• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obserwacja Ziemi w ramach badań interakcji ocean-atmosfera, Frascati, Włochy

  29.04.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 listopada - 2 grudnia 2011 r. we Frascati, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Obserwacja Ziemi w ramach badań interakcji ocean-atmosfera".

  Badania Powierzchni Oceanu i Dolnej Atmosfery (SOLAS) to zakrojona na szeroką skalę międzynarodowa inicjatywa, która ma zapewnić ilościowe poznanie kluczowych interakcji biogeochemiczno-fizycznych i sprzężeń zwrotnych między oceanem a atmosferą oraz poznanie sposobu, w jaki ten sprzężony układ oddziałuje na klimat i zmiany środowiskowe i odwrotnie. Projekt zgromadził szereg interesariuszy i sponsorów, w tym Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.

  Inicjatywa SOLAS obejmuje badania interdyscyplinarne, które wymagają współpracy naukowców specjalizujących się w badaniach morskich i atmosferycznych z naukowcami prowadzącymi obserwacje Ziemi i opracowującymi modele.

  Najnowsze postępy w technologii obserwacji Ziemi umożliwiły już globalne obserwacje kilku kluczowych parametrów rządzących interakcją ocean-atmosfera. Zwiększona liczba misji obserwacyjnych Ziemi w nadchodzących latach zapewni dalszy rozwój tych możliwości. Niemniej ich pełne wykorzystanie przez użytkowników naukowych i instytucjonalnych wymaga skoordynowanych prac naukowych, aby przygotować solidne, globalne produkty geo-informatyczne i ułatwić ich integrację z odpowiednimi połączonymi modelami fizyczno-biogeochemicznymi.

  Konferencja zgromadzi społeczności specjalizujące się w obserwacji Ziemi, uczestników inicjatywy SOLAS oraz instytucje naukowe i agencje kosmiczne zaangażowane w obserwowanie, opisywanie i prognozowanie interakcji ocean-atmosfera i ich skutków.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Globalne ocieplenie – obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.

  Okno atmosferyczne – zakres spektralny promieniowania elektromagnetycznego słabo pochłaniany przez atmosferę. Dla atmosfery ziemskiej przypada on dla fal o długości 8 – 14 μm (w zakresie promieniowania podczerwonego). Okno atmosferyczne umożliwia emisję promieniowania cieplnego z powierzchni i atmosfery Ziemi w przestrzeń kosmiczną na poziomie ok. 100 W/m². W zakresach fal słabo pochłanianych przez atmosferę możliwa jest obserwacja powierzchni Ziemi z kosmosu (np. za pomocą kamer IR umieszczonych na satelitach).

  Nauki o atmosferze - to całość nauk zajmujących się badaniem atmosfery Ziemi i planet, procesów wpływających na atmosferę i to jak atmosfera wpływa na otaczający świat.

  Program Explorer – program różnorakich amerykańskich satelitów prowadzących pomiary różnych rodzajów promieniowania i pól magnetycznych. Rejestrowały mikrometeoroidy. Wykonały badania geodezyjne atmosfery Ziemi oraz obserwacje radioastronomiczne.

  Promieniowanie bezpośrednie – część promieniowania słonecznego dochodzącego do danej powierzchni (w szczególności do powierzchni ziemi), która przechodzi przez atmosferę bez oddziaływania.

  Cień Ziemi – cień jaki sama planeta Ziemia rzuca na atmosferę. Często jest widziany z powierzchni Ziemi jako ciemne pasmo na niebie w pobliżu horyzontu. To zjawisko atmosferyczne może być czasami widoczne dwukrotnie w ciągu doby, w okolicach czasu wschodu i zachodu Słońca.

  Aktynometria – nauka o promieniowaniu Słońca, Ziemi i atmosfery. Zajmuje się pomiarami promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i pochłoniętego w atmosferze, a także wyznaczaniem promieniowania efektywnego oraz bilansu promieniowania Ziemi i atmosfery.

  Dodano: 29.04.2011. 16:17  


  Najnowsze