• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Od badań do leczenia - startuje Konkurs 'Przypadki Medyczne'

  06.03.2010. 13:47
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  15 marca 2010 roku rozpoczyna się pierwszy etap Konkursu "Przypadki Medyczne". Konkurs skierowany jest do studentów medycyny i ma nowatorską, niespotykaną wcześniej w Polsce formułę, skoncentrowaną na praktycznym wymiarze pracy przyszłych lekarzy.

  Zadaniem uczestników będzie opracowanie najlepszych algorytmów postępowania z konkretnymi przypadkami medycznymi. Aby liczyć na wygraną, każdy student będzie musiał:   zaproponować optymalną listę badań diagnostycznych, które należałoby wykonać,
   postawić diagnozę
   określić jakie leczenie należy wdrożyć u danego "pacjenta".

  - Nasza inicjatywa ma na celu propagowanie wśród przyszłych medyków praktycznego podejścia do nauki medycyny " chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym. Czym innym będzie nasz zawód jak nie właśnie pracą z pacjentem i zajęciem się jego przypadkiem? Wierzymy, że nasze działania wzbudzą jeszcze większą chęć i ciekawość do poznawania Medycyny, a uczestnicy i laureaci Konkursu w przyszłości będą odnosić sukcesy w leczeniu prawdziwych pacjentów. " mówi Mateusz Palczewski, współorganizator konkursu i szef portalu www.przypadkimedyczne.pl

  Konkurs organizowany jest przez portal www.przypadkimedyczne.pl oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA-Poland).

  Wśród sponsorów pojawia się m. in duża firma z sektora medycznego - największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. - Decyzję o wsparciu Konkursu "Przypadki Medyczne" podjęliśmy bez wahania. To świetna inicjatywa, dzięki której zdolni i ambitni adepci nauk medycznych mogą sprawdzić się w rozwiązywaniu konkretnych przypadków. Między innymi posiłkując się osiągnięciami nowoczesnej, medycznej diagnostyki laboratoryjnej. "mówi Michał Meller, kierownik marketingu w firmie DIAGNOSTYKA.

  Patronem honorowym jest Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu JM prof. dr hab. n.
  med. Ryszard Andrzejak. Patronami merytorycznymi są Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. n. med. Adam Szeląg oraz Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. n. med. Witold Pilecki.

  Pierwszy etap Konkursu jest realizowany on-line rozpoczyna się 15 marca 2010 i trwa do 29. marca. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.przypadkimedyczne.pl.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ryszard Andrzejak (ur. 25 października 1950 w Oleśnicy) – lekarz, profesor zwyczajny nauk medycznych specjalizujący się w chorobach wewnętrznych. Były rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Marian Wilimowski (ur. 1924 w Katowicach, zm. 25.03.2013) - polski farmakolog, profesor nauk medycznych. W latach 1981–1987 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierował Katedrą i Zakładem Farmakologii tej uczelni. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland – organizacja zrzeszająca studentów i młodych lekarzy, ma charakter apolityczny, samorządny i trwały, jest stowarzyszeniem o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny — IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

  Kameralny Chór Akademii Medycznej we Wrocławiu: Chór zrzesza studentów i absolwentów Akademii Medycznej, oraz innych wrocławskich uczelni. Chór powstał w 2000 roku, a jego założycielem i dyrygentem jest Agnieszka Franków-Żelazny. Marian Władysław Goluda (zm. 3 listopada 2013) – polski lekarz, prof. dr hab. n. med., specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1994-2001.

  Antoni Aroński (ur. 24 maja 1919 w Warszawie, zm. 2 października 1998 we Wrocławiu) – polski lekarz, anestezjolog, pionier polskiej intensywnej terapii, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu, doktor honoris causa AM we Wrocławiu i Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Paweł Stanisław Sysa (ur. 15 sierpnia 1943 w Jarosławiu) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista histologii i embriologii, kierownik Zakładu Histologii i Embriologii Katedry Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW (następca na tym stanowisku prof. Zofii Bielańskiej-Osuchowskiej), doktor honoris causa lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w Sekcji Nauk Rolniczych. Urodził się w rodzinie lwowskiego lekarza, jego brat i siostra również wybrali zawód lekarski (oboje są profesorami nauk medycznych). Profesor Sysa w trakcie studiów weterynaryjnych na Wydziale Weterynaryjnym SGGW-AR które ukończył w 1966 r. jako członek wydziałowej i uczelnianej organizacji ZSP doprowadził do członkostwa Polski w Międzynarodowym Zrzeszeniu Studentów Weterynarii (IVSA), z tego tytułu pozostał Członkiem Honorowym Kapituły IVSA. Organizator krajowego systemu cytogenetycznej kontroli buhajów.

  Włodzimierz Kluciński (ur. 12 października 1947 w Żyrardowie) – polski lekarz weterynarii, były rektor SGGW oraz dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Obecnie profesor nauk weterynaryjnych, kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, przewodniczący Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna. Prof. dr med. Zygmunt Edward Ruszczewski (ur. 3 marca 1917 w Kazaniu, zm. 1 września 1968) – anatomopatolog, naukowiec i organizator życia naukowego i zawodowego polskiej anatomii patologicznej. Założyciel i pierwszy Dyrektor Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Kierownik Katedry Anatomii Patologicznej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Naczelny Anatomopatolog Wojska Polskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Anatomopatologów i wieloletni wiceprezes jego Zarządu Głównego.

  Henryk Makower (ur. 10 lutego 1904 w Kaliszu, zm. 11 marca 1964 we Wrocławiu) – polski lekarz i badacz żydowskiego pochodzenia, profesor mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Wirusologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej.

  Dodano: 06.03.2010. 13:47  


  Najnowsze