• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Od logiki do informatyki - podróż językowa, Londyn, Wlk. Brytania

  01.02.2013. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 lutego 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, wygłoszony zostanie wykład pt. "Od logiki do informatyki - podróż językowa" (From Logic to computer science: a linguistic journey).

  Sztuczne języki dały początek jednym z największych przedsięwzięć intelektualnych XX w. Osiągnęły dojrzałość w logice matematycznej w latach 30. XX w. w pogoni za metamatematyką - matematyką matematyk. Pierwsze współczesne języki programowania powstały w latach 50. i umożliwiły napisanie dzisiejszych złożonych systemów oprogramowania, wykonujących niezliczone zadania, na których obecnie polegamy.

  Wykład poświęcony będzie wzajemnej zależności między logiką a informatyką, wyjaśniając na czym polega zrozumienie sztucznego języka.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science). David Harel (ur. 1950 w Londynie) - wykładowca informatyki w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Jest autorem prac z logiki modalnej, teorii obliczalności i inżynierii oprogramowania oraz autorem cenionej książki "Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika" (ang. "Algorithmics: The Spirit of Computing"). Podrodzina językowa – grupa języków w obrębie rodziny językowej wywodząca się od jednego prajęzyka pośredniego. Ten prajęzyk pośredni wywodzi się natomiast od wspólnego dla całej rodziny prajęzyka. Wyróżniamy przykładowo słowiańską podrodzinę językową, gdyż język prasłowiański, z którego wywodzą się wszystkie współczesne języki słowiańskie, pochodzi od języka praindoeuropejskiego.

  Języki ałtajskie – grupa języków, tradycyjnie uznawanych za rodzinę językową, pochodząca od wspólnego prajęzyka. Obecnie często uważa się języki ałtajskie raczej za ligę językową – zespół języków, których podobieństwa wynikają ze wzajemnych interakcji. Grupa języków ałtajskich dzieli się trzy rodziny: Witold Charatonik (ur. 15 stycznia 1966 r. we Wrocławiu) – polski matematyk zajmujący się logiką w informatyce; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prodziekan ds. dydaktyki informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 2005 - 2008. Pracownik Instytutu Informatyki im. Maxa Plancka w Saarbrücken w latach 1997 - 2002.

  Wojciech Buszkowski (ur. 1950), polski matematyk, specjalista w dziedzinie logiki matematycznej i jej zastosowań, lingwistyki matematycznej, logiki obliczeniowej i podstaw informatyki. Języki italoceltyckie - podrodzina językowa w obrębie języków indoeuropejskich skupiająca języki italskie oraz celtyckie. Według kontrowersyjnej, nie uznawanej przez część językoznawców hipotezy, języki te pochodzą od wspólnego prajęzyka, proto-italoceltyckiego.

  Języki austryckie – hipotetyczna makrorodzina językowa zaproponowana przez Wilhelma Schmidta w 1906 roku. W skład tej makrorodziny miałyby wchodzić języki: Chief Information Officer lub CIO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym działem informatyki. Odpowiednikiem CIO w polskich firmach może być na przykład dyrektor działu informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest za jedną z bardziej odpowiedzialnych funkcji w długofalowym rozwoju organizacji.

  Jerzy Marcinkowski (ur. 1965) – matematyk zajmujący się logiką w informatyce i teorią informatyki; prof. dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2008-2011 roku członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Instytut Informatyki im. Maxa Plancka (ang. Max Planck Institute for Computer Science, niem. Max-Planck-Institut für Informatik) (MPII lub MPI-INF) to placówka naukowo-badawcza prowadząca badania z zakresu informatyki, mieszcząca się w Saarbrücken. Jej działalność poświęcona jest zarówno teoretycznym podstawom informatyki (logika, algorytmika i złożoność obliczeniowa), jak również ich różnorodnym zastosowaniom (m.in. grafika komputerowa, geometria obliczeniowa, automatyczne dowodzenie twierdzeń i bioinformatyka). Instytut mieści się w Saarbrücken w Kraju Saary w Niemczech i należy do Towarzystwa Maxa Plancka - największej niemieckiej instytucji naukowej. Do najważniejszych zadań Instytutu należą: opracowywanie publikacji naukowych, tworzenie oprogramowania oraz kształcenie kolejnych pokoleń naukowców.

  Krzysztof Jassem (ur. 11 lutego 1965) – polski matematyk, informatyk, doktor habilitowany nauk matematycznych i wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza (obecnie pełni tam funkcję profesora nadzwyczajnego), kierownik Pracowni Systemów Informacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, brydżysta. Język brytyjski – język używany w starożytności w Brytanii, przodek współczesnych języków z podgrupy brytańskich języków celtyckich. Używany na terenach południowej i środkowej Brytanii aż do południowej Szkocji. Możliwe, że był używany także w północnej części Szkocji, skąd w średniowieczu został wyparty przez gaelik. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się praktycznie żadne źródła pisane tego języka. Przetrwała jedynie inskrypcja na metalowym wisiorku odkrytym w roku 1979. Kontynuację języka brytyjskiego stanowią współczesne języki walijski, bretoński i kornwalijski.

  Dodano: 01.02.2013. 16:26  


  Najnowsze