• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obszary suche, pustynie i pustynnienie - droga do odbudowy, Sede Boqer, Izrael

  21.10.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8-11 listopada 2010 r. w Sede Boqer, Izrael, odbędzie się konferencja pt. "Obszary suche, pustynie i pustynnienie - droga do odbudowy".

  Wydarzenie zgromadzi ekspertów, przedstawicieli władz i innych interesariuszy zajmujących się problemem degradacji oraz zagospodarowywania gruntów. Program konferencji stanowi połączenie wykładów i paneli plenarnych, sesji równoległych, warsztatów, wyjazdów w teren i spotkań towarzyskich.

  W definicji obszarów suchych mieszczą się tak różnorodne ekosystemy jak "prawdziwe" pustynie, sawanny i suche lasy tropikalne. Obszary suche występują na całym świecie i są wrażliwe na takie presje jak degradacja terenu wynikająca z rozmaitych czynników klimatycznych i antropogenicznych, gospodarka rabunkowa, zanieczyszczenie, introdukcja gatunków inwazyjnych i zmiany klimatu.

  Tematem przewodnim wydarzenia będzie odbudowa zdegradowanych obszarów suchych. To "pozytywne" ukierunkowanie zawiera w sobie ideę, że "trend nie musi być przeznaczeniem", oraz że wiele obszarów, ekosystemów i gospodarek, które uległy pustynnieniu, można przywrócić do dawnego stanu. W centrum uwagi znajdą się lokalne studia przypadku wraz z przykładami udanych projektów z całego świata ze szczególnym uwzględnieniem ilościowych wskaźników postępu. Odbędą się dodatkowe sesje poruszające szeroki zakres tematów powiązanych z pustynnieniem i zrównoważonym życiem na obszarach suchych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Suche: Bacze Suche, Dakowy Suche, Glinki Suche, Góry Suche, Góry Suche (województwo łódzkie), Rytele Suche, Sokolniki Suche, Suche Lipie, Suche Łany Flora Australii – Australia stanowi osobne państwo roślinne (Australis) o swoistej florze, z dużą liczbą endemitów (np. 750 gat. eukaliptusów i 450 gat. akacji); w zbiorowiskach roślinnych przeważają formacje charakterystyczne dla klimatów suchych i gorących. Wnętrze kontynentu zajmują pustynie piaszczyste (bez roślinności) oraz półpustynie ze słonoroślami i kolczastymi krzewinkami (karłowate akacje, eukaliptusy, kazuaryny, łobody i in.) tworzące tzw. skrub. Pustynie i półpustynie graniczą, zwłaszcza od północy, ze stepami twardolistnych traw. Na północy stepy przechodzą w sawanny, a te — w lasy monsunowe; wybrzeża pd.-wsch. i pd.-zach. porastają lasy wawrzynolistne i zimozielone zarośla. Odrębna jest roślinność wsch. części Australii: na obszarach o dużych opadach (gł. płw. Jork) rosną wiecznie zielone lasy podrównikowe (figowce, palmy, pandanusy, liany i epifity), a na wybrzeżach pn. — namorzyny; dalej na p.d., w górach, występują wiecznie zielone lasy araukarii i notofagusów (bukanów), natomiast na najwyższych wzniesieniach Alp Australijskich — roślinność alpejska. Plagą gospodarczą Australii są zawleczone tu i mnożące się opuncje. Dolina sucha – obniżenie terenu, dnem którego nie płyną stałe cieki wodne, gdyż woda wsiąka w porowate podłoże i płynie podziemnymi przepływami. Doliny suche powstają w wyniku erozji wód okresowo płynących, lub działalności dawnych lodowców. Najczęściej występują na podłożu wapiennym lub kredowym, w którym silnie rozwinięte są zjawiska krasowe. Przykładami dolin suchych są wąwozy, parowy, wadi. W Tatrach jest wiele suchych dolin.

  Żółwie lądowe (Testudinidae) – rodzina żółwi z grupy skrytoszyjnych. Należy do niej około 40 gatunków zwierząt ciepłolubnych, preferujących tereny suche typu sawannowego i pustynie. Gilak pustynny (Bucanetes githagineus) – gatunek małego ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae). Mierzy 12,5 cm, rozpiętość skrzydeł wynosi 25-28 cm. Zamieszkuje suche i kamieniste tereny oraz półpustynie. Na ziemi prawie niedostrzegalny, najłatwiejszy do obserwacji, gdy pije. śpiew podobny do odgłosów wydawanych przez dziecinną trąbkę.

  Żurawiowe (Gruiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki prowadzące naziemny tryb życia, zamieszkujące stepy, pustynie i półpustynie, bagna oraz lasy tropikalne. Wiele występuje jako gatunki reliktowe. Stanowią grupę silnie zróżnicowaną, co powoduje, że niektóre rodziny bywają klasyfikowane w innych rzędach, a ich systematyka jest powodem kontrowersji. Mrówczynek szarobrzuchy (Herpsilochmus sellowi) – gatunek ptaka z rodziny chronkowatych (Thamnophilidae). Odkryty i opisany w 2000 roku. Występuje endemicznie w Brazylii. Jego naturalnym środowiskiem są subtropikalne i tropikalne suche lasy i suche sawanny. Gatunek ten jest narażony wskutek utraty siedliska.

  Piętra roślinności, piętra klimatyczno-roślinne – charakterystyczny dla wielu obszarów górskich układ roślinności warunkowany występowaniem piętrowego układu stref klimatycznych, tj. powodowany zmianą klimatu następującą wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. Wraz ze wzrostem wysokości zmieniają się takie elementy klimatu jak: średnia temperatura, roczna suma opadów atmosferycznych i długość okresu wegetacyjnego. Silnie zaznaczona jest piętrowość w górach średnich w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wysokich górach w strefie równikowej i na średnich szerokościach półkuli południowej. Roślinność typowa dla poszczególnych pięter stanowi przykład bezstrefowych (azonalnych) formacji roślinnych. Górskie piętra roślinne nie występują tylko w klimatach skrajnie suchych (pustynne góry Sahary) lub skrajnie zimnych (Arktyka, Antarktyka). Klimat Mozambiku - Mozambik znajduje się w strefie klimatów: Podrównikowych suchych (część północna) oraz Zwrotnikowych wybitnie suchych (część południowa). Wyróżniane są dwie pory roku sucha (zima) oraz deszczowa (lato). Rozciągłość południowa powoduje znaczną zmienność klimatu w porównaniu do innych krajów afrykańskich.

  Dodano: 21.10.2010. 16:17  


  Najnowsze