Historią Syberii; od 2007 r., jest członkiem Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, od 2009 r. jej sekretarzem. Redaktor naczelna „Rozpraw z Dziejów Oświaty, członek komitetu redakcyjnego Monografii z Dziejów Oświaty. Zajmuje się historią oświaty XIX w. – szkolnictwem średnim i wyższym w Królestwie Polskim i w Rosji.

  Inessa Jażborowska (ros. Инесса Сергеевна Яжборовская, ur. 21 lutego 1931 w Moskwie) – współczesny rosyjski historyk, doktor nauk historycznych, profesor Instytutu Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Kazimierz Urban (ur. w 1946 w Bieździedzy - zm. w 2007 r. w Krakowie) - polski politolog, religioznawca, specjalista w zakresie stosunków wyznaniowych i narodowościowych, profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1970 r. został zatrudniony w Katedrze Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat w zakresie nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (1980 r.). Habilitował się na Wydziale Nauk Historycznych Uniwerystetu Wrocławskiego na podstawie dorobku oraz rozprawy pt. Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970 (z zagadnień stabilizacji życia kościelnego). Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego był kierownikiem Katedry Nauk Politycznych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych krakowskiej AE. Został pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

  Gieorgij Wasiljewicz Nikolski (ros. Георгий Васильевич Никольский; ur. 6 maja 1910 w Moskwie, zm. 2 lutego 1977 tamże) – rosyjski zoolog, ichtiolog i ilustrator, profesor Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie, członek korespondent Akademii Nauk ZSRR. Od 1932 roku pracował na Uniwersytecie Moskiewskim, gdzie od 1940 był profesorem, a od 1941 szefem wydziału ichtiologii. W 1956 został kierownikiem laboratorium w Instytucie Morfologii i Ekologii Ewolucyjnej im. Siewiercowa w Akademii Nauk ZSRR (obecnie Instytut Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk). Michał Śliwa (ur. 8 stycznia 1946 w Starej Wsi) – polski politolog i historyk, profesor nauk politycznych, rektor Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1999–2005, od 2008).

  Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (ros. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)) to rosyjska uczelnia państwowa kształcąca kadry dla administracji publicznej. Akademia ma siedzibę w Moskwie. Powstała 20 września 2010 z połączenia założonej w 1977 Akademii Gospodarki Narodowej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej (ros. Академиия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ)) i Rosyjskiej Akademii Służby Cywilnej (Państwowej) przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (ros. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Rossijskaja akadiemija gosudarstwiennoj służby pri Priezdientie Rossijskoj Fiedieracyi). Ta ostatnia pod swoją nazwą działała od 6 czerwca 1994 a została pierwotnie powołana do życia dnia 2 sierpnia 1946 jako Akademia Nauk Społecznych przy KC KPZR [wówczas WKP(b)] (Академиия общественных наук при ЦК КПСС). W latach 1991-1994 nosiła nazwę Rosyjska Akademia Zarządzania (Российская академия управления). W Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR podstawowe studia dla pracowników aparatu partyjno-państwowego trwały 3 lata. Prowadzono je w następujących głównych specjalnościach: filozofia, ekonomia polityczna, historia KPZR, historia społeczeństwa radzieckiego, historia międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego, teoria literatury i sztuki. W 1964 przy Akademii powołano Insytut Ateizmu Naukowego.

  Dodano: 04.10.2010. 00:41  


  Najnowsze