• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obrazy życia mieszkańców XIX-wiecznej Warszawy na Krakowskim Przedmieściu

  15.08.2011. 09:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Sceny z życia codziennego stolicy schyłku XIX w. będzie można obejrzeć podczas wystawy "Warszawa w ilustracjach prasowych 1870-1898". Będzie ona dostępna do zwiedzania od poniedziałku w Galerii Plenerowej na Krakowskim Przedmieściu


  Na wystawę składają się 23 plansze ze skanami 46 rycin, pochodzących z warszawskiej prasy końca stulecia.

  "Chcieliśmy pokazać Warszawę okresu ostatnich trzech dekad XIX wieku, kiedy stawała się nowoczesnym miastem. Ramy czasowe pochodzą zaś od dat powstania najstarszej i najnowszej ryciny, do których dotarłyśmy" - powiedziała PAP Magdalena Pęzińska z Archiwum Urzędu m. st. Warszawy, która wspólnie z Ewą Moskwą przygotowała wystawę.

  Grafiki pochodzą z prasy, która w tamtym czasie ukazywała się w Warszawie. Były to m.in. "Tygodnik Ilustrowany", "Słowo", czy "Kłosy". Autorami rycin byli znani malarze i graficy tamtych czasów, jak np. Julian Fałat, Józef Pankiewicz, Maksymilian Gierymski czy bracia Henryk i Ksawery Pillati. "Chcieliśmy zaakcentować piękno tamtych obrazów, oraz przypomnieć współczesnym mieszkańcom postaci ich twórców - wybitnych, a dziś nieco zapomnianych artystów" - dodaje Pęzińska.

  Na rycinach, zwiedzający będą mogli przyjrzeć się życiu miasta i jego mieszkańców, oraz przemianom jakie dokonywały się wtedy w Warszawie. Zwiedzający zobaczą więc np. bal w sali ratusza, renowację kolumny Zygmunta, oraz roboty kanalizacyjne na ulicy Marszałkowskiej.

  "To był czas dynamicznego rozwoju stolicy. W roku 1875, prezydentem Warszawy został rosyjski generał, Sokrates Starynkiewicz, który rozpoczął zakrojony na szeroką skalę program modernizacji miasta. Rozwijała sie kolej żelazna i żegluga na Wiśle. Przede wszystkim jednak, Starynkiewicz doprowadził do stworzenia sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w mieście. Była to wielka kosztowna inwestycja i mieszkańcy nierzadko szydzili z niej, stąd na wystawie będą też rysunki satyryczne" - mówią organizatorzy.

  Według organizatorów, na zaprezentowanych grafikach będzie można zobaczyć "dwa oblicza miasta" - z jednej strony modernizowanej na wzór europejski metropolii, a z drugiej - miasta często jeszcze nieróżniącego się bardzo od wsi. Dlatego na zgromadzonych na wystawie grafikach przedstawione będą np. żniwa na terenie dzisiejszego Rakowca, czy owce, pasące się na dzisiejszej ulicy Czerniakowskiej.

  Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia.

  PAP - Nauka w Polsce

  maz/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Historia Warszawy – obecnej stolicy i największego miasta Polski, sięga XII lub XIII wieku, kiedy to powstał historycznie najstarszy na terenie dawnej Warszawy dwór książąt mazowieckich Jazdów (obecnie Ujazdów). Przypisywanie starszeństwa grodowi znajdującemu się na terenie obecnego Lasu Bródnowskiego jest nadużyciem, gdyż tereny bródnowskie nie należały do miasta Warszawy aż do 1916 roku i nie współuczestniczyły w rozwoju miasta. Na przestrzeni wieków miasto przeżywało lata świetności, lecz kilkakrotnie stawało też na skraju całkowitego zniszczenia, podczas najazdów szwedzkich, rosyjskich oraz niemieckich. Zasadniczy układ urbanistyczny dzisiejszej Warszawy ukształtował się podczas odbudowy miasta po niemal całkowitym zburzeniu w czasie II wojnie światowej. „Błękitna róża” (Голубая роза) – stowarzyszenie artystyczne działające w Moskwie w latach 1907–1910. Wystawa „Błękitna róża” została otwarta w Moskwie 18 marca 1907 w domu właściciela fabryki porcelany M. Kuzniecowa przy ulicy Miasnickiej. Wystawę sfinansowano z dotacji wydawcy miesięcznika „Złote runo”, artysty-amatora N. Riabuszyńskiego. Większość eksponatów była wystawiona wcześniej na wystawie „Jasnoczerwona róża” w Saratowie w roku 1904. Liczba zwiedzających wystawę przekroczyła 5.000. Kronika Warszawy – magazyn wydawany przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Obecnie ukazuje się co pół roku. Zajmuje się tematyką warszawską – kulturą, historią, zabytkami stolicy, archiwaliami. Odnotowuje ważniejsze wydarzenia, imprezy kulturalne, wystawy (dział Kronika wydarzeń), wymienia opublikowane wydawnictwa o Warszawie (dział Biblioteka warsawianów), zamieszcza recenzje, informuje o śmierci osób zasłużonych dla miasta.

  Prezydent miasta stołecznego Warszawy wybierany jest przez mieszkańców miasta w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Jest organem wykonawczym miasta stołecznego Warszawy jako jednostki samorządu terytorialnego, a także zwierzchnikiem służbowym pracowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem warszawskich służb, inspekcji i straży. Ludność Koszalina:
  Koszalin, podobnie jak większość miast w Polsce, sukcesywnie traci liczbę ludności. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, w 2030 roku w Koszalinie będzie zamieszkiwać około 88 tys. mieszkańców, a więc w stosunku do dnia dzisiejszego ubędzie około 20 tys. mieszkańców (dla porównania: Bielsko-Biała straci około 30 tys. mieszkańców, Szczecin około 70 tys. mieszkańców, a Poznań około 80 tys. mieszkańców). Jest to spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym, a także tym, że większość nowych osiedli i dzielnic powstaje poza granicami administracyjnymi miasta.

  Sokrates (Sokrat Iwanowicz) Starynkiewicz (ros. Сократ Иванович Старинкевич) (ur. 18 grudnia 1820 w Taganrogu, zm. 23 sierpnia 1902 w Warszawie) – generał rosyjski, pełniący obowiązki prezydenta Warszawy w latach 18751892. Ratusz – bezpłatny magazyn wydawany przez władze Warszawy w latach 1992–1998. Ukazywał się z podtytułem Dwutygodnik (Zarządu) Związku Dzielnic-Gmin Warszawy, a następnie Magazyn Miasta Stołecznego Warszawy. Zajmował się bieżącymi sprawami miasta, architekturą i urbanistyką, infrastrukturą miejską, historią, kulturą i przyrodą Warszawy oraz problematyką społeczną.

  Expo 2005 – wystawa światowa, zorganizowana w japońskiej prefekturze Aichi, była otwarta dla zwiedzających od 25 marca do 25 września 2005 przez 185 dni. Tematem przewodnim tej wystawy było hasło Mądrość natury. W wystawie brało udział 121 krajów, które przygotowały swoje pawilony narodowe. Miasta Sudanu Południowego: Według danych oficjalnych pochodzących z 2008 roku Sudan Południowy posiadał ponad 30 miast o ludności przekraczającej 1 tys. mieszkańców. Stolica kraju Dżuba oraz jeszcze 4 miasta liczyli ponad 100 tys. mieszkańców; 2 miasta z ludnością 50÷100 tys.; 4 miasta z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych – tygodnik wydawany w Warszawie od 1866 roku (wychodził do 1904 roku) pod redakcją Adama Wiślickiego. Redakcja czasopisma mieściła się przy ulicy Nowolipie Nr 2414/15 a drukowane było w drukarni Jana Jaworskiego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście Nr 415. Archiwum czasopisma zachowało się w zbiorach Działu Rękopisów i Starych Druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej.

  Ochota – jedna z dzielnic Warszawy, położona w najbliższym sąsiedztwie centrum miasta. Jej geometryczny środek stanowi skrzyżowanie ulic Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulicy Białobrzeskiej. Jest to najgęściej zaludniona dzielnica Warszawy (9448 osób/km²).

  Zajazd Dziekanka – zabytkowy budynek Warszawy. Został wzniesiony w XVI wieku i mimo burzliwej historii miasta przetrwał do dnia dzisiejszego. Na przełomie lat, zmieniał swój wizerunek – wielokrotnie burzony, palony, przebudowywany. Ostatnich zmian dokonano już po II wojnie światowej – w 1948 roku. Od tego czasu Dziekanka stoi u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Bednarskiej. Jej obecny adres to Krakowskie Przedmieście 56. Tunel pod placem Zamkowym – tunel drogowo-tramwajowy trasy W-Z w Warszawie przebiegający pod placem Zamkowym. Został zbudowany w latach 1948-1949. Dzięki niemu ruch kołowy między wschodnimi i zachodnimi dzielnicami Warszawy ominął Stare Miasto i plac Zamkowy. W celu jego realizacji wyburzono ruiny budynków przy Krakowskim Przedmieściu i ulicy Miodowej. Po zbudowaniu tunelu w otwartym wykopie budynki przy Krakowskim Przedmieściu zostały zrekonstruowane, w podziemiach kamienicy Johna przy pl. Zamkowym umieszczono górny hall pierwszych warszawskich schodów ruchomych, łączących poziom wylotu tunelu i przystanki komunikacji miejskiej z poziomem pl. Zamkowego.

  Miasta w Norwegii: Według danych oficjalnych pochodzących ze stycznia 2012 roku Norwegia posiadała 45 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Oslo jako jedyne miasto liczyło ponad pół miliona mieszkańców; 5 miast z ludnością 100÷500 tys.; 3 miasta z ludnością 50÷100 tys., 8 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej takich miast istniało 28: 1 miasto o ludności powyżej 100 tys., 2 miasta o ludności 50÷100 tys., 2 miasta o ludności 20÷50 tys. i 23 miasta o ludności 10÷20 tys.

  Dodano: 15.08.2011. 09:11  


  Najnowsze